TRANG PHỤ 2 -- BLOGSPOT.COM -- LƯU - 2

Địa chỉ hiện tại: http://tranxuanan-trphu.blogspot.com/

LINKs: NƠI LƯU NHỮNG TỆP THÔNG TIN VỐN HIỆN HỮU Ở 3 TRANG PHỤ NÀY TRƯỚC NGÀY 02-12 HB6 (2006)

Vui ḷng đừng bấm vào những links dưới đây, bởi ở 3 trang web/docs, theo các đường dẫn ấy, hầu hết là những tệp thông tin trao đổi nhất thời và những thư tín cá nhân. Ngoài ra, cũng có những bài viết đích thực là tác phẩm (sáng tác, nghiên cứu, phê b́nh hoặc bài báo) của các nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê, Giao Hưởng, Nguyễn Tiến Đạt, Chu Thụy, của Ban Việt ngữ BBC, của Trần Xuân An, những bài đó đă và sẽ ở dạng hiển thị vĩnh viễn, trên 3 phụ trương (phụ lục) hoặc ở các trang web khác thuộc Web. này.

Thành thật cảm ơn.07-12 HB6 : TRANG PHỤ 1:

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_29fvb2vm (changed link)
http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_29fvb2vm (changed link)

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_68hfrrs2
http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_68hfrrs2

07-12 HB6 : TRANG PHỤ 2:

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_41dwgtx5
http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_41dwgtx5

07-12 HB6 : TRANG PHỤ 3:

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_51gc7fs5
http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_51gc7fs5


11 : 31' & 14 : 50, ngày 07-12 HB6;
6 : 39', ngày 08-12 HB6 (2006)
tại TP.HCM., Việt Nam

TXA.

http://tranxuanan-trphu.blogspot.com/

 

http—www-tranxuananp-trphu-blogspot-com


 

Web. Tác phẩm Trần Xuân An.
Sao chụp lai để lưu:


 

TRANG PHU 2 : PHAN HOI 2 / feedback 2 (PHU TRUONG 2)

http://www.tranxuananp-trphu.blogspot.com


 


 

Date

 

Post Title

[Post up on this web by]

 

 

1/31/2006


 

Frame1

Phan Huyên Đ́nh

Draft


 

 


 

 


 

1/28/2006


 

Frame2

Phan Huyên Đ́nh


 


 

 


 

 


 

1/26/2006


 

Frame3

Phan Huyên Đ́nh

Draft


 

 


 

 


 

1/25/2006


 

Frame4

Phan Huyên Đ́nh

Draft


 

 


 

 


 

1/22/2006


 

Frame5

Phan Huyên Đ́nh


 


 

 


 

 


 

1/16/2006


 

Frame6

Phan Huyên Đ́nh

Draft


 

 


 

 


 

1/14/2006


 

Frame7

Phan Huyên Đ́nh


 


 

 


 

 


 

1/12/2006


 

Frame8

Phan Huyên Đ́nh

Draft


 

 


 

 


 

1/11/2006


 

Frame9


 


 


 


 


 

1


 

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI TRUY CẬP

<strong>CÁC ĐỊA CHỈ WEBs / BLOGs</strong>

(bấm vào các đường LINKs sau đây):


 

2


 

<strong>XIN CUNG CẤP THÊM THÔNG TIN ĐỂ LÀM SÁNG TỎ VẤN ĐỀ:</strong>


 

Nguồn: MSN SEARCH

<strong><a href=“http://cc.msnscache.com/cache.aspx?q=2778157027597&lang=en-US&mkt=en-US&FORM=CVRE19”> http://cc.msnscache.com/cache.aspx?q=2778157027597&lang=en-US&mkt=en-US&FORM=CVRE19</a></strong>

 

Trích từ:

<strong>“Nguyễn Văn Tường và sách lược chống Pháp dưới Triều Nguyễn” </strong>

(bài nghiên cứu của ông <strong>Nguyễn Quốc Trị</strong>)

<strong><a href=“http://members.cox.net/luanlac/vanhoa/nvt&slcp.htm”>http://members.cox.net/luanlac/

vanhoa/nvt&slcp.htm</a></strong>


 

“ …

Tóm lại, dụ này gởi cho hoàng tộc đại ư cũng giống 2 dụ Cần Vương và gởi NVT nói trên, nhưng c̣n chia xẻ nỗi khổ tâm của NVT qua những câu: <em>"huân thần tâm sự như thế, cáng đáng như thế, thực là đau khổ quá chừng. [ ]... những người trung nghĩa từ xưa, tưởng không hơn được. "</em>

Sở dĩ toàn bộ nguyên văn của 2 dụ vừa nói được trích dẫn là v́ 2 tài liệu này không thấy được các sử gia ta trước 1975 đề cập đến mặc dầu họ đều nói là có tham khảo <em>Đại Nam Thực Lục</em>. LM Delvaux có trích dịch dụ Hàm Nghi gởi NVT trong bài viết đă nói năm 1941, (<em>" Quelques précisions ..." </em> BAVH, số 3, 1941, 269-270) nhưng không cho biết xuất xứ, và cũng chẳng bàn tán ǵ. Trong sử sách Pháp, không thấy ai biết đến 2 dụ đó, ngay cả sử gia Fourniau trong một cuốn sử đầy đủ, cập nhật, và tương đối vô tư và khách quan nhất về bang giao Pháp Việt mới xuất bản năm 2002. Gần đây, một số sử gia ta ở ngoại quốc có đả động đến vài đoạn trong 2 dụ, nhưng cũng chả bàn tán ǵ bao nhiêu về ư nghĩa của các tài liệu đặc biệt này. Sự thiếu sót vô t́nh hay cố ư các tài liệu gốc căn bản như những tài liệu này đă đưa đến quá nhiều sai lạc trong các sử sách viết về cuộc bang giao Pháp Việt.

Thêm vào các tài liệu gốc đó, có thể kể đến một bài thơ của chính NVT bày tỏ nỗi băn khoăn của ông lúc từ Kim Long trở lại Huế, mà 4 câu sau đă được Trần Trọng Kim ghi chép trong một cuốn sử xưa ờ bậc sơ học. Bài thơ này ăn khớp với kế hoạch <em>'"kẻ ở người đi" đều chung lo việc nước'</em> đă được tác giả <strong>Trần Xuân An</strong> tŕnh bày trong một hội nghị mới đây ở Huế: (<em>"Nguyễn Văn Tường với nhiệm vụ lịch sử sau ngày kinh đô quật khởi [5.7.1885]" </em>, HTNVTHUE <strong>02</strong>, 59-82) [+]


 

<em>GIẢI TRIỀU…


 

Tam thập niên lai phí kỷ kinh

Vô đoan dạ bán bách sầu sinh

Kỷ thai tam sắc, vân lôi biến

Giả thích song suy, kê khuyển kinh

Thương kính vạn trùng thương thúy liễn

Thần tâm nhất dạng luyến đan đ́nh

Thị phi nhiêu phó thiên thu hậu

Xă tắc quân vương thục trọng khinh?


 

CHIA TÁCH TRIỀU CHÍNH…


 

Ba chục năm qua phí trí ḿnh

Nửa đêm, gian tả! ép buồn sinh

Cờ chia ba khoảnh, giông quyền biến

Kẹp siết theo roi, chó hải kinh

Núi biếc vạn trùng lo kiệu ngự

Ḷng son một dạng luyến sân Đ́nh

Phải chăng, ấy gởi ngh́n thu luận

Theo nước pḥ vua đâu trọng khinh?


 

<strong>Hai câu bổ sung: </strong>

CHIA TÁCH TRIỀU CHÍNH...


 

U trung thùy bạch thiên thu hậu?

Xă tắc quân dân thục trọng khinh?

 

Sâu kín ḷng trung ai soi tỏ?

Tổ quốc, dân, vua đâu trọng khinh? (Ibid., 59) </em>


 

Một sử gia Pháp, mặc dầu không biết ǵ nhiều về các nguồn tài liệu này về phía Việt Nam, cũng đă thoáng cảm thấy t́nh trạng lưỡng phân triều chính đó. Sau khi ông thấy mọi sự xảy ra trong cuộc rời bỏ kinh thành như là một sự sắp đặt của phía Viêt Nam, ông kết luận:

<em>"... giai cấp cai trị Viêt Nam có vẻ t́m một giải pháp trong hai đường hướng đối nghịch với nhau, nhưng mỗi cái đều nhằm bảo vệ, ít nhất là trong trường kỳ, sự đồng nhứt quốc gia: chiến đấu bằng cách kêu gọi một cuộc tổng nổi dậy hay là qui thuận để ǵn giữ những ǵ tối thiết. Mọi việc đă xảy ra như là ngày 9-7, triều đ́nh, trên cả mọi sự đối nghịch, đă mặc nhiên với ít nhiều ư thức, chia xẽ các hiểm nguy để có thể theo đuổi hai bối cảnh..." (Fourniau, Annam, 35)</em>.

Ngoài ra, c̣n có một số tài liệu rải rác khác tương hợp với kế hoạch chia cách triều chính nói trên, do Tiến sĩ Đỗ Bang tŕnh bày trong Hội Nghị 2-7-2002 vừa nói. (<em>"Góp phần làm sáng tỏ những uẩn khúc trong cuộc đời của nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường [1824-1886]" </em>, HTNVTHUE02, 20-41). Căn cứ vào một số tư liệu đầu tay như <em>'Hạnh Thục Ca'</em> và một bài dụ của Bà Từ Dụ trong đó bà chỉ thị cho NVT điều đ́nh với Pháp, vè <em>'Dậu Tuất niên giang phong hỏa kư sự '</em> cho rằng việc đánh Pháp đêm 4-7-1885 là có sự bàn bạc và phân công giữa NVT và Tôn Thất Thuyết, bức thư của NVT gởi Nguyên soái Tahiti kể lại cuộc di tản vua và Tam Cung và gặp GM Caspar, cũng như gia phả gia đ́nh NVT, [t.35-7] TS Bang đă kết luận rằng: <em>"Với những tư liệu minh chứng này, Nguyễn Văn Tường không những được minh oan về tội 'đầu thú, quy hàng' mà ông vẫn được xem như là một trong những nhân vật hoạt động yêu nước tích cực nhứt cho đến thời điểm xảy ra cuộc tâp kích quân Pháp ... (Ibid., 37) </em> Trước đó, sau khi phân tích 2 bản dụ nói trên của vua Hàm Nghi và dụ của Đức Từ Dụ chỉ thị cho NVT thương thuyết, TS Bang cũng có nhận xét:

<em>"Rơ ràng việc Nguyễn Văn Tường ở lại Huế là một sứ mạng nguy hiểm, phức tạp được vua Hàm Nghi và Thái hoàng Thái hậu Từ Dũ là 2 người chịu trách nhiệm tối cao của Triều đ́nh Huế hồi bấy giờ giao phó. Đó cũng là một sách lược chính trị tích cực</em> <strong>'Chia tách triều đ́nh'</strong><em><strong> trong một t́nh thế nguy nan chưa từng có, với một hy vọng bảo tồn được kinh đô, tôn miếu, xă tắc và khôi phục chủ quyền của đất nước. "</strong></em><em> (Ibid., 35, NQT nhấn mạnh) </em>.

…”.


 

______________________


 

[+] Bài <em>“Nguyễn Văn Tường với nhiệm vụ lịch sử sau Cuộc Kinh đô quật khởi 05.7.1885” </em> này đă được đăng tải trong cuốn <em>Hội thảo khoa học: Nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886) – Các báo cáo khoa học</em>, Trung tâm Khoa học xă hội & nhân văn Huế – Viện Đại học Huế, Hội Khoa học lịch sử Thừa Thiên – Huế ấn hành, Huế – 02.7.2002, tr. 59 – 83.

[Trần Xuân An chú thích để làm rơ vấn đề : Đây là một bài khảo luận (tham luận hội nghị khoa học tại Huế, tháng 7. 2002) của Trần Xuân An, phát triển từ bài khảo đính <em> “Giải triều…” (Chia tách triều chính) </em> trong bản sơ thảo (2000) <em> “KVPCĐT. Nguyễn Văn Tường – Thơ – Vài nét về con người, tâm hồn và tư tưởng” </em> của Trần Xuân An (bản hoàn chỉnh, 2003 – 2004).

Xem <em><strong>Tạp chí điện tử Giao Điểm</em></strong>, số tháng 5, số tháng 8 -2005

<strong><a href=“http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/805_tho_nvt_Biii.htm”>http://www.giaodiem.com/mluc/

mluc_III05/805_tho_nvt_Biii.htm</a></strong>

<strong>http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/505_index.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/805_index.htm</strong>

].


 

<em>Thông tin trên đă đăng vào mục thảo luận của <strong>VietNam Review</strong> (2006-01-11 / 22:43:34)

Lúc 10 : 50,

Thứ tư (thứ năm cũ), ngày 12-01 HB6 (2006)</em>

TRẦN XUÂN AN


 


 

_____________________________


 


 

Sửa lỗi gơ phím vi tính trong đoạn văn của ông NQT. khi trích dẫn bài thơ và bản dịch:


 

<em>GIẢI TRIỀU…


 

Tam thập niên lai phí kỉ (kỷ) kinh

Vô đoan dạ bán bách sầu sinh

Ḱ (kỳ) khai tam sắc, vân lôi biến

Già thính song xuy, kê khuyển kinh

Sơn kính vạn trùng thương thúy liễn

Thần tâm nhất dạng luyến đan đ́nh

Thị phi nhiên phó thiên thu hậu

Xă tắc quân vương thục trọng khinh? </em>


 

(Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886))


 

<em>CHIA TÁCH TRIỀU CHÍNH…


 

Ba chục năm qua phí trí ḿnh

Nửa đêm, gian tả! Ép buồn sinh

Cờ chia ba khoảnh [ba khoảnh], giông quyền biến

Kẹp siết theo roi [hai roi], chó hăi kinh

Núi biếc vạn trùng lo kiệu ngự

Ḷng son một dạng luyến sân Đ́nh

Phải, chăng, ấy gởi ngh́n thu luận

Theo nước, pḥ vua, đâu trọng, khinh? </em>


 

(Trần Xuân An khảo đính

và dịch vần từ bản dịch nghĩa [xem sđd.])


 

<em><strong>Hai câu bổ sung: </strong>

CHIA TÁCH TRIỀU CHÍNH...


 

U trung thùy bạch thiên thu hậu?

Xă tắc quân dân thục trọng khinh?

 

Sâu kín ḷng trung sau ai tỏ?

Tổ quốc, dân, vua, đâu trọng, khinh? (Ibid., 59) </em>


 


 

_______________________

_______________________


 


 


 

<em>Thứ bảy (chủ nhật cũ), ngày 15-01 HB6 (2006)


 

Để thảo luận với hai ông Nguyễn Quốc Trị và Tuệ Chương Hoàng Long Hải, tôi đă đăng lại bài nghiên cứu dưới đây. Kính mong hai ông đối chiếu bài viết của mỗi người, để từ đó, rút ra những ǵ xác thực, những ǵ sai lệch, tùy theo sự nhận thức, thẩm định riêng. (Chẳng hạn, thưa ông Nguyễn Quốc Trị, không hiểu sao đến bây giờ, ông vẫn tin <strong>"Thư gửi thống đốc Tahiti"</strong>, một lá thư do bọn chủ "ḥa" bịa ra, là có thật? Thế th́ đâu rồi phương pháp phân loại tư liệu, để xác định tư liệu nào là <strong>tư liệu gốc</strong>, tư liệu nào chỉ đáng để đọc thêm hoặc phải loại trừ?). Cũng trên tinh thần khoa học, tôi thiết tha đề nghị các nhà nghiên cứu tự gạt bỏ mọi định kiến, cố chấp, trong việc so sánh, đối chiếu ấy.

Trân trọng và kính mến.

TXA.</em>

 

<strong>TRAN XUAN AN ( Trần Xuân An )</strong>

2006-01-15 02:02:33

<strong>Re: Nguyễn Văn Tường, Nỗi Oan Lịch Sử (II)


 

TRẦN XUÂN AN


 

NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824-1886)

VỚI NHIỆM VỤ LỊCH SỬ

SAU CUỘC KINH ĐÔ QUẬT KHỞI (05 THÁNG 7.1885)


 

(VÀI CHỦ ĐIỂM SỬ HỌC SƠ LƯỢC CẦN THIẾT

KHI CẢM NHẬN BÀI <em>“GIẢI TRIỀU…” (1)</em>

CỦA NGUYỄN VĂN TƯỜNG).</strong>


 

Xin thưa thêm với quư độc giả về cách t́m kiếm:


 

Cách t́m kiếm (search): Điền nhan đề “Nguyễn Văn Tường, nỗi oan lịch sử” vào <em>khung t́m kiếm trên toàn mạng VietNam Review</em> ; sau đó t́m theo ngày đăng (ngày 13 tháng 12-2005).


 

Link từng phần bài viết (2 phần) của Tuệ Chương Hoàng Long Hải và mục thảo luận của mỗi phần (links cố định):

<strong>http://www.vietnamreview.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2514

http://www.vietnamreview.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2515</strong>


 

Link chung trong phần Chuyên mục (số thứ tự của link này có thể thay đổi v́ bài vở sẽ được bổ sung thêm theo từng ngày):

http://www.vietnamreview.com/modules.php?name=News&pagenum=9


 

Link phần thảo luận:

<strong>http://www.vietnamreview.com/modules.php?name=News&file=comments&op=show&sid=2515</strong>


 

<strong><em>Lưu ư: Xin cảm phiền chụp (copy) link (đường kết nối) và dán (paste) vào khung ADDRESS (địa chỉ), sau đó bấm con trỏ chuột vi tính vào chữ GO (phóng link đi).</strong></em>


 

3


 

<strong>NGÔI Đ̀NH LÀNG, PHO SỬ BIÊN NIÊN SINH ĐỘNG CỦA LÀNG & NƯỚC</strong>


 

4


 

<strong><em>Kính mời truy cập:</em>

TRẦN XUÂN AN

CHỮ <em>“CẢ”</em> TRONG NGỮ <em>“CON CẢ”</em> </strong>(*)


 

posted: 21.01.2006

Bài đă đăng trên <strong><em>Tạp chí điện tử Giao Điểm</strong></em>, số 1-2006:


 

<strong>http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_I06/106_index.htm</strong>


 

<strong><a href="http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_I06/106_txa-tiengNambo.htm">http://www.giaodiem.com/mluc/

mluc_I06/106_txa-tiengNambo.htm</a></strong>


 


 

Ở Nam bộ, nhân dân không gọi con đầu ḷng là <em>con cả</em> (thằng Cả), mà chỉ dùng chữ <em>hai</em> (thằng Hai, con Hai). Và cũng rất đặc biệt, hầu hết người Nam bộ đều dùng số thứ tự làm tên thường gọi trong nhà của đàn con (thằng Hai, con Ba, con Tư, thằng Năm…); hoặc chỉ gọi như thế để tỏ ư tôn trọng, chứ không gọi đích danh; hoặc lúc mới làm quen với người khác, không hỏi tên, mà chỉ hỏi thứ; lại hay ghép số thứ tự ấy vào tên thật, cũng có khi ghép với nơi cư trú, nghề nghiệp, thành một tên kép (chú Ba Lâm, anh Mười Hồng, chị Tư Nguyệt, anh Tám Đầu Xóm, thím Bảy Bán Quán, bác Sáu Thợ Hồ …).

Riêng về cách gọi tên con, nguyên nhân từ đâu người Nam bộ lại có tục lệ chỉ gọi từ <em>thứ hai</em> trở đi, mà không dùng chữ <em>cả</em>, chữ <em>đầu</em>, chữ <em>nhất</em>, chữ <em>trưởng</em> (mặc dù trong giấy tờ, lễ lạt, vẫn dùng từ <em>trưởng nam, trưởng nữ</em>)? Tất nhiên cả nước, từ Bắc chí Nam, không nơi nào người Việt gọi <em>con một</em> là con đầu ḷng, v́ <em>con một</em> có nghĩa là con độc nhất.

Theo tôi, có nhiều cách giải thích theo suy đoán (giả thiết):

<em><strong>1. </strong>Cách thứ nhất: </em>Noi theo lệ nhà Nguyễn “tứ bất lập” (không đặt chức tể tướng, không lập hoàng hậu, thái tử, không lấy đỗ trạng nguyên) [1], nên hầu hết các gia đ́nh Nam bộ cũng không “lập” <em>con cả</em>. Nhưng tại sao chỉ riêng Nam bộ mới có tục lệ “noi theo” ấy? Một phần là do Nguyễn Ánh (Gia Long) có ảnh hưởng lớn ở Nam bộ và ảnh hưởng ấy c̣n rất mạnh qua các triều Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức. Một phần có lẽ trực tiếp hơn, hẳn là do tai họa Pigneau de Béhaine đưa Đông cung Cảnh (về sau chỉ gọi là hoàng tử Cảnh) sang Pháp làm con tin; đứa con cả ấy của Nguyễn Ánh là một sự thể nên kiêng (?). Sự kiện này ghi dấu ấn đậm nhất là tại Nam bộ.

<em><strong>2. </strong>Cách thứ hai: </em>Do kiêng húy của Pigneau de Béhaine (Bá Đa Lộc, cha Cả). Khắp Nam bộ ai lại chẳng biết một nơi có địa danh là Lăng Cha Cả. Cho đến nay, chưa có tư liệu thư tịch nào xác nhận là nhà Nguyễn hay thực dân, cố đạo có ban lệnh kiêng húy cha Cả như thế, nhưng biết đâu, ấy là do lệnh miệng của các cố đạo sau năm 1862 (cưỡng ước Nhâm tuất). Cũng có thể v́ sợ bóng sợ gió (“tránh voi chẳng xấu mặt nào”!) nên nhân dân phải “kiêng húy” như vậy? (**).

<em><strong>3. </strong>Cách thứ ba: </em>Do ảnh hưởng dương lịch, mà ở nước ta, theo loại lịch đó, chủ nhật là thứ nhất, thứ nhất lại thành thứ hai, v.v, nên dần dà, con cả thành con thứ hai? Hoàn toàn không phải ngược lại.

<em><strong>4. </strong>Cách thứ tư: </em>Có một lần, bàn chuyện về cách gọi như vậy, một người nào đó lại giải thích: Khi di dân từ Trung bộ vào, mỗi gia đ́nh đều để lại tại bản quán đứa con trai cả, để người con cả ấy lo giữ ǵn hương lửa cho tổ tiên, mồ mả. V́ vậy, đứa con thứ hai thành con cả. Và gọi riết thành quen [2].

Sở dĩ tôi xếp thứ tự như trên, không căn cứ vào yếu tố thời điểm (tính từ thời di dân khai phá Nam bộ trở về sau, đến thời Nam bộ bị trở thành thuộc địa của Pháp), là bởi, tôi xem giả thiết thứ nhất (<em>cách thứ nhất</em>, noi theo lệ “tứ bất lập” của nhà Nguyễn) có cơ sở thực tế và hợp lí hơn hết.

Tất nhiên, vấn đề đặt tên thứ theo số thứ tự cho mỗi ngày trong một tuần bảy ngày ở dương lịch, một loại lịch vốn đă bị Thiên Chúa hóa rất nặng nề, đầy tính áp đặt ở nước ta và vấn đề gọi tên theo số thứ tự hoặc ghép với số thứ tự của người Nam bộ là hai vấn đề thuộc hai lĩnh vực khác nhau rất xa. Nếu có ảnh hưởng giữa cái này với cái kia, cũng chỉ ở <em>cách thứ ba</em> nêu trên mà thôi.

Không thể biện minh cho sự áp đặt của cái gọi là lịch Chúa như thế bằng cách căn cứ vào cách gọi tên theo số thứ tự rất đặc biệt ở Nam bộ (không dùng chữ <em>cả</em> trong từ <em>con cả</em>), bởi lẽ, từ “chủ nhật” không thể hiểu khác được, nó vốn có nghĩa là ngày của Chúa (“Chúa nhật”), ngày chính (thứ nhất), ngày chủ yếu. Cũng không nên để trống ngày thứ nhất như một khoảng trống vô nghĩa, không tồn tại, nếu “chủ nhật” bị biến nghĩa thành <em>ngày tự ḿnh</em> như lâu nay, một cách khiên cưỡng, dở voi dở chuột, không ra thể thống, thứ tự ǵ. Và chẳng lẽ ngày tự ḿnh (nghỉ ngơi, ở nhà) là ngày chính (“chơi là chính”?!?) (*).

Cuối cùng, xin nhấn mạnh một lần nữa về vấn đề “con cả”: <em>Cách thứ nhất</em> (“noi theo” lệ “tứ bất lập”) và hai chữ <em>hợp lí</em>. Tất nhiên tác động tổng hợp của cả bốn giả thiết vẫn có thể đă diễn ra. Tuy vậy, cần xác định đâu là tác nhân chủ yếu nhất.

Tôi cũng xin dè chừng cách lập luận thường được gọi là ngụy biện của người phản biện thiếu trung thực, thiếu thiện chí. Một trong những thủ thuật ngụy biện là lấy hai thực thể na ná nhau về h́nh thức để đánh lừa người khác, cho rằng hai thực thể ấy là một (đồng nhất về hiện tượng lẫn bản chất, cùng một loại). Tên gọi <em>thứ tự của bảy ngày trong một tuần</em> c̣n sót lại như một thứ tàn dư thời thực dân cố đạo không thể đồng nhất làm một với cách gọi <em>thứ tự được sinh ra trong đàn con (nói chung) </em>thay tên người ở Nam bộ.


 

<em>Tp. HCM., thứ sáu (thứ bảy cũ), ngày 21-01 HB6 (2006) </em>

TRẦN XUÂN AN


 

_________________


 

(*) Đúng ra, đây chỉ là một ghi chú, tác giả tự phản biện và tự bảo vệ nhận thức, thẩm định của ḿnh trong một bài viết đă đăng. Xin xem:

Trần Xuân An, <em>“Ư nghĩa văn hóa, gồm cả văn hóa chính trị, trong đề xuất đổi mới về dương lịch (lịch Chúa)” </em>, Tạp chí điện tử Giao Điểm, số tháng 12-2005, link:

<strong><a href="http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1205_txa-duonglich.htm">http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1205_txa-duonglich.htm</a></strong>


 

[1] Xem Trần Đ́nh Sơn, <em>“Có hay không lệ "Tam bất khả" hay "Tứ bất lập" dưới triều Nguyễn” </em>, link:

<strong>http://tanmanphuxuan.blogspot.com/</strong>


 

[2] Cách giải thích thứ tư này, người viết nghe một nhà văn (VH.) kể lại (ông cũng nghe ai đó giải thích), nhân một lần cùng ngồi uống cà phê với anh em văn nghệ sĩ tại hội quán Văn Nghệ. Nhà văn này chỉ góp bàn giữa lúc chuyện tṛ trong phạm vi cách gọi tên kèm số thứ tự và chỉ trong phạm vi đó mà thôi (không liên quan ǵ đến tên gọi thứ tự của các ngày trong tuần theo “lịch Chúa”). Tôi nghĩ, phải chăng đó cũng do tâm thức rất đáng kính trọng của nhân dân Nam bộ: không muốn bị xem là mất gốc (v́ có <em>thằng con cả</em> ngoài Trung rồi, cho dù trong thực tế có thể không có <em>thằng con cả</em> nào ngoài ấy hết!)?


 

<em>(**) Chú thích bổ sung (26-01 HB6): Nhưng nếu buộc ḷng phải kiêng "húy", sao không như lệ thường, gọi trại đi, hoặc dùng từ khác, đồng nghĩa hay có nghĩa tương tự?</em>


 


 

<em>Đăng trên blog: Tp. HCM., thứ bảy (chủ nhật cũ), ngày 22-01 HB6 (2006)

&amp; thứ tư (thứ năm cũ), ngày 26-01 HB6 (2006)</em>

TXA.


 

_______________


 

03-12 HB6 (2006): Từ ghép ==> Chính xác là ngữ danh từ có khuynh hướng trở thành từ ghép.


 

5


 

<strong>Thư nhà văn Nguyễn Quí Đức ( Nguyễn Quư Đức )

& thư Trần Xuân An </strong>

ngày 24 01 HB6 (2006)


 


 

<strong>I. Thư làm rơ vấn đề của nhà văn Nguyễn Quí Đức & vài lời của Tạp chí điện tử Giao Điểm: </strong>


 

<em>This message is not flagged. [ Flag Message - Mark as Unread ]

From Nguyen Qui Duc Mon Jan 23 18:34:40 2006

X-Apparently-To: tranxuanan_vn@yahoo.com via 68.142.198.115; Mon, 23 Jan 2006 18:44:17 -0800

X-Originating-IP: [65.91.82.42]

Return-Path: <strong>dnguyen@kqed.org</strong>

Authentication-Results: mta126.mail.re2.yahoo.com from=KQED.org; domainkeys=neutral (no sig)

Received: from 65.91.82.42 (EHLO elmo.kqed.org) (65.91.82.42)

by mta126.mail.re2.yahoo.com with SMTP; Mon, 23 Jan 2006 18:43:46 -0800

X-MimeOLE: Produced By Microsoft Exchange V6.5

Content-class: urn:content-classes:message

MIME-Version: 1.0

Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"

Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Subject: RE: Mong ong NGUYEN QUY DUC tra loi cong khai tren INTERNET

Date: Mon, 23 Jan 2006 18:34:40 -0800

Message-ID: 4C2C1247C42BF34C92B36212956632DB027C0C@lulu.kqed.org

X-MS-Has-Attach:

X-MS-TNEF-Correlator:

Thread-Topic: Mong ong NGUYEN QUY DUC tra loi cong khai tren INTERNET

Thread-Index: AcYfZCF3DkFjWB1SSTWL7NIkqwl3egBJvIhV

References: 20060122145713.5177.qmail@web31413.mail.mud.yahoo.com

From: "Nguyen Qui Duc" <DNguyen@KQED.org> View Contact Details Add Mobile Alert

To: "Tran Xuan An" <strong>tranxuanan_vn@yahoo.com</strong>

CC:

tranxuanan_tphcm@yahoo.com.vn, leminhquoc@hcm.vnn.vn, caokimquy@hcm.vnn.vn, tansynh@yahoo.com, knguyen@sjsu.edu, ducsam2001@yahoo.com, francois.trans@vinetworks-usa.net, qthangpro@yahoo.com, dunghoang@hcm.fpt.vn, ngonguyennghiem@yahoo.com, bacnha@yahoo.com, paultrans@yahoo.com, SBui100@aol.com, lehieuliem18@yahoo.com, Pcci1003@aol.com, phuclam_tcn@sbcglobal.net, khatran2001@yahoo.com, huuminhnguyen@gmail.com, yenminh7@yahoo.com, Nguy931@aol.com, dunguyenc@yahoo.com, emily96_nghiem@yahoo.com, kiwizengarden@yahoo.com, Tai.Do@alcoa.com, gactholoc@yahoo.com, huongle710@yahoo.com.vn, lienlac@gio-o.com, huequangvn@yahoo.com, inrasara@yahoo.com, bachma60@yahoo.com, chantu@dodo.com.au, min180@ozemail.com.au, Mrsam91@aol.com, dongba72@yahoo.com, phuxuan@hcm.vnn.vn, hodacduy@saigonnet.vn, thuylamsynh2000@yahoo.com, thichnhattu@yahoo.com, nhulac@hotmail.com, muoiha1@yahoo.com, trungtrungdinh@yahoo.com, hanhngaynay@yahoo.com, hdquang202@yahoo.com, nuidoi2001@yahoo.com, thanhquynh@hcm.vnn.vn, vuimung86@yahoo.com, lienlacOGio@gmail.com, trankiemdoan@yahoo.com, windeco@t-online.de, tamdieu@yahoo.com, phantanhai@vietbao.com, thuandangho@yahoo.com, hodacduy@yahoo.com, kimlanthai@gmx.de, cao1234@tiscali.fr, ducsonng@yahoo.com, trunghau@hcm.vnn.vn, letiencong2002@yahoo.com, vinhson82@yahoo.com, giaodiem@comcast.net, giaodiem@giaodiem.com, qmn559@yahoo.com, tieudaobaocu@yahoo.com, huyle139@hcm.vnn.vn, LeBao_Hoang@yahoo.com, LuanHoan@videotron.ca, SongVinh@yahoo.com, svFriends@1dis.com, vonguyens@yahoo.fr, tranhoaithu@yahoo.com, nhanvanpham@yahoo.com, Chuyen_Luan@yahoo.com, vanhocviet@vnexpress.net, vanhoaphatgiao@vnn.vn, dbdtqt@dng.vnn.vn, tsphapluan@yahoo.com, bbtphapluan@yahoo.com, phusa@phusa.net, chimviet2000@yahoo.fr, red@talawas.org, mail@tienve.org, nguyenhungquoc@tienve.org, talawas_talawas@yahoo.com, theky21@kicon.com, vncentral-team@vnpoems.com, nhanvan@nhanvan.com, tapchihopluu@aol.com, danghien2005@aol.com, tapchitho@gmail.com, tapchitho@aol.com, tanhinhthuc@aol.com, <strong>giaodiem@comcast.com, giaodiem@giaodiem.com</strong>

Content-Length: 3537</em>


 

Xin xem nội dung trên Tạp chí điện tử Giao Điểm, số 01-2006, link:


 

<strong><a href=“http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_I06/106_ykien-nqduc.htm”> http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_I06/106_ykien-nqduc.htm</a></strong>


 

Kinh thua Ba?c,


 

Cha?u xin ca?m on Ba?c da~ cô? ga?ng liên la?c vo?i cha?u trong mâ?y hôm nay.

 

Truo?c khi ba cha?u qua do`i, gia di`nh co? biê?t la` ba cu?a cha?u co? ti`m hiê?u vê` thân thê? ông Nguyê~n Van Tuo`ng, nhung ba cu?a cha?u không cho biê?t gi` vê` ca?c ta`i liê?u nghiên cu?u va` xuâ?t xu?.

 

Hiê?n ta?i cha?u chi? co? hai hô` so:

 

-- Ky` Vy~ quan công Nguyê~n Van Tuo`ng Thi Tâ?p, Trâ`n Viê?t Nga?c suu tâ`m & gio?i thiê?u, Trâ`n Da?i Vinh - Vu~ Du?c Sao Biê?n phiên Âm va` di?ch -- pha?t ha`nh nhân di?p Hô?i Nghi? Khoa Ho?c Nho?m Chu? chiê?n Triê`u di`nh Huê? & Nguyê~n Van Tuo`ng, 20.6.1996, truo`ng Da?i Ho?c Su Pha?m TP Hô` chi? Minh.

 

-- Hô?i Nghi? Khoa Ho?c Li?ch Su? nam 1991, truo`ng Cao Da?ng Su Pha?m TPHCM, liên hê? dê?n Nho?m Chu? chiê?n Triê`u di`nh Huê? cuô?i thê? ky? XIX, do mô?t nguo`i tên la` Nguyê~n Nha~ ky? ta?ng cho ba cha?u.

 

Cha?u chi? biê?t mô?t va`i lâ`n ba cha?u co? nha?c dê?n ông Trâ`n Viê?t Nga?c va` cha?u doa?n la` ca?c ta`i liê?u liên hê? xuâ?t pha?t tu` mô?i liên hê? na`y.

 

Ngoa`i ra cha?u không co? thêm chi tiê?t hay thông tin na`o kha?c dê? co? thê? giu?p cho Ba?c. Me? cha?u thi` cu~ng qua? gia` yê?u va sau con tai biê?n ma?ch ma?u na~o ca?ch dây sa?u tha?ng thi` da~ mâ?t tri? nho?.

 

Cha?u co? ma?t trong nhu~ng di?p ông Mai Kim Ngo?c dê?n viê?ng tham ba cu?a cha?u trong tho`i gian ba cha?u lâm bi?nh - va` cha?u nhâ?n thâ?y ông Mai Kim Ngo?c kê? la?i mo?i su? chi?nh xa?c -- nhung cha?u cu~ng nghi~ ngoa`i nhu~ng diê`u ông da~ ghi la?i, không co? chi tiê?t na`o hu~u i?ch hon.


 

Cha?u râ?t tiê?t la` hiê?n ta?i cho không co? kha? nang do?ng go?p thêm va`o viê?c na`y.


 

Xin ki?nh chu?c Ba?c mô?t nam mo?i bi`nh an, thi?nh vuo?ng.

 

Ki?nh Ba?c,

 

Nguyê~n Qui? Du?c


 


 

<strong>http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_I06/106_ykien-nqduc.htm</strong>

posted: 23.01.2006


 

<em>Thư của anh Nguyễn Quư Đức trả lời ông Trần Xuân An về việc muốn làm sáng tỏ nguồn trích dẫn trong bài viết của ông Tuệ Chương (Hoàng Long Hải)</em>

 

Monday, January 23, 2006 6:37:33 PM Tue, 24 Jan 2006 02:37:33

from: "Nguyen Qui Duc" <strong>DNguyen@KQED.org</strong>


 

Kính thưa Bác,

Cháu xin cảm ơn Bác đă cố gắng liên lạc với cháu trong mấy hôm nay.

Trước khi ba cháu qua đời, gia đ́nh có biết là ba của cháu có t́m hiểu về thân thế ông Nguyễn Văn Tường, nhưng ba của cháu không cho biết ǵ về các tài liệu nghiên cứu và xuất xứ.

Hiện tại cháu chỉ có hai hồ sơ:

--Kỳ Vỹ Quận Công Nguyễn Văn Tường Thi Tập, do Trần Viết Ngạc sưu tầm & giới thiệu; Trần Đại Vinh – Vũ Đức Sao Biển phiên âm và dịch – phát hành nhân dịp Hội nghị Khoa học – Nhóm Chủ chiến Triều đ́nh Huế & Nguyễn Văn Tường, 20.6.1996, trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

--Hội nghị Khoa học Lịch sử năm 1991, trường Cao đẳng Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, liên hệ đến ‘Nhóm Chủ chiến Triều đ́nh Huế cuối thế kỷ XIX’, do một người tên là Nguyễn Nhă kư tặng cho ba cháu.

Cháu chỉ biết một vài lần ba cháu có nhắc đến ông Trần Viết Ngạc và cháu đoán là các tài liệu liên hệ xuất phát từ mối liên hệ này.

Ngoài ra cháu không có thêm chi tiết hay thông tin nào khác để có thể giúp cho Bác. Mẹ cháu th́ cũng già yếu và sau cơn tai biến mạch máu năo cách đây sáu tháng th́ đă mất trí nhớ.

Cháu có mặt trong những dịp ông Mai Kim Ngọc đến viếng thăm ba của cháu trong thời gian ba cháu lâm bịnh – và cháu cũng nghĩ ngoài những điều ông đă ghi lại, không có chi tiết nào hữu ích hơn.

Cháu rất tiếc là hiện tại cháu không có khả năng đóng góp thêm vào việc này.

Kính chúc Bác một năm mới b́nh an, thịnh vượng.

Kính Bác,

Nguyễn Quí Đức

_______________________________________


 

<strong><em>Vài lời sau cùng của web Giao Điểm:</strong></em>


 

<em>Trước tiên cảm ơn lá thư của anh Nguyễn Quí Đức đă gửi đến địa chỉ của website GĐ.

Như quí tác giả và bạn đọc đă nhận ra sự trân trọng của website Giao Điểm đối với những người cộng tác, qua đó chúng tôi đă đáp ứng nguyện vọng của ông Trần Xuân An phổ biến lá thư của ông liên quan đến yêu cầu làm sáng tỏ xuất xứ trích dẫn, sử dụng tài liệu trong một bài viết của tác giả Tuệ Chương - Hoàng Long Hải về nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường (có hàm ư đến các tác phẩm của ông TXA về nhân vật Nguyễn Văn Tường đă xuất bản trong nước, và phổ biến trên website Giao điểm). Trong lá thư đó, đồng thời có thư trả lời của tác giả Tuệ Chương, và một bài viết để phụ dẫn của tác giả Mai Kim Ngọc -là nhà văn (đồng thời là một bác sĩ y khoa, theo chúng tôi biết) có uy tín ở hải ngoại. Và, qua lá thư của anh Nguyễn Quí Đức, chúng tôi thiết nghĩ, sự trân trọng của chúng tôi đối với tác giả Trần Xuân An đă trọn vẹn, và vấn đề cũng đă khá sáng tỏ. Chúng tôi quyết định “khóa sổ” vấn đề này. Từ nay, tác giả Trần Xuân An có thể t́m kiếm một cơ sở thông tin khác để mở rộng vấn đề, nếu như ông vẫn c̣n thấy yêu cầu của ông chưa được đáp ứng thỏa đáng.

Kính chúc quí vị một năm mới đạt tṛn ước nguyện. </em>

Phụ trách web GĐ.

( Nguyễn Văn Hóa )


 


 

<strong>II. Thư phúc đáp của Trần Xuân An: </strong>


 

Xin xem nội dung trên Tạp chí điện tử Giao Điểm, số 01-2006, link:


 

<strong><a href=“http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_I06/106_ykien-txa.htm”> http://www.giaodiem.com/mluc/

mluc_I06/106_ykien-txa.htm</a></strong>


 

<strong>Thư trả lời gửi ông Nguyễn Quí Đức</strong>


 


 

Việt Nam, TP. HCM., lúc 11: 26, ngày 24 01 HB6 (2006)


 

Kính gửi ông Nguyễn Quí Đức ( Nguyễn Quư Đức )

<strong>dnguyen@kqed.org</strong>


 

Như vậy là vụ việc đă rơ ràng.

Thật ra, như tôi đă viết trong một vài lá thư công khai trên các websites, vụ việc rất đơn giản, không có ǵ phức tạp cả. Tất cả nội dung của vấn đề tôi đă tŕnh bày trên hai tạp chí điện tử Viet Nam Review, Giao Điểm:


 

<strong>http://www.vietnamreview.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2514

http://www.vietnamreview.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2515

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1205_ykien-caydang.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1205_ykien-copyrights.htm</strong>


 

và ở hai blogs trang phụ (không kể những bài viết khác của tôi vừa đăng trên Giao Điểm và những bài của các ông Nguyễn Khắc Phê, Nguyễn Tiến Đạt và Chu Thụy, vốn đă đăng trên các báo khác trong nước, viết về tiểu thuyết, phê b́nh thơ của tôi, không liên quan đến vụ việc này). Địa chỉ của hai trang phụ ấy, như ông Nguyễn Quí Đức đă biết, như sau:


 

<strong>http://tranxuanan-trphu.blogspot.com/

http://tranxuananp-trphu.blogspot.com/ </strong>


 

Đúng là ông Tuệ Chương Hoàng Long Hải đă trích thơ Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886), y hệt nguyên văn (đến mức để nguyên cả lỗi in ấn của người xếp chữ vi tính, thừa 3 ḍng chữ) (1), trong cuốn <em>“Kỳ Vĩ quận công Nguyễn Văn Tường thi tập” </em> (do Trần Viết Ngạc sưu tầm, giới thiệu, Trần Đại Vinh – Vũ Đức Sao Biển phiên âm và dịch nghĩa, tư liệu Hôi nghị khoa học với đề tài <em> “Nhóm chủ chiến triều đ́nh Huế & Nguyễn Văn Tường” </em>, 20-9-1996, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM. ấn hành, 1996).


 

Tuy vậy, vẫn có điều gây thắc mắc cần phải nêu ra ở đây.


 

Ngoài t́nh tiết trên, ông Tuệ Chương c̣n liệt kê tư liệu tham khảo, nguyên văn như sau:

++ ““<em>"Bản Án Lịch Sử của Ông Nguyễn Văn Tường" </em>của N.T.V.;

++ <em>"Nguyễn Văn Tường Sau Cuộc Binh Biến Ất Dậu"</em> của Hoàng Liên;

++ <em>"Phụ Chính Đại Thần Nguyễn Văn Tường" </em>của Vĩnh Lại;

++ <em>"Nguyễn Văn Tường, Trước Và Sau Vụ Binh Biến 5-7-1885" </em>của PTS. Vơ Xuân Đàn (Trích lại tài liệu ngoại quốc từ bài viết của Vơ xuân Đàn);

++ <em>"Việt Nam Sử Lược" </em>của Trần Trọng Kim;

++ <em>"Văn Chương B́nh Dân"</em>, LM. Thanh Lăng;

++ <em>"Việt Nam Văn Học Toàn Thư"</em>, Cuốn I, Hoàng Trọng Miên; “”

và phụ lục gồm thơ Nguyễn Văn Tường (trích từ bài viết của Hoàng Liên), các trích đoạn từ <em> “Việt Nam sử lược” </em>của Trần Trọng Kim.


 

Tôi lưu ư, trong đó, có một bài của ông Vĩnh Lại nào đó với nhan đề <em> “Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường” </em>, một bài của ông Hoàng Liên có nhan đề <em>"Nguyễn Văn Tường sau cuộc binh biến Ất Dậu" </em>…


 

Lỗi đầu tiên (xin thưa, phải dùng đúng từ ngữ như thế) là do ông Tuệ Chương Hoàng Long Hải không ghi xuất xứ cụ thể trong mọi trích dẫn, trong danh mục tư liệu tham khảo ông đă đưa vào cuối bài viết. Như thế là không đúng với yêu cầu nghiên cứu khoa học, dễ gây ngộ nhận cho người đọc, nhất là đối với những tác phẩm trùng đề tài, trùng nhan đề. <em> “Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường” </em> của ông Vĩnh Lại là nhan đề trùng với tên bộ sách của tôi (trọn bộ bốn tập, in thành một, Nxb. Văn Nghệ TP.HCM., 2004)!


 

Sau khi tôi lên tiếng yêu cầu làm rơ, ông Tuệ Chương Hoàng Long Hải cũng xác nhận, qua thư đăng trên mục thảo luận của VietNam Review, rằng, <em> “Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường” </em> của ông Vĩnh Lại nào đó chỉ là một bài mà thôi, chứ không phải là một cuốn sách, càng không phải là một bộ sách nhiều tập. Ông cũng không rơ Vĩnh Lại là ai, ở đâu! Và ông Tuệ Chương Hoàng Long Hải cũng viết rơ trong thư ấy, thơ Nguyễn Văn Tường cùng các bản dịch nghĩa, dịch vần, ông trích dẫn, đều do ông Hoàng Liên Nguyễn Văn Đăi cung cấp, không ghi xuất xứ ǵ cả (như vậy, lại là lỗi của ông Hoàng Liên Nguyễn Văn Đăi).


 

Trong lúc chờ ông Tuệ Chương Hoàng Long Hải trả lời vài câu hỏi b́nh thường, giản dị như thế, với lời lẽ <em>nêu lên</em> rất lễ độ, lịch sự, và không phải không chân thành, tôi t́m kiếm trên các trang t́m kiếm của Yahoo, Google và MSN, th́ thấy bài viết <em> “Giă từ Hoàng Liên” </em> của Mai Kim Ngọc. Hoá ra, ông Hoàng Liên Nguyễn Văn Đăi đă chết từ năm 2000 (hai ngàn chẵn); trước khi chết ông Hoàng Liên Nguyễn Văn Đăi cũng chẳng viết được ǵ về Nguyễn Văn Tường (ngoài một bài viết). Và tôi sực nhớ đến bài viết của ông Nguyễn Quốc Trị, Tạp chí điện tử Giao Điểm đă đăng lại trong số tháng 5-2005. Trong bài viết này, ông Nguyễn Quốc Trị đă có tham khảo bài viết của tôi, <em> “Nguyễn Văn Tường với nhiệm vụ lịch sử sau ngày kinh đô quật khởi, 05-7-1885” </em> (tham luận Hội thảo sử học tại Huế, 7-2002), có ghi chú xuất xứ rất rơ ràng, có thể nói là đúng yêu cầu khoa học. Tuy vậy, bài thơ <em> “Giải triều…”</em>, bản phiên âm, dịch vần, lấy từ bài nghiên cứu của tôi, ông Nguyễn Quốc Trị gơ phím (hay ai đó đánh máy vi tính lại giúp ông) lại sai chính tả đến mức nghiêm trọng. Nhưng quan trọng nhất là nhận thức lịch sử và luận điểm chính của tôi trong bài tham luận ấy được ông ghi nhận.


 

Như vậy, chừng đó cũng đă đủ để kết luận vấn đề, nhưng tôi thấy cần có sự xác nhận rơ hơn của bà Hoàng Liên Nguyễn Văn Đăi và con trai là ông Nguyễn Quí Đức, để khỏi rắc rối về sau.


 

Đến nay, mặc dù ông Nguyễn Quí Đức xác nhận là ông Hoàng Liên Nguyễn Văn Đăi chỉ có hai tập tư liệu hội nghị khoa học ở Trường Cao đẳng Sư phạm TP. HCM., 1991, và ở Trường Đại học Sư phạm TP. HCM., 1996. Đó là: Tập tham luận với đề tài Nhóm chủ chiến triều đ́nh Huế cuối thế kỉ XIX và cuốn <em> “Kỳ Vĩ quận công Nguyễn Văn Tường thi tập” </em> do Trần Viết Ngạc sưu tầm, giới thiệu, Trần Đại Vinh, Vũ Đức Sao Biển phiên âm và dịch (c̣n dở dang) (2). Ngoài ra, c̣n có điều thật đáng tiếc, qua thư ông Nguyễn Quí Đức, tôi lại được biết bà Hoàng Liên Nguyễn Văn Đăi hiện nay đă bị mất trí nhớ do tai biến mạch máu năo! Vậy là rắc rối thêm một phần nữa!


 

Tuy vậy, dẫu sao sự việc cũng đă rơ ràng rồi. Chính những xác nhận trong lá thư của ông Nguyễn Quí Đức đă khẳng định điều đó.


 

Những tác phẩm biên soạn, khảo luận, truyện – sử kí – khảo cứu tư liệu lịch sử của tôi, tôi đă công bố bằng cách in ấn (Nxb. Văn Nghệ TP. HCM., 2004) và công bố qua phương tiện internet trên Tạp chí điện tử Giao Điểm và web Blogger (từ tháng 5 đến tháng 12-2005), chỉ trừ cuốn <em> “Tiểu sử biên niên Ḱ Vĩ phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886), ‘kẻ thù lớn nhất của chủ nghĩa thực dân Pháp’” </em> (385 tr. sách 13 cm x 19 cm) là bị mất (bị cướp đoạt, bị “tịch thu”) bản xếp chữ vi tính, nên chưa công bố được (như đă tŕnh bày ở blog <em>tranxuanan-trphu</em>). Những tác phẩm của tôi, cùng đề tài, tôi đă công bố như sau:


 

1. <em> “Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886)” </em>, truyện – sử kí – khảo cứu tư liệu lịch sử, trọn bộ 4 tập, 2002 – 2003; Nxb. Văn Nghệ TP. HCM.

<strong>http://www.giaodiem.com tháng 11-2005

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1105_index.htm</strong>

Blogger tháng 12-2005

<strong>http://tranxuananpcdtnvt1a.blogspot.com/ </strong> & … 2a … 2b … 2c …


 

2. <em> “Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886), thơ – Vài nét về con người, tâm hồn và tư tưởng” </em> (biên soạn – nghiên cứu, phản bác, và tập hợp một số bản dịch, bài khảo luận văn học và sử học về NVT.), 2000 & 2003.

<strong>http://www.giaodiem.com tháng 8-2005

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/805_index.htm</strong>


 

3. <em> “Tiểu sử biên niên Ḱ Vĩ phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường – “kẻ thù lớn nhất của chủ nghĩa thực dân Pháp”” </em> (từ Đại Nam thực lục, rút gọn), dạng niên biểu, sách dẫn chi tiết, phần I, 2001 (3).


 

4. <em> “Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886), “những người trung nghĩa từ xưa, tưởng không hơn được”” </em>, khảo luận và phê b́nh sử học, 2002 & 2003. Website Giao Điểm:

<strong>http://www.giaodiem.com

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/505_index.htm</strong>


 

Cũng xin thưa lại về quá tŕnh biên soạn cuốn <em> “Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886) – Thơ – Vài nét về con người, tâm hồn và tư tưởng” </em> (bản sơ thảo, 2000; bản hoàn chỉnh 2003 – 2004): Đây là cuốn sách duy nhất tôi biên soạn nối tiếp từ cuốn <em> “Kỳ Vĩ quận công Nguyễn Văn Tường thi tập” </em> (20-9-1996, ĐHSP. TP.HCM. ấn hành), và tôi biên soạn có sự cộng tác của các vị khác về dịch thuật, hiệu đính. Liệt kê danh tính các vị đă góp phần trong cuốn sách đó (theo phần hành, công đoạn), như sau: Nhà nghiên cứu (Nnc.) Trần Viết Ngạc (sưu tầm, giới thiệu, khảo luận sử học), Nnc. Trần Đại Vinh, Nnc. Vũ Đức Sao Biển (dịch thơ, dịch nghĩa, <em>nhận định văn học</em>), Gs. Đỗ Quang Hưng, Gs.Ts. Vơ Xuân Đàn (khảo luận sử học), Nnc. Nguyễn Tôn Nhan (dịch nghĩa), Ts. Ngô Thời Đôn (hiệu đính bản dịch), và do Trần Xuân An biên soạn (khảo luận sử học, chú giải, nhuận sắc, chuyển một số bản dịch nghĩa ra bản dịch thơ…). Tôi xác định đó là một việc cần thiết phải tự làm và phối hợp làm trong công đoạn sưu khảo tư liệu về nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886), trước khi viết cuốn sách khảo luận khác về đề tài này, đặc biệt là để viết bộ sách <em> “Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886)” </em> (Nxb. Văn Nghệ TP.HCM., 2004). Xin lưu ư giúp là cuốn <em> “Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886), thơ – Vài nét về con người, tâm hồn và tư tưởng” </em>gồm hai bản: bản sơ thảo, 2000; và bản hoàn chỉnh, 2003 – 2004. Tất cả đều được thực hiện thành sách photocopy để phổ biến nội bộ với số lượng rất hạn chế (khoảng mười cuốn trên một bản).


 

Toàn bộ sách của tôi, gồm cả những cuốn viết về đề tài này, đều đă công bố trên Tạp chí điện tử Giao Điểm và trên Web Blogger (tháng 5 – tháng 12-2005), độc giả cùng những người liên quan đều có thể đối chiếu. Về phía tôi, tôi t́m măi trên các trang t́m kiếm của Yahoo, Google va MSN vẫn không thấy bài của các vị N.T.V., Hoàng Liên Nguyễn Văn Đăi, Vĩnh Lại ở đâu cả! Nếu được, đúng ra là rất cần thiết, xin ông Tuệ Chương Hoàng Long Hải và ông Nguyễn Quí Đức cung cấp trên các websites cho vụ việc được rơ ràng hơn.


 

Vắn tắt một vài nét về t́nh trạng trên như thế, để ông Nguyễn Quí Đức, quư vị có liên quan và độc giả nắm rơ vấn đề. Nếu có những thắc mắc nào, xin vui ḷng nêu vấn đề trên các websites ngay; xin đừng để muộn.


 

Thật ra, như chúng ta thấy, vấn đề vốn đơn giản, đơn giản đến mức ông Tuệ Chương Hoàng Long Hải chỉ trả lời cho một vài câu hỏi về xuất xứ các tư liệu ông trích dẫn và tham khảo, bà Hoàng Liên Nguyễn Văn Đăi (hoặc <em>nhà văn</em> Nguyễn Quí Đức) vui ḷng xác nhận về ông Hoàng Liên Nguyễn Văn Đăi với những tư liệu đó. Đơn giản chỉ có vậy thôi. Và mặc dù ông Tuệ Chương Hoàng Long Hải trả lời chậm (ông viết trong thư là do ṭa soạn VietNam Review không chuyển đi ngay) và ông Nguyễn Quí Đức cũng chậm trả lời công khai (mới trả lời bằng email sáng hôm nay, 24-01-2006 / ngày tại Việt Nam) (4), nhưng vụ việc cũng chẳng có ǵ ầm ĩ. Đúng ra, có công khai, rộng khắp trên internet (web VietNam Review và web Giao Điểm cũng như qua Yahoo Mail) nhưng không ầm ĩ một cách vô lối. Bởi v́, trong thời buổi được gọi là thời @ và thời Web này, không công khai, minh bạch th́ thật là không nên, nhất là đối với một vụ việc xuyên quốc gia (người ở Mỹ – kẻ ở Việt) như trên lại càng rất cần thiết phải công khai, minh bạch và rộng khắp (www. / wide world web.).


 

Một lần nữa, kính mong quư vị có liên quan đến vụ việc này luôn giữ b́nh tĩnh, đừng để sa vào âm mưu “gà nhà bôi mặt đá nhau” và âm mưu vô hiệu hóa những tác giả, những cuốn sách đụng chạm đến quyền lợi cũng như sự tồn tại của thế lực đen tối nào đó.


 

Với tất cả sự chân thành của ḿnh, tôi kính gửi đến ông Tuệ Chương Hoàng Long Hải, ông chủ biên cùng Ban biên tập Việt Nam Review, nhất là nhà báo Nguyễn Văn Hóa (chủ biên Tạp chí điện tử Giao Điểm), và nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân, giảng viên đại học, cựu viện trưởng học viện QGHC.SG. Nguyễn Quốc Trị, nhà văn Mai Kim Ngọc, nhà văn Nguyễn Quí Đức, một vài vị khác có liên quan, cùng tất cả thân hữu của Giao Điểm, và nhà thơ chủ biên Đặng Hiền, BBT. Hợp Lưu … lời cảm ơn và cảm phiền.

Tôi thường nghĩ và cũng đă nhiều lần ghi trên trang đầu một số cuốn sách của ḿnh:

<em>Xin tạ ơn ngọn bút,

biểu tượng của sự công chính và liêm khiết trí tuệ.

Xin yêu thương, trân trọng

và bảo vệ

từng ḍng chữ mồ hôi nước mắt

của chất xám và trái tim.

TXA.</em>

Tôi mạn phép xem đó cũng là điều tâm niệm của người cầm bút đối với ngọn bút trên tay ḿnh, tác phẩm – thành quả lao động mồ hôi nước mắt của chất xám, trái tim – của chính ḿnh và đối với ngọn bút, tác phẩm của đồng nghiệp.


 

Xin khẳng định cuối thư: <strong><em>Đây chỉ là vấn đề tuy quan trọng, nhưng rất nhỏ, quá nhỏ, so với vấn đề lớn lao hơn, ấy là những vấn nạn lịch sử giai đoạn 1858 – 1975. Không khéo vấn đề bản quyền (5) lại lấn át mất vấn nạn lịch sử to lớn và khẩn thiết kia! </strong></em>

 

Trân trọng.

Kính thư,

<strong>Trần Xuân An</strong>

<strong>tranxuanan_vn@yahoo.com

http://www.blogger.com/profile/14904482</strong>

http://tranxuanan-trphu.blogspot.com/


 

_____________________


 

(1) Từ hôm qua, ngày 23-01-2006, trên web VietNam Review, xuất hiện bảng cấm truy cập; sáng hôm nay, 24-01-2006, theo links vốn có (bài và phụ lục chia ra 2 phần, đăng trên 2 trang web, 2 links):

<strong>http://www.vietnamreview.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2514

http://www.vietnamreview.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2515</strong>

tôi không t́m thấy bài của ông Tuệ Chương Hoàng Long Hải nữa! T́m theo link dẫn của trên trang Yahoo Search cũng không thấy (chỉ c̣n một trang lưu không đầy đủ các khung thảo luận của Yahoo)! May thay, tôi lại t́m thấy ỏ PhusaNet :

<strong><em>http://www.phusa.net/vanHoa/vanHoa/VanDeVH/

TC2_NguyenVanTuong...htm</strong></em>


 

(2) Thật ra, bài <em>"Nguyễn Văn Tường, Trước Và Sau Vụ Binh Biến 5-7-1885"</em> của PTS. Vơ Xuân Đàn, ông Tuệ Chương Hoàng Long Hải có tham khảo, lại ở trong tập kỉ yếu chính của Hội nghị với đề tài <em>“Nhóm chủ chiến triều đ́nh Huế & Nguyễn Văn Tường” </em>, gồm 28 bài của 29 tác giả (người viết), do Trường ĐHSP. TP.HCM. tổ chức và ấn hành, 20-9-1996.


 

(3) <em> “Những trang Đại Nam thực lục về Ḱ Vĩ phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886) và các sự kiện thời ḱ đầu chống thực dân Pháp…”</em> (Quốc sử quán triều Nguyễn, Tổ Phiên dịch Viện Sử học VN.), chọn lọc, phần II, 2001.

Đây là 590 tr. sưu tập, tôi chỉ mới đem đi photocopy và đóng lại thành tập, vào năm 2001 (tôi giữ một bản, gửi chú Nguyễn Văn Toàn [luật sư, TP. HCM.] một bản).


 

(4) Sau khi tôi viết xong thư này, lúc 19 : 56, cùng ngày 24-01 HB6, tôi đọc thấy nhà báo Nguyễn Văn Hóa, chủ biên Tạp chí điện tử Giao Điểm, đă có công tâm đăng công khai lá thư của nhà văn Nguyễn Quí Đức gửi tôi, để làm sáng tỏ vấn đề một cách rốt ráo (mặc dù có kèm vài lời khá cay và đắng [?] tỏa ra như khói thuốc lá và cà phê thân t́nh), link:

<strong>http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_I06/106_ykien-nqduc.htm</strong>

Xin cảm ơn anh Nguyễn Văn Hóa và Tạp chí Giao Điểm.


 

(5) Có hai loại bản quyền (tinh thần và vật chất): bản quyền về danh tính trên tác phẩm và bản quyền về doanh thu tài chính từ tác phẩm. Tôi vẫn nghĩ bản quyền về tính thần mới thực sự quan trọng, quan trọng hơn loại bản quyền kia.


 

<em><strong>Ghi chú</strong> ngày 26-01 HB6: Có thêm mấy mấy chữ: nêu lên; nhận định văn học; nhà văn. </em>


 


 

<em>Đăng trên blog:

Việt Nam, TP.HCM., thứ ba (thứ tư cũ), ngày 25-01 HB6 (2006)

& thứ tư (thứ năm cũ), ngày 26-01 HB6 (2006) </em>

Trân trọng.

TRẦN XUÂN AN


 

7


 

<strong>TRẦN XUÂN AN


 

YÊU CẦU GHI CHÚ XUẤT XỨ TƯ LIỆU

VÀ VẤN ĐỀ BẢN QUYỀN</strong>


 

Sau khi ông Hoàng Dũng (bấy giờ chỉ mới là phó tiến sĩ, giảng dạy ngôn ngữ học tại Đại học Sư phạm TP. HCM.) cho mượn hai tập tư liệu Hội nghị khoa học lịch sử, tổ chức vào ngày 20-6-1996, với đề tài <em>“Nhóm chủ chiến triều đ́nh Huế và Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886)” </em>, cộng với một số tư liệu ít ỏi tôi sưu tầm được trước đó, tôi mới thật sự bắt tay vào nghiên cứu và viết về đề tài ḿnh ấp ủ, trăn trở đă rất lâu.

Ban đầu, với cuốn <em> “Ḱ Vĩ quận công Nguyễn Văn Tường thi tập” </em>, một trong hai tập tư liệu kia, tôi thấy không cách nào khác, là phải làm nối tiếp, bởi đó là một tập thơ chữ Hán chỉ mới được dịch khoảng 2/3, các bản dịch vần, dịch nghĩa vẫn c̣n ở dạng thô, chưa trau chuốt lại. Trước khi quyết định làm nối tiếp một công việc c̣n dở dang của các ông Trần Viết Ngạc, Trần Đại Vinh, Vũ Đức Sao Biển, tôi có hỏi thăm về sự tiến triển của công việc. Ông Trần Viết Ngạc, ông Trần Đại Vinh, hai vị có trách nhiệm chính, cho hay là chưa làm thêm v́ quá bận. Không thể chờ đợi, tôi xin phép làm nốt, với sự giúp đỡ của anh Nguyễn Tôn Nhan về công đoạn dịch nghĩa (khi hoàn tất rồi, tôi mới nhận được dăm bảy bài dịch nghĩa của ông Trần Đại Vinh c̣n ở dạng chép tay, gửi ở ông Nguyễn Văn Toàn).

Bởi có dự định viết <em>tiểu thuyết tư liệu</em> hay <em>truyện – sử kí – khảo cứu tư liệu lịch sử</em> (1) về Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886) và giai đoạn 1858 – 1885 & 1886, nên tôi không thể không làm công đoạn sưu khảo tư liệu, nhất là <em>tư liệu gốc</em> về ông. Trong các loại tư liệu gốc, ngoài <em> “Đại Nam thực lục chính biên” </em>, các kỉ có liên quan, với những tấu, sớ, dụ, chiếu, biểu và nhiều văn kiện quan trọng khác (bản án, cáo thị…) có châu phê được ghi chép nghiêm cẩn trong đó, c̣n có một nguồn phụ quan trọng khác là <em>Châu bản (“Nam Kỳ tấu nghị”, “Bắc Kỳ tấu nghị”, “Thương bạc viện phúc”) </em> và <em>Thi tập</em> của Nguyễn Văn Tường do cháu chắt ông sưu tầm, ǵn giữ được (2). <em> “Đại Nam thực lục” </em>, đă có ở Thư viện Khoa học tổng hợp TP. HCM., và mượn thêm ở nhà thơ Lương An, ở họa sĩ Lê Kư Thương. Châu bản, tôi chỉ được sử dụng những phần quan trọng nhất, ông Trần Viết Ngạc đă công bố trên báo, tạp chí hay trong các tài liệu hội thảo, hội nghị khoa học. Thi tập, không thể không làm cho trọn vẹn được.

Biên soạn hoàn tất bản sơ thảo về <em>Thi tập</em>, nhờ anh Lê Kư Thương xếp chữ vi tính xong, tôi đưa đến tiệm photocopy để nhờ sao chụp, đóng xén thành sách, khoảng 10 bản, như đă có lần đă ghi chú trong một bài viết.

Sau khi nhận sách photocopy (bản sơ thảo, 2000) (3), tôi gửi tặng, ông Trần Đại Vinh có dịp vào giảng dạy tại Trường Cao đẳng Sư phạm TP. HCM., đă điện thoại cho tôi đến gặp.

Giảng viên Trần Đại Vinh vốn là cán bộ giảng dạy chính thức của Đại học Sư phạm Huế, có trực tiếp dạy lớp ngữ văn của tôi khoảng năm chục tiết, trong những tháng sau Ngày Thống nhất (khoảng 1975, 1976). Do đó thầy tṛ rất thân thiện với nhau. Thầy kể, tập thơ ấy, cùng <em>Châu bản</em> về Nguyễn Văn Tường, thầy Trần Viết Ngạc sở dĩ có được là nhờ vào những chuyến đi công tác sưu tầm tư liệu (thường được gọi một cách quy ước là “đi điền dă”). Số nhà 12, đường Hàn Thuyên, Thành Nội, Huế là một trong những địa chỉ mà nhóm giảng viên, sinh viên thường đến. Đó là nhà của ông Nguyễn Văn Phùng. Vốn là gia bảo, nên gia đ́nh ông Nguyễn Văn Phùng (hay ông Nguyễn Văn Tài?), hậu duệ đời thứ ba (gọi cụ Nguyễn Văn Tường bằng cố), sưu tập và ǵn giữ <em>Châu bản, Thi tập</em> rất trân trọng. Qua những lần tiếp xúc, ông Nguyễn Văn Phùng đă trao cho thầy Trần Viết Ngạc số gia bảo ấy, nhằm mục đích cống hiến cho sử học, cụ thể là Khoa Sử ĐHSP. Huế. Đó là một thời điểm rất đặc biệt, tâm lí của nhiều người, không riêng ông Nguyễn Văn Phùng, là rất âu lo…

Tuy rất nhiệt t́nh, thầy Trần Viết Ngạc và thầy Trần Đại Vinh vẫn không thể công bố được.

Thế là dưới chế độ cũ (1954 – 1975), phần lớn nguyên nhân là do lo sợ thế lực Thiên Chúa giáo, nên chưa tiện công bố rộng răi (h́nh như cũng có một bản dịch ra quốc ngữ với từ ngữ rất cổ, lại chưa thật chính xác, gọi là “dịch lách”); và có lẽ phần khác của nguyên nhân, ít hơn, là do một số cháu chắt dâu rể lo chuyện “thỏa hiệp”, tiến thân theo kiểu <strong><em>nhu đạo</strong></em> (?), tạm gác lại chuyện lịch sử, giai đoạn 1858 – 1885 & 1886 (?). Trong chế độ mới, lại kẹt v́ các vị “sử gia Đàng Ngoài” hoặc các ông sử gia đả phong quyết liệt theo khuynh hướng maoism, ấu trĩ tả khuynh, nên cũng khó khăn trong việc công bố (4).

Những năm <em>Đổi mới</em> (từ 1986, nhất là đầu thập niên 90 / XX), hai thầy Trần Viết Ngạc và Trần Đại Vinh mới công bố được một ít. Trong đó, có một phần quan trọng <em>Châu bản</em> và trọn vẹn nguyên tác <em>Thi tập</em> chữ Hán mà các hậu duệ Nguyễn Văn Phùng, Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Tuy sưu tầm được, như đă tŕnh bày ở đoạn trên.

Ngay ở thời điểm này, nghiên cứu về Nguyễn Văn Tường nói riêng, về giai đoạn 1858 – 1885 & 1886, vẫn c̣n phải chịu những sức ép, sự quậy phá, cản trở, chí ít cũng bị gây khó khăn từ những thế lực đen tối (Thiên Chúa giáo, Bắc Kỳ, và một phần khác, ấy là người Việt gốc Hoa) cộng với sự tự ái, tiếc công của những người làm sử vốn có những công tŕnh viết theo sách Tây, sách thời thực dân, tả đạo thống trị hoặc chịu sự chi phối của maoisme, lí luận về giai cấp thời “ấu trĩ”… Những hậu duệ đứng vào hàng ngũ Việt Minh, tập kết ra Bắc cũng mang một nỗi đau trước khuynh hướng “sử Đàng Ngoài”, đả phong “ấu trĩ” có thế lực ấy!

Ngoài ra, ở bài viết ngắn này, tôi muốn nói đôi điều về ông Nguyễn Văn Phùng, Nguyễn Văn Tài và có thể cả ông Nguyễn Tuy, những hậu duệ đời thứ ba của cụ Nguyễn Văn Tường, và con cháu của ba vị đó. Mặc dù không phải là ḍng chính thất, nhưng do được sinh sống ở cố đô Huế, nên thuận lợi hơn trong việc sưu tập <em>Châu bản, Thi tập</em>. Ḍng chính thất ở bản quán, An Cư, Triệu Phước, Triệu Phong, Quảng Trị, xa xôi, bom đạn hằng ngày như cơm bữa, đă ủy thác cho ḍng thứ thất đảm nhiệm việc ấy. Người trực tiếp đảm nhiệm là ông Nguyễn Văn Phùng. Ông Hoàng Liên Nguyễn Văn Đăi và anh Nguyễn Quí Đức, nhà văn, là con cháu trực hệ của ông Nguyễn Văn Phùng.

Tuy nhiên, sử liệu là không phải tài sản của riêng ai. Mọi công dân, ngay cả người ngoại quốc, cũng có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo quản, ủy nhiệm cho cơ quan nghiên cứu sử học. Một thi tập nguyên tác, một bản dịch thi tập, xét về mặt văn học và bản quyền doanh thu tài chính, cũng chỉ được Nhà nước, cụ thể là cơ quan đặc trách về bản quyền tác giả, dịch giả, bảo hộ thêm trong 50 năm (nhiều hoặc ít hơn, tùy từng quốc gia), kể từ ngày tác giả, dịch giả qua đời. Sau đó, bản quyền ấy thuộc về sở hữu công cộng, nhưng vẫn được sự giám sát của Nhà nước. Bản quyền vật chất người sưu tập có lẽ ít hơn nữa và không phải trọn vẹn như bản quyền tác giả, dịch giả. Có thể người ta c̣n tính đến bản quyền doanh thu của người sưu tập trên đơn vị tác phẩm sưu tập hoàn chỉnh (quyển, tập, bộ), chứ không phải trên những bài lẻ (trừ những bài có hiệu đính, khảo dị). Lĩnh vực này, những nhà nghiên cứu luật học mới thật sự am tường, thấu đáo.

Nhưng nói chuyện bản quyền sử liệu trong khi đang kêu gọi làm rơ những vấn nạn lịch sử là một việc làm không khôn ngoan và tế nhị chút nào. Điều khẩn thiết nên nhấn mạnh là phải tuân thủ yêu cầu quy định về ghi chú xuất xứ tư liệu nói chung, trước hết là để đáp ứng nhu cầu tra cứu, khảo chứng tư liệu trong những bài báo, bài nghiên cứu, ở những luận án khoa học, những cuốn sách. Đó cũng là yêu cầu, quy định nghiêm ngặt có tính khoa học và pháp lí để tránh những sự cố “sáng chế”, xuyên tạc, bóp méo tư liệu hoặc “mượn ư’”, thậm chí đạo văn.

Có một nhà giáo, nghiên cứu văn học, đồng thời cũng là người thơ, vừa gửi đến tôi một bức điện thư ngắn. Những ḍng chữ e-mail ấy đề cập đến vấn đề ghi chú xuất xứ tư liệu, bản quyền, tôi nêu lên trên hai <em>Tạp chí điện tử VietNam Review, Giao Điểm</em> và trên websites cá nhân. Tôi trả lời:

Mất đề cương chi tiết là mất xương sống.

Mất phát hiện, luận điểm riêng trong nghiên cứu là mất bộ năo.

Mất tư liệu trong biên khảo là mất đất dưới chân đứng.

Và không thể quên lời cảm ơn (cảm nhận ân nghĩa của người) và lời cảm phiền (cảm biết ḿnh đă làm phiền người) một cách chân thành, riêng về khía cạnh này (5). Vâng, không chỉ là cảm ơn và cảm phiền chỉ mỗi một người bạn viết ấy, mà khá nhiều thân hữu của Giao Điểm, các tu sĩ học giả, các nhà giáo, nhà văn, nhà nghiên cứu trong nước…

Dẫu sao đi nữa, yêu cầu ghi chú xuất xứ một cách nghiêm túc đúng quy định cũng cần phải nhấn mạnh, trước hết, trên hết, để tiện việc tra cứu, đối chiếu, khảo chứng tư liệu, tránh những sự cố làm sai lệch tư liệu, dẫn đến những nhận định thiếu xác thực, phi khoa học.

Và dẫu sao cũng phải tự bảo vệ chính ḿnh và góp phần bảo vệ đồng nghiệp trước những mưu toan vô hiệu hóa tác giả, tác phẩm.

Đây chỉ là một bài viết nhỏ nhằm kể lại lai lịch của một <em>Thi tập</em>, quá tŕnh biên soạn về <em>Thi tập</em> ấy, không thể không nói đến vấn đề thừa kế bản quyền và thời hạn bản quyền (bản quyền tinh thần là muôn đời, bản quyền vật chất có niên hạn), cùng những yêu cầu khoa học về ghi chú xuất xứ tư liệu, và về những cơ sở (đề cương, phát hiện, luận điểm, tư liệu gốc…) làm nên giá trị của một tác phẩm (nhất là tác phẩm biên khảo), đặc biệt là sự sống c̣n về mặt tính thần của người viết truyện kí lịch sử, người nghiên cứu sử học, văn học…

Liệu có phải là những lời quàng xiên, vô bổ và thiếu khôn ngoan?


 

<em>TP. HCM., thứ tư (thứ năm cũ), ngày 26-01 HB6 (2006) </em>

TRẦN XUÂN AN


 

______________________


 

(1) Về sau, tôi xác định nên viết theo thể loại <em>truyện – sử kí – khảo cứu tư liệu lịch sử</em> (Nxb. Văn Nghệ TP. HCM., 2004).


 

(2) <em> “Đại Nam thực lục chính biên” </em> (các kỉ IV, V & VI) vẫn là tư liệu chuẩn cứ. Các loại tư liệu khác, kể cả tư liệu sưu tập được tại Tahiti, Pháp, trong các công tŕnh của TS. Cao Huy Thuần, TS. Yoshiharu Tsuboi và các hậu duệ khác của Nguyễn Văn Tường vẫn là tư liệu bổ trợ, soi sáng thêm.


 

(3) Bản hoàn chỉnh, 2003 – 2004, có sự hiệu đính các bản dịch của TS. Ngô Thời Đôn (giảng viên ĐHSP. Huế).


 

(4) Xem thêm: Thụy Khuê & GS. Nguyễn Huệ Chi, <em> «Về t́nh trạng nghiên cứu văn học tại Miền Bắc những năm 60» </em>, (tṛ chuyện với giáo sư Nguyễn Huệ Chi). Trích:

<em>“… Xét cho cùng, sự coi thường văn hóa của tổ tiên thấm vào trong tiềm thức trong cốt tủy từ lâu như một căn bệnh măn tính… Không thể không nhắc lại rằng từ hơn 50 năm lại đây, văn hóa truyền thống đă trải qua một “đại nạn”: v́ nghĩ đây là những tàn tích phong kiến, chúng ta đă công nhiên lên án chúng, thẳng tay “đàn áp”, “xử tội” chúng…” </em> [source: talawas.org]

<strong>http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=5396&rb=0306</strong>

Dẫn theo Tcđt. Giao Điểm:

<strong>http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/905_index.htm</strong>

Tất nhiên, bên cạnh những thành tựu, vẫn có sự thật đáng buồn đó.


 

(5) Người bạn viết này chỉ chuyên về sáng tác và nghiên cứu văn học, không đi chuyên sâu vào một giai đoạn lịch sử nào.


 

<strong>Lưu ư 1:</strong> Từ cuốn <em>“Ḱ Vĩ quận công Nguyễn Văn Tường thi tập”</em> do ba ông Trần Viết Ngạc, Trần Đại Vính, Vũ Đức Sao Biển giới thiệu, phiên âm, dịch, đến cuốn <em>“Nguyễn Văn Tường – Thơ – Vài nét về con người, tâm hồn và tư tưởng”</em> do tôi biên soạn (sưu tầm bổ sung, chú giải, nhuận sắc, dịch vần … [Nguyễn Tôn Nhan phiên âm, dịch nghĩa trên mười bài]), chỉ tính riêng về số trang, ít ra là đă gấp 4 lần.

<strong>Lưu ư 2 </strong>(27-01 HB6): <em>"... và có lẽ phần khác của nguyên nhân, ít hơn, là do một số cháu chắt dâu rể lo chuyện “thỏa hiệp”, tiến thân theo kiểu <strong>nhu đạo</strong> (?), tạm gác lại chuyện lịch sử, giai đoạn 1858 – 1885 & 1886 (?)".</em>


 

________________________


 

<em>Do phải chuẩn bị lễ cúng tất niên, nên tôi tự đăng vội bài này trên website cá nhân, mặc dù mới gửi đăng trên tạp chí quen thuộc.

Kính cáo lỗi v́ đă vi phạm thể lệ gửi bài trên báo, tạp chí.

Ngày 27 tháng chạp, <strong>cuối năm Ất dậu HB5 - 6</strong> (2005 --> 2006)</em>

TXA.


 

8


 

1/28/2006 K̀ VĨ PHỤ CHÍNH ĐẠI THẦN – THƠ – VÀI NÉT VỀ CON NGƯỜI, TÂM HỒN VÀ TƯ TƯỞNG Phan Huyen Dinh post


 

9


 

<strong>TRẦN XUÂN AN</strong>

(biên soạn)


 

<strong><a href="http://tranxuanantsbnnvt.blogspot.com/">TIỂU SỬ BIÊN NIÊN

K̀ VĨ PHỤ CHÍNH ĐẠI THẦN

NGUYỄN VĂN TƯỜNG

(1824 – 1886),

<em>“kẻ thù lớn nhất

của chủ nghĩa thực dân Pháp” </a></em></strong>


 

(từ <em>Đại Nam thực lục</em>, rút gọn)

<strong>dạng niên biểu, sách dẫn chi tiết</strong>


 

phần I


 

<strong>3. 2001</strong>

(tháng hai âl., Tân tị)


 

<strong><em>Lúc khoảng 14 giờ,

mùng hai Tết Nguyên đán

Bính tuất HB6 (30-01-2006),

khởi công xếp chữ lại.</strong></em>

TXA.


 

<strong>NGƯỜI BIÊN SOẠN GIỮ BẢN QUYỀN</strong>


 

<strong>KÍNH MỜI TRUY CẬP:


 

Bấm vào nhan đề sách (đă nối-kết-hóa) phía trên,

hoặc theo LINK dưới đây:</strong>


 

<strong><a href="http://tranxuanantsbnnvt.blogspot.com/">http://tranxuanantsbnnvt.blogspot.com/</a></strong>


 

Trân trọng.

Trần Xuân An.


 


 

TRANG PHU 1

tổng cộng : chín (9) tệp (files).


 

Để LƯU

07 tháng 12 năm 2006 (HB6)

Trần Xuân An

 

BỔ SUNG THÊM 2 CÁI THƯ CỦA NGUYỄN QUÍ ĐỨC (qua Yahoo.com), vốn đă lưu ở một trog 3 trang phụ blogspot này:

This message is not flagged. [ Flag Message - Mark as Unread ]
Subject: RE: Mong ong NGUYEN QUY DUC tra loi cong khai tren INTERNET
Date: Mon, 23 Jan 2006 18:34:40 -0800
From: "Nguyen Qui Duc" <DNguyen@KQED.org>  View Contact Details View Contact Details   Add Mobile Alert
To: "Tran Xuan An" <tranxuanan_vn@yahoo.com>
CC: Send an Instant Message tranxuanan_tphcm@yahoo.com.vn, leminhquoc@hcm.vnn.vn, caokimquy@hcm.vnn.vn, Send an Instant Message tansynh@yahoo.com, knguyen@sjsu.edu, Send an Instant Message ducsam2001@yahoo.com, francois.trans@vinetworks-usa.net, Send an Instant Message qthangpro@yahoo.com, dunghoang@hcm.fpt.vn, Send an Instant Message ngonguyennghiem@yahoo.com, Send an Instant Message bacnha@yahoo.com, Send an Instant Message paultrans@yahoo.com, SBui100@aol.com, Send an Instant Message lehieuliem18@yahoo.com, Pcci1003@aol.com, phuclam_tcn@sbcglobal.net, Send an Instant Message khatran2001@yahoo.com, huuminhnguyen@gmail.com, Send an Instant Message yenminh7@yahoo.com, Nguy931@aol.com, Send an Instant Message dunguyenc@yahoo.com, Send an Instant Message emily96_nghiem@yahoo.com, Send an Instant Message kiwizengarden@yahoo.com, Tai.Do@alcoa.com, Send an Instant Message gactholoc@yahoo.com, Send an Instant Message huongle710@yahoo.com.vn, lienlac@gio-o.com, Send an Instant Message huequangvn@yahoo.com, Send an Instant Message inrasara@yahoo.com, Send an Instant Message bachma60@yahoo.com, chantu@dodo.com.au, min180@ozemail.com.au, Mrsam91@aol.com, Send an Instant Message dongba72@yahoo.com, phuxuan@hcm.vnn.vn, hodacduy@saigonnet.vn, Send an Instant Message thuylamsynh2000@yahoo.com, Send an Instant Message thichnhattu@yahoo.com, nhulac@hotmail.com, Send an Instant Message muoiha1@yahoo.com, Send an Instant Message trungtrungdinh@yahoo.com, Send an Instant Message hanhngaynay@yahoo.com, Send an Instant Message hdquang202@yahoo.com, Send an Instant Message nuidoi2001@yahoo.com, thanhquynh@hcm.vnn.vn, Send an Instant Message vuimung86@yahoo.com, lienlacOGio@gmail.com, Send an Instant Message trankiemdoan@yahoo.com, windeco@t-online.de, Send an Instant Message tamdieu@yahoo.com, phantanhai@vietbao.com, Send an Instant Message thuandangho@yahoo.com, Send an Instant Message hodacduy@yahoo.com, kimlanthai@gmx.de, cao1234@tiscali.fr, Send an Instant Message ducsonng@yahoo.com, trunghau@hcm.vnn.vn, Send an Instant Message letiencong2002@yahoo.com, Send an Instant Message vinhson82@yahoo.com, giaodiem@comcast.net, giaodiem@giaodiem.com, Send an Instant Message qmn559@yahoo.com, Send an Instant Message tieudaobaocu@yahoo.com, huyle139@hcm.vnn.vn, Send an Instant Message LeBao_Hoang@yahoo.com, LuanHoan@videotron.ca, Send an Instant Message SongVinh@yahoo.com, svFriends@1dis.com, Send an Instant Message vonguyens@yahoo.fr, Send an Instant Message tranhoaithu@yahoo.com, Send an Instant Message nhanvanpham@yahoo.com, Send an Instant Message Chuyen_Luan@yahoo.com, vanhocviet@vnexpress.net, vanhoaphatgiao@vnn.vn, dbdtqt@dng.vnn.vn, Send an Instant Message tsphapluan@yahoo.com, Send an Instant Message bbtphapluan@yahoo.com, phusa@phusa.net, Send an Instant Message chimviet2000@yahoo.fr, red@talawas.org, mail@tienve.org, nguyenhungquoc@tienve.org, Send an Instant Message talawas_talawas@yahoo.com, theky21@kicon.com, vncentral-team@vnpoems.com, nhanvan@nhanvan.com, tapchihopluu@aol.com, danghien2005@aol.com, tapchitho@gmail.com, tapchitho@aol.com, tanhinhthuc@aol.com, giaodiem@comcast.com, giaodiem@giaodiem.com

Kinh thua Ba?c,

Cha?u xin ca?m on Ba?c da~ cô? ga?ng liên la?c vo?i cha?u trong mâ?y
 hôm nay.
 
Truo?c khi ba cha?u qua do`i, gia di`nh co? biê?t la` ba cu?a cha?u
 co? ti`m hiê?u vê` thân thê? ông Nguyê~n Van Tuo`ng, nhung ba cu?a
 cha?u không cho biê?t gi` vê` ca?c ta`i liê?u nghiên cu?u va`
 xuâ?t xu?.
 
Hiê?n ta?i cha?u chi? co? hai hô` so:
 
-- Ky` Vy~ quan công Nguyê~n Van Tuo`ng Thi Tâ?p, Trâ`n Viê?t
 Nga?c suu tâ`m & gio?i thiê?u, Trâ`n Da?i Vinh - Vu~ Du?c Sao Biê?n
 phiên Âm va` di?ch -- pha?t ha`nh nhân di?p Hô?i Nghi? Khoa Ho?c Nho?m
 Chu? chiê?n Triê`u di`nh Huê? & Nguyê~n Van Tuo`ng, 20.6.1996,
 truo`ng Da?i Ho?c Su Pha?m TP Hô` chi? Minh.
 
--Hô?i Nghi? Khoa Ho?c Li?ch Su? nam 1991, truo`ng Cao Da?ng Su Pha?m
 TPHCM, liên hê? dê?n Nho?m Chu? chiê?n Triê`u di`nh Huê? cuô?i
 thê? ky? XIX, do mô?t nguo`i tên la` Nguyê~n Nha~ ky? ta?ng cho ba
 cha?u.
 
Cha?u chi? biê?t mô?t va`i lâ`n ba cha?u co? nha?c dê?n ông Trâ`n
 Viê?t Nga?c va` cha?u doa?n la` ca?c ta`i liê?u liên hê? xuâ?t
 pha?t tu` mô?i liên hê? na`y.
 
Ngoa`i ra cha?u không co? thêm chi tiê?t hay thông tin na`o kha?c
 dê? co? thê? giu?p cho Ba?c. Me? cha?u thi` cu~ng qua? gia` yê?u va
 sau con tai biê?n ma?ch ma?u na~o ca?ch dây sa?u tha?ng thi` da~
 mâ?t tri? nho?.
 
Cha?u co? ma?t trong nhu~ng di?p ông Mai Kim Ngo?c dê?n viê?ng tham
 ba cu?a cha?u trong tho`i gian ba cha?u lâm bi?nh - va` cha?u nhâ?n
 thâ?y ông Mai Kim Ngo?c kê? la?i mo?i su? chi?nh xa?c -- nhung cha?u
 cu~ng nghi~ ngoa`i nhu~ng diê`u ông da~ ghi la?i, không co? chi
 tiê?t na`o hu~u i?ch hon.

Cha?u râ?t tiê?t la` hiê?n ta?i cho không co? kha? nang do?ng go?p
 thêm va`o viê?c na`y.

Xin ki?nh chu?c Ba?c mô?t nam mo?i bi`nh an, thi?nh vuo?ng.
 
Ki?nh Ba?c,
 
Nguyê~n Qui? Du?c

 
________________________________

From: Tran Xuan An [mailto:tranxuanan_vn@yahoo.com]
Sent: Sun 1/22/2006 6:57 AM
To: Nguyen Qui Duc
Cc: tranxuanan_vn@yahoo.com; tranxuanan_tphcm@yahoo.com.vn;
 leminhquoc@hcm.vnn.vn; caokimquy@hcm.vnn.vn; tansynh@yahoo.com;
 knguyen@sjsu.edu; ducsam2001@yahoo.com;
 francois.trans@vinetworks-usa.net; qthangpro@yahoo.com;
 dunghoang@hcm.fpt.vn; ngonguyennghiem@yahoo.com; bacnha@yahoo.com;
 paultrans@yahoo.com; SBui100@aol.com; lehieuliem18@yahoo.com;
 Pcci1003@aol.com; phuclam_tcn@sbcglobal.net; khatran2001@yahoo.com;
 huuminhnguyen@gmail.com; yenminh7@yahoo.com; Nguy931@aol.com;
 dunguyenc@yahoo.com; emily96_nghiem@yahoo.com; kiwizengarden@yahoo.com;
 Tai.Do@alcoa.com; gactholoc@yahoo.com; huongle710@yahoo.com.vn;
 lienlac@gio-o.com; huequangvn@yahoo.com; inrasara@yahoo.com;
 bachma60@yahoo.com; chantu@dodo.com.au; min180@ozemail.com.au;
 Mrsam91@aol.com; dongba72@yahoo.com; phuxuan@hcm.vnn.vn;
 hodacduy@saigonnet.vn; thuylamsynh2000@yahoo.com;
 thichnhattu@yahoo.com; nhulac@hotmail.com; muoiha1@yahoo.com; trungtrungdinh@yahoo.com;
 hanhngaynay@yahoo.com; hdquang202@yahoo.com; nuidoi2001@yahoo.com;
 thanhquynh@hcm.vnn.vn; vuimung86@yahoo.com; lienlacOGio@gmail.com;
 trankiemdoan@yahoo.com; windeco@t-online.de; tamdieu@yahoo.com;
 phantanhai@vietbao.com; thuandangho@yahoo.com; hodacduy@yahoo.com;
 kimlanthai@gmx.de; cao1234@tiscali.fr; ducsonng@yahoo.com;
 trunghau@hcm.vnn.vn; letiencong2002@yahoo.com; vinhson82@yahoo.com;
 giaodiem@comcast.net; giaodiem@giaodiem.com; qmn559@yahoo.com;
 tieudaobaocu@yahoo.com; huyle139@hcm.vnn.vn; LeBao_Hoang@yahoo.com;
 LuanHoan@videotron.ca; SongVinh@yahoo.com; svFriends@1dis.com;
 vonguyens@yahoo.fr; tranhoaithu@yahoo.com; nhanvanpham@yahoo.com;
 Chuyen_Luan@yahoo.com; vanhocviet@vnexpress.net; vanhoaphatgiao@vnn.vn;
 dbdtqt@dng.vnn.vn; tsphapluan@yahoo.com; bbtphapluan@yahoo.com;
 phusa@phusa.net; chimviet2000@yahoo.fr; red@talawas.org;
 mail@tienve.org; nguyenhungquoc@tienve.org; talawas_talawas@yahoo.com;
 theky21@kicon.com; vncentral-team@vnpoems.com; nhanvan@nhanvan.com;
 tapchihopluu@aol.com; danghien2005@aol.com; tapchitho@gmail.com;
 tapchitho@aol.com; tanhinhthuc@aol.com
Subject: Mong ong NGUYEN QUY DUC tra loi cong khai tren INTERNET


Viet Nam, TP.HCM., ngay 22 thang 01 HB6
 
Kinh gui ong NGUYEN QUY DUC (Nguyen Qui Duc)
<DNguyen@KQED.org>
Host 
Pacific Time - KQED FM
2601 Mariposa Street
San Francisco CA 94110-1426
Tel. 415 553 2892 or 553 3399
Fax 415 553 2867
 
Day la vu viec ngoai y muon, nhung nguyen nhan khong phai vi toi .
Mong ong truy cap :
 
1. Web Giao Diem
Links:
http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1205_ykien-caydang.htm
 <http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1205_ykien-caydang.htm> 
 
http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1205_ykien-copyrights.htm
 <http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1205_ykien-copyrights.htm> 
 
2. VietNam Review 
Links:
Thu gui NGUYEN QUY DUC dang tren VietNamReview 19 01 HB6
 
http://www.vietnamreview.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2514
 <http://www.vietnamreview.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2514> 
 
http://www.vietnamreview.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2515
 <http://www.vietnamreview.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2515> 
 
Thu tu (thu nam cu), ngay 19-01 HB6 (2006)
 
Thua ong NGUYEN QUY DUC (nha van, cuu BTV. BBCVietnamese),
 
Toi tim gap tren trang GOOGLE SEARCH danh tinh va vai net tieu su cua
 ong: Nha van NGUYEN QUY DUC, con trai ong Hoang Lien Nguyen Van Dai va
 la tac gia cuon sach "Where The Ashes Are" (TRO THAN NOI DAU).
Mong nha van NGUYEN QUY DUC vui long lam sang to vu viec da phan anh
 trong nhung khung thao luan duoi day.
Moi nha van NGUYEN QUY DUC xem them cac trang web cua toi (bam vao bieu
 trung ngoi nha phia trai khung nay) va xem cac khung thao luan o cuoi
 phan 2 bai viet cua ong Tue Chuong Hoang Long Hai (cung tren VietNam
 Review, ... News&file=article&sid=2515)...
 
Mong vu viec duoc sang to de dut diem.
Khong nen de keo dai tinh trang map mo.
 
Tran trong.
Tran Xuan An.
http://tranxuanan-trphu.blogspot.com/
 <http://tranxuanan-trphu.blogspot.com/> 
http://tranxuananp-trphu.blogspot.com/
 <http://tranxuananp-trphu.blogspot.com/> 
 
_________________________
 
UNICODE CO' DA^'U :
____________________
 
Thu gui NGUYEN QUY DUC dang tren VietNamReview 19 01 HB6
 
Th? tu (th? nam cu), ngày 19-01 HB6 (2006)
 
Thua ông NGUY?N QUƯ D?C (nhà van, c?u BTV. BBCVietnamese),
 
Tôi t́m g?p trên trang GOOGLE SEARCH danh tính và vài nét ti?u
 s? c?a ông: nhà van NGUY?N QUƯ D?C, con trai ông Hoàng Liên Nguy?n
 Van Dăi và là tác gi? cu?n sách "Where The Ashes Are" (TRO THAN
 NOI DÂU).
Mong nhà van NGUY?N QUƯ D?C vui ḷng làm sáng t? v? vi?c dă ph?n
 ánh trong nh?ng khung th?o lu?n du?i dây.
M?i nhà van NGUY?N QUƯ D?C xem thêm các trang web c?a tôi (b?m
 vào bi?u trung ngôi nhà phía trái khung này) và xem các khung th?o
 lu?n ? cu?i ph?n 2 bài vi?t c?a ông Tu? Chuong Hoàng Long H?i (cung
 trên VietNam Review, ... News&file=article&sid=2515)...
 
Mong v? vi?c du?c sáng t? d? d?t di?m.
Không nên d? kéo dài t́nh tr?ng m?p m?.
 
Trân tr?ng.
Tr?n Xuân An.
 
3. Weblog
Links:
http://tranxuanan-trphu.blogspot.com/
 <http://tranxuanan-trphu.blogspot.com/> 
 
http://tranxuananp-trphu.blogspot.com/
 <http://tranxuananp-trphu.blogspot.com/> 
 
Kinh mong thong bao de ong ro .
Mot lan nua, mong ong va than mau (ba Hoang Lien Nguyen Van Dai) cua
 ong tra loi cong khai tren internet cang som cang tot .
Tran trong
TXA.

________________________________

Yahoo! Photos - Showcase holiday pictures in hardcover
Photo Books
 <http://us.rd.yahoo.com/mail_us/taglines/photobooks/
*http://pa.yahoo.com/*http://us.rd.yahoo.com/mail_us/taglines/photos/evt=38088/
*http://pg.photos.yahoo.com/ph//page?.file=photobook_splash.html>
 . You design it and we'll bind 

 

 

This message is not flagged. [ Flag Message - Mark as Unread ]
Subject: RE: Thu+ 23-02 HB6
Date: Thu, 23 Feb 2006 09:28:03 -0800
From: "Nguyen Qui Duc" <DNguyen@KQED.org>  View Contact Details View Contact Details   Add Mobile Alert
To: "Tran Xuan An" <tranxuanan_vn@yahoo.com>

Kinh anh An,
 
Truoc tien, xin phep duoc xung ho nhu vay - co le thich hop voi tuoi
 tac cua doi ben.
Chung toi cung goi chi Hong va chi Oanh bang chi.
 
Ve de nghi cua anh, dung ra la chung toi cung rat quan tam toi hoan
 canh lich su va vai tro cua ong Nguyen Van Tuiong. Cach day hon 10 nam,
 nha xuat ban cung co de nghi chung toi viet mot cuon sach khong co tinh
 cach nghien cuu nhung co lien he den moi lien he mau mu nhieu the he,
 de noi len phan nao lich su Viet Nam tu thoi Phap thuoc cho den nhuug
 nam gan day. Nhung dang tiec la khi de nghi cong tac lam viec, nha xuat
 ban khong dai tho duoc ke hoach chung toi dua ra. Tu do den nay chung
 toi van ban khoan ve van de nay nhung vi chuyen muu sinh, cong viec
 hang ngay, chung toi chua tro lai voi ke hoach do duoc.
 
Hien nay thi chung toi dang phai lo lang ve tinh trang cua than mau,
 phai danh het moi no luc de cho ba co duoc thoi gian cuoi doi an binh.
 Chung toi doc nhung bai nghien cuu cua anh voi long cam kich va thich
 thu, va se tiep tuc doc them, theo doi tuong tan hon. Trong tuong lai,
 neu co thoi gian dich dang chung toi se tim cach pho bien va xin phep
 anh dich lai phan nao. Cong lao cua anh qua la dang quy, va chung toi hy
 vong se co the dong gop mot phan nao vao viec nay khi hoan canh cho
 phep. Chung toi xin cam on anh da co long de nghi va tin tuong kha nang
 dich thuat.
 
Chung toi se giu lien lac voi anh, va xin cau chuc anh moi dieu may
 man,
Kinh anh,
 
N Q Duc

________________________________

From: Tran Xuan An [mailto:tranxuanan_vn@yahoo.com]
Sent: Thu 2/23/2006 7:10 AM
To: Nguyen Qui Duc
Cc: tranxuanan_vn@yahoo.com; tranxuanan_tphcm@yahoo.com.vn
Subject: Thu+ 23-02 HB6


Anh Nguyen Qui Duc quy men,
 
Nhu vay, den ngay hom nay ( 23 - 02 - HB6 ), nhung cuon sach toi viet
 hoac bien soan ve cu NGUYEN VAN TUONG (1824 - 1886), toi da dua len
 INTERNET tat ca .
Day la 2 dia chi trong nhieu dia chi:
http://tranxuananpcdtnvt1a.blogspot.com/
http://tranxuanantsbnnvt.blogspot.com/
hoac anh truy cap MSN search ( day du nhat ) , Yahoo search , Google
 search , voi ten toi : "TRAN XUAN AN" .
Toi de nghi anh 2 viec sau day ( neu anh tranh thu duoc thoi gian va
 chu yeu la nhiet tinh , hi vong anh se khong thay ngan ngai ):
1. Anh nen gioi thieu rong rai o My va cac nuoc khac nhung tac pham ay
 .
2. Anh co gang dich nhung tac pham ( truyen - su ki & bien khao ... )
 ra TIENG ANH ( English )
Toi nghi anh rat dau long ve BI KICH cua cu NGUYEN VAN TUONG trong SU
 HOC .
Do do , toi de nghi voi anh nhu vay .
Khong biet anh nghi nhu the nao ? Anh suy nghi roi cho toi biet nghe !
 
Chuc anh va qia quyen luon manh khoe , hanh phuc va thanh dat .
Tran trong 
TXA.
Tai but : Toi thay cung can noi ro de anh biet : Toi la chau noi cua
 ong Nguye^~n Va(n Tu+o+ng ( thuong goi la ong Phu Tuong , qua doi vao nam
 1973 ) , goi co Hong, co Oanh bang co .

________________________________

Yahoo! Autos <http://us.rd.yahoo.com/evt=38381/
 ylc=X3oDMTEzcGlrdGY5BF9TAzk3MTA3MDc2BHNlYwNtYWlsdGFncwRzbGsDMWF1dG9z/
*http://autos.yahoo.com/index.html>
 . Looking for a sweet ride? Get pricing, reviews, & more on new and
 used cars.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÂN THÀNH CẢM ƠN 

Docs.Google.com, 1asphost.com

(Cti "văn khố" Google, Cti "kho lưu" 1asp)

& Yahoo, MSN. search

 

 


 

Nobody have permission for editting this document.