TRANG PHỤ 1 -- BLOGSPOT.COM -- LƯU - 1

Địa chỉ hiện tại: http://tranxuanan-trphu.blogspot.com/

LINKs: NƠI LƯU NHỮNG TỆP THÔNG TIN VỐN HIỆN HỮU Ở 3 TRANG PHỤ NÀY TRƯỚC NGÀY 02-12 HB6 (2006)

Vui ḷng đừng bấm vào những links dưới đây, bởi ở 3 trang web/docs, theo các đường dẫn ấy, hầu hết là những tệp thông tin trao đổi nhất thời và những thư tín cá nhân. Ngoài ra, cũng có những bài viết đích thực là tác phẩm (sáng tác, nghiên cứu, phê b́nh hoặc bài báo) của các nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê, Giao Hưởng, Nguyễn Tiến Đạt, Chu Thụy, của Ban Việt ngữ BBC, của Trần Xuân An, những bài đó đă và sẽ ở dạng hiển thị vĩnh viễn, trên 3 phụ trương (phụ lục) hoặc ở các trang web khác thuộc Web. này.

Thành thật cảm ơn.07-12 HB6 : TRANG PHỤ 1:

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_29fvb2vm (changed link)
http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_29fvb2vm (changed link)

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_68hfrrs2
http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_68hfrrs2

07-12 HB6 : TRANG PHỤ 2:

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_41dwgtx5
http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_41dwgtx5

07-12 HB6 : TRANG PHỤ 3:

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_51gc7fs5
http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_51gc7fs5


11 : 31' & 14 : 50, ngày 07-12 HB6;
6 : 39', ngày 08-12 HB6 (2006)
tại TP.HCM., Việt Nam

TXA.

http://tranxuanan-trphu.blogspot.com/

 

http—www-tranxuanan-trphu-blogspot-com


 

Web. Tác phẩm Trần Xuân An.
Sao chụp lai để lưu:


 

TRANG PHU 1 : PHAN HOI 1 / feedback 1 (PHU TRUONG 1)

http://www.tranxuanan-trphu.blogspot.com


 


 

Date

 

Post Title

[Post up on this web by]

 

 

2/05/2006


 

Frame1

Phan Huyên Đ́nh 

Draft


 

 


 

 


 

1/20/2006


 

Frame2

Phan Huyên Đ́nh

Draft


 

 


 

 


 

1/11/2006


 

Frame3

Phan Huyên Đ́nh

Draft


 

 


 

 


 

1/09/2006


 

Frame4

Phan Huyên Đ́nh

Draft


 

 


 

 


 

1/08/2006


 

Frame5

Phan Huyên Đ́nh

Draft


 

 


 

 


 

1/08/2006


 

Frame6

Phan Huyên Đ́nh

Draft


 

 


 

 


 

1/07/2006


 

Frame7

Phan Huyên Đ́nh

Draft


 

 


 

 


 

1/03/2006


 

Frame8

Phan Huyên Đ́nh


 


 

 


 

 


 

12/31/2005


 

Frame9

Phan Huyên Đ́nh

Draft


 

 


 

 


 

12/29/2005


 

Frame10

Phan Huyên Đ́nh


 


 

 


 

 


 

12/26/2005


 

Frame11

Phan Huyên Đ́nh

Draft


 

 


 

 


 


 


 

1


 

<strong>ĐIỀU CẦN LÀM RƠ VỚI QUƯ ÔNG TUỆ CHƯƠNG - HOÀNG LONG HẢI & HOÀNG LIÊN ...</strong>


 


 

Việt Nam, TP. HCM., lúc 8 : 19, ngày 24 tháng 12 HB5 (2005)


 

Kính gửi: Ông chủ biên

và Ban biên tập Tạp chí điện tử <em>Việt Nam</em> ( <strong><em>VietNam Review</strong></em> )


 


 

Kính thưa ông chủ biên cùng Ban biên tập quư mến,

Trước hết, kính chúc ông chủ biên và các thành viên trong Ban biên tập luôn được dồi dào sức khỏe, tạp chí điện tử VietNam Rewiew ngày càng khởi sắc, tiến bộ.


 

Sau đây, tôi kính thông báo để quư vị biết rơ thêm một số khía cạnh thuộc về tư liệu “bị” hai ông Tuệ Chương - Hoàng Long Hải (*) sử dụng trong bài viết có nhan đề <em>“Nguyễn Văn Tường - nỗi oan lịch sử”</em>, đăng trên quư tạp chí, ở hai trang web, ngày 13 tháng 12 – 2005 vừa qua, với hai LINKs:


 

<strong><a href="http://www.vietnamreview.com/modules.php?name=News&amp;file=article&sid=2514">http://www.vietnamreview.com/modules.php?name=News&amp;file=article&sid=2514</a></strong>


 

<strong><a href="http://www.vietnamreview.com/modules.php?name=News&amp;file=article&sid=2515">http://www.vietnamreview.com/modules.php?name=News&amp;file=article&sid=2515</a></strong>


 

Mặc dù bài viết trên rất cảm động và hầu hết (không phải tất cả) các chi tiết đều khá xác thực, xét về mặt sách vở sử học, nhưng tiếc thay, hai ông Tuệ Chương – Hoàng Long Hải đă vi phạm một điều tối cấm kị : <em>Sử dụng tư liệu với ghi chú không đúng và thiếu sót về xuất xứ (theo yêu cầu nghiên cứu khoa học về các chú thích xuất xứ tư liệu)</em>.

Xin nói gọn và rơ ra, những bài thơ của Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886), do hai ông Trần Đại Vinh và Vũ Đức Sao Biển dịch, vốn thuộc về cuốn sách do tôi biên soạn, gồm các công đoạn bổ sung và nhuận sắc (trao đổi với ông Nguyễn Tôn Nhan để dịch thêm 15 bài và một số câu đối, riêng tôi chú giải toàn bộ, chuyển ra ngôn ngữ thơ tiếng Việt …). Tên sách là : <strong><em>“Kỳ Vĩ phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường – Thơ – Vài nét về con người, tâm hồn và tư tưởng” </strong></em>và tên người biên soạn chính là Trần Xuân An (tên người viết thư này) (**). Lai lịch bản gốc, bản dịch; người hiệu đính; và tác giả các chú giải cùng các công đoạn biên soạn, đă được tŕnh bày rơ trong sách.

Cuốn sách này đă được lưu hành nội bộ trong nhóm sưu tầm, dịch thuật, nghiên cứu và chú giải (***), trong một số nhà xuất bản tại TP.HCM., đặc biệt là trong các nhà nghiên cứu sử học tại Hà Nội, Huế, TP.HCM., cũng như trong bà con hậu duệ Nguyễn Văn Tường từ năm 2000 (bản sơ thảo), 2003 (bản hoàn chỉnh). Đến 2005, bản hoàn chỉnh đă được công bố chính thức, rộng răi trên <strong><em>Tạp chí điện tử Giao Điểm</strong></em>, với LINK chính:


 

<strong><a href="http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/805_index.htm">http://www.giaodiem.com/mluc/

mluc_III05/805_index.htm</a></strong>


 

Cụ thể hơn, những bài thơ trong cuốn sách kể trên đă bị trích dẫn nhưng không ghi rơ xuất xứ cần thiết, thậm chí khiến người đọc hiểu là cuốn sách được biên soạn bởi ông Hoàng Liên (****). Xin ông chủ biên và Ban biên tập truy cứu lại trên Tạp chí điện tử Giao Điểm với các Links trực tiếp như sau:


 

<strong><a href="http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/805_nvt_thitapI.htm">http://www.giaodiem.com/

mluc/mluc_III05/805_nvt_thitapI.htm</a></strong>

<strong><a href="http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/805_nvt_thitapII.htm">http://www.giaodiem.com/

mluc/mluc_III05/805_nvt_thitapII.htm</a></strong>

<strong><a href="http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/805_nvt_thitapIII.htm">http://www.giaodiem.com/

mluc/mluc_III05/805_nvt_thitapIII.htm</a></strong>


 

...v.v...


 

Ngoài ra, tôi c̣n có viết và đă xuất bản bộ sách <strong><em>“Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886)” </strong></em>, NXB. Văn Nghệ TP.HCM., 2004 (985 trang, cỡ sách 16 cm x 24 cm), lại được đăng tải tập I trên Tạp chí điện tử Giao Điểm tháng 11 và tháng 12 – 2005 :


 

<strong><a href="http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1105_index.htm">http://www.giaodiem.com/

mluc/mluc_IV05/1105_index.htm</a></strong>

<strong><a href="http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1105_txa-ky-content.htm">http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1105_txa-ky-content.htm</a></strong>


 

và được công bố toàn bộ 4 tập (I,II,III & IV) trên Web BLOGGER, với các đường LINKs:


 

+++ Tập I:


 

<strong><a href="http://tranxuananpcdtnvt1a.blogspot.com/">http://tranxuananpcdtnvt1a.blogspot.com/</a></strong>


 

Xem tiếp:

<strong><a href="http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1105_txa-ky-content.htm">http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1105_txa-ky-content.htm</a></strong>


 

+++ Tập II:


 

<strong><a href="http://tranxuananpcdtnvt2a.blogspot.com/">http://tranxuananpcdtnvt2a.blogspot.com/</a></strong>

<strong><a href="http://tranxuananpcdtnvt2b.blogspot.com/">http://tranxuananpcdtnvt2b.blogspot.com/</a></strong>

<strong><a href="http://tranxuananpcdtnvt2c.blogspot.com/">http://tranxuananpcdtnvt2c.blogspot.com/</a></strong>


 

+++ Tập III:


 

<strong><a href="http://tranxuananpcdtnvt3a.blogspot.com/">http://tranxuananpcdtnvt3a.blogspot.com/</a></strong>

<strong><a href="http://tranxuananpcdtnvt3b.blogspot.com/">http://tranxuananpcdtnvt3b.blogspot.com/</a></strong>


 

+++ Tập IV:


 

<strong><a href="http://tranxuananpcdtnvt4a.blogspot.com/">http://tranxuananpcdtnvt4a.blogspot.com/</a></strong>

<strong><a href="http://tranxuananpcdtnvt4b.blogspot.com/">http://tranxuananpcdtnvt4b.blogspot.com/</a></strong>

<strong><a href="http://tranxuananpcdtnvt4c.blogspot.com/">http://tranxuananpcdtnvt4c.blogspot.com/</a></strong>


 

Tôi không rơ ông Vĩnh Lại nào đó với bài viết (hay cuốn sách ?) có nhan đề <em>“Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường”</em>, mà hai ông Tuệ Chương – Hoàng Long Hải không chú thích cụ thể, khiến người đọc có thể hiểu lầm là ông Vĩnh Lại “cầm nhầm” bộ sách của tôi. Đây là một chi tiết mập mờ, có thể do vô t́nh hay cố ư. Tôi nghĩ nguyên nhân chính là hai ông Tuệ Chương – Hoàng Long Hải thiếu cẩn trọng, không tuân thủ nguyên tắc chú thích theo yêu cầu nghiên cứu khoa học, gồm tên tác giả, tên tác phẩm, tên người dịch (nếu có), số tập (nếu cần thiết), NXB., năm xuất bản, có thể phải ghi cả địa danh nơi xuất bản.


 

Kính thưa ông chủ biên và Ban biên tập Tạp chí điện tử <strong><em>VietNam Review</strong></em>,

Tôi xin trân trọng và chân thành thưa lại ư tưởng khởi đầu của lá thư tŕnh bày này: Bài viết của hai ông Tuệ Chương – Hoàng Long Hải là một bài viết rất cảm động và khá xác thực (xin nói rơ: nhận định của hai ông về tư liệu Miền Bắc không phải đều xác thực, v́ có nhiều cuốn sách ở Miền Bắc thuộc loại “sử Đàng Ngoài”, maoisme…) (*****). Tuy vậy, kính mong ông chủ biên và Ban biên tập trao đổi với hai ông Tuệ Chương – Hoàng Long Hải để bổ cứu, chỉnh lí những sai sót nói trên về chú thích tư liệu sử dụng, trên websites / Viet Nam Rewiew, để tránh những ngộ nhận.


 

Kính cảm ơn ông chủ biên và Ban biên tập Tạp chí điện tử <em><strong>Viet Nam Review</em></strong>.


 

Trân trọng.

Kính thư,

Trần Xuân An


 

Địa chỉ:

71B Pham văn Hai

(cửa hiệu Phan Huyên)

Phường 3, quận Tân B́nh

Thành phố Hồ Chí Minh

VIỆT NAM


 

ĐT. : 08.8543955

&amp; 0908 803 908

tranxuanan_vn@yahoo.com


 


 

Bản sao thư đồng kính gửi (để nắm rơ):

Ông Nguyễn Văn Hóa (chủ biên Web Giao Điểm, Cali., USA.)

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân (TP. Huế, Việt Nam)


 

___________________


 


 

CHÚ THÍCH:


 

(*) Chú thích bổ sung ngày 26-12-2005 (HB5): Xin lỗi, nếu Tuệ Chương – Hoàng Long Hải là hiệu và tên của một người. V́ dấu ngang nối ở giữa hai cụm tên họ, tôi nghĩ có thể là bút danh và tên họ của hai vị.


 

(**) Chú thích bổ sung ngày 26-12-2005 (HB5): Đây là cuốn sách duy nhất tôi biên soạn nối tiếp và biên soạn có sự cộng tác của các vị khác về dịch thuật, hiệu đính. Tôi xác định đó là một việc cần thiết phải tự làm và phối hợp làm trong công đoạn sưu khảo tư liệu vê nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886), trước khi viết cuốn sách khảo luận khác về đề tài này, đặc biệt là bộ sách <em>“Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886)”</em> (trọn bộ bốn tập, in thành một, NXB. Văn Nghệ TP.HCM., 2004).


 

(***) Nhà nghiên cứu (Nnc.) Trần Viết Ngạc (sưu tầm, giới thiệu, khảo luận sử học), Nnc. Trần Đại Vinh, Nnc. Vũ Đức Sao Biển (dịch thơ, dịch nghĩa), Gs. Đỗ Quang Hưng, Gs.Ts. Vơ Xuân Đàn (khảo luận sử học), Nnc. Nguyễn Tôn Nhan (dịch nghĩa), Ts. Ngô Thời Đôn (hiệu đính bản dịch), và do Trần Xuân An biên soạn (khảo luận sử học, chú giải, nhuận sắc, chuyển một số bản dịch nghĩa ra bản dịch thơ…).


 

(****) Chú thích bổ sung ngày 26-12-2005: Những bản dịch thơ và dịch nghĩa thơ Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886), do hai ông Trần Đại Vinh, Vũ Đức Sao Biển dịch, mà ông Hoàng Liên trích dẫn, rơ ràng là lấy từ bản sơ thảo <em>“Ḱ Vĩ phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886) - Thơ - Vài nét về con người, tâm hồn và tưởng”</em> do tôi biên soạn (như đă tŕnh bày), hầu như không khác một chữ. Bản sơ thảo này vốn do tôi viết tay, nhờ anh Lê Kư Thương và chị Cao Thị Kim Quy (TP. HCM.) xếp chữ vi tính, vào năm 2000; sau đó tôi đem đi photocopy khoảng trên 10 cuốn. Đó không phải là bản hoàn chỉnh. Bản hoàn chỉnh do tôi tự chỉnh lí, có trao đổi với các tác giả, dịch giả liên quan, cũng đă được thực hiện thành sách photocopy với số lượng ít ỏi như vậy, vào năm 2003; và đă được công bố chính trức trên Tạp chí điện tử Giao Điểm (tháng 8-2005). Không hiểu bằng cách nào ông Hoàng Liên lại có bản sơ thảo (2000) ấy. Ngoài ra, tôi được báo tin một cách mập mờ (cũng mập mờ!) rằng, bản sơ thảo đó đă bị một ai đó ăn cắp (c̣n biết dùng từ nào khác?) để tŕnh luận án tiến sĩ! Với tư cách là người biên soạn chính và là người có trách nhiệm mọi mặt về cuốn sách ấy, tôi thấy sự việc cần phải được làm rơ trên các websites, báo chí công khai.


 

<em>[ Xin ghi chú rơ theo yêu cầu (03-01 HB6): Đây không phải là bà Hoàng Liên, giảng viên Trường CĐSP. TP. HCM., cùng biên soạn những bộ tuyển thơ với ông Thái Doăn Hiểu. Bà Hoàng Liên, ông Thái Doăn Hiểu là đồng nghiệp giảng dạy, biên soạn, và là vợ chồng ].</em>


 

(*****) Thiết tưởng cũng cần nói rơ hơn. Trong nghiên cứu khoa học, tính tế nhị trong xử sự nếu cần thiết cũng phải hi sinh cho tính xác thực. Xin được thưa rằng: Kính mong hai ông Tuệ Chương – Hoàng Long Hải vui ḷng đọc kĩ bộ sách của tôi về đề tài này (để đối chiếu với những tư liệu - sách vở, truyền khẩu - hai ông sử dụng, theo tôi, có nhiều sai lệch). Đó là bộ sách tôi có thể hoàn toàn xác tín về mặt khoa học lịch sử (tư liệu, phương pháp…).


 

_________________


 


 

ĐÍNH CHÍNH:

"Thư kính gửi ông chủ biên và Ban biên tập VietNam Review" :


 

1) Bài viết của hai ông Tuệ Chương - Hoàng Long Hải và phụ lục được VietNam Review đăng 2 ḱ vào ngày 13-12-2005 (chứ không phải 21 tháng 12-2005);


 

2) Tôi "dán" (paste) thừa một LINK :

http://tranxuananpcdtnvt3c.blog spot.com/

Chính xác là tập III bộ sách "PCĐT. NVT." của tôi trên Web Blogger chỉ có 2 LINKs mà thôi;


 

3) Trong đoạn cuối lá thư, chữ "nghiên" trong cụm từ "nghiên cứu khoa học", tôi gơ phím vi tính bị thiếu mất một chữ cái "i", thành ra "nghên".


 

Xin vui ḷng chữa lại giúp. Kính cảm ơn.

Thành thật cáo lỗi ông chủ biên, Ban biên tập và độc giả VietNam Review.


 

Người gửi thư và đính chính :

Trần Xuân An.


 

(Bị chú:

+++ Đính chính ngày 24-12-2005 [HB5];

+++ Thư trên đă được sửa lỗi đánh máy [26-12 HB5]).


 


 


 

_______________________________________

_______________________________________


 


 


 


 

Ghi chú về tác giả:

<strong>Trần Xuân An</strong>

(có bài kí bút danh: Trần Ngôn Sử)

Sinh ngày 10. 11. 1956 tại Huế;

Nhân tộc: Kinh (Việt Nam);

Quê gốc: Quảng Trị;

Tốt nghiệp khoa ngữ văn Việt ĐHSP. Huế (1974 – 1978);

Dạy học tại Lâm Đồng, 1978 – 1983;

Hiện nay, chuyên sáng tác, nghiên cứu

(Hội viên Hội Nhà văn TP. HCM.).


 

1971, cùng bạn bè chủ trương tập san <em>Đất Vàng</em>, trong giới học sinh ở Tam Kỳ (Quảng Nam – Đà Nẵng), với bút hiệu <em>Huyên Đ́nh (Người Mẹ)</em>.

1973, <em>“Tiếng chuông xưa” </em>, bài thơ lăng mạn đầu tiên in trên Tuổi Ngọc.

1975, được tặng thưởng <em>“Một trong mười bài thơ hay nhất trong năm”</em> của báo Văn nghệ Giải phóng.

1991, giải <em>Sáng tạo trẻ</em>, Hội VHNT. Quảng Trị.


 

DANH MỤC

TÁC PHẨM, SOẠN PHẨM, BIÊN KHẢO

CỦA TÁC GIẢ

(tính đến 2005)


 

<strong>Tác phẩm đă xuất bản và đă đăng kí bản quyền tại Cục bản quyền tác giả văn học nghệ thuật Việt Nam: </strong>


 

1. Nắng và mưa, thơ, Hội VHNT. Quảng Trị, 1991.

http://www.giaodiem.com tháng 7-2005

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/705_index.htm

2. Hát chiêu hồn ḿnh, thơ, Nxb. Đồng Nai, 1992.

Blogger tháng 11-2005

http://tranxuananthitap2.blogspot.com/

3. Tôi vẫn ở trên đường, thơ, Nxb. Văn Nghệ Tp. HCM., 1993.

Blogger tháng 11-2005

http://tranxuananthitap3.blogspot.com/

4. Lặng lẽ ở phố, thơ, Nxb. Trẻ, 1995.

Blogger tháng 11-2005

http://tranxuanantthitap4.blogspot.com/

5. Kẻ bị ném vào băo, thơ, Nxb. Trẻ, 1995.

Blogger tháng 11-2005

http://tranxuananthitap5.blogspot.com/

6. Hát với đời ơi thương mến, thơ, Nxb. Trẻ, 1996.

Blogger tháng 11-2005

http://tranxuananthitap6.blogspot.com/

7. Quê nhà yêu dấu, trường ca thơ, Nxb. Văn Nghệ Tp. HCM., 1998.

Blogger tháng 11-2005

http://tranxuanantruongcatho7.blogspot.com/

8. Có một nơi lá măi xanh, tiểu thuyết, Nxb. Hội Nhà văn, 1999.

http://www.giaodiem.com tháng 7-2005

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/705_index.htm

Blogger tháng 12-2005

http://tranxuanancmnlamaixanh.blogspot.com/

http://tranxuanancmnlamaix2.blogspot.com/

9. Ngôi trường tháng giêng, tiểu thuyết, 1998, Nxb. Thanh Niên, 2003.

Blogger tháng 11-2005

http://tranxuananngoitruongthgieng.blogspot.com/

10. Sen đỏ, bài thơ hoà b́nh, tiểu thuyết, 1999, Nxb. Thanh Niên, 2003.

Blogger tháng 11-2005

http://tranxuanansendobthhbinh.blogspot.com/

11. Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886), truyện – sử kí – khảo cứu tư liệu lịch sử, trọn bộ 4 tập, 2002 – 2003; Nxb. Văn Nghệ TP. HCM.

http://www.giaodiem.com tháng 11-2005

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1105_index.htm

Blogger tháng 12-2005

http://tranxuananpcdtnvt1a.blogspot.com/ & … 2a … 2b … 2c … 4a … 4c

12. Ngẫu hứng đọc thơ, phê b́nh thơ, 2003; NXB. Văn Nghệ TP. HCM., 2005

http://www.giaodiem.com tháng 7-2005

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/705_index.htm

Blogger tháng 12-2005

http://tranxuananbinhtho.blogspot.com/


 

<strong>Tác phẩm đă hoàn tất bản thảo:</strong>


 

13. Mùa hè bên sông (Nỗi đau hậu chiến), tiểu thuyết, 1997; hai bản đă sửa chữa và bổ sung, 2001 (lần hai) và 2003 (lần ba).

Website Giao Điểm:

http://www.giaodiem.com tháng 6-2005

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/605_index.htm

14. Thơ những mùa hương, thơ.

Blogger tháng 11-2005

http://tranxuanantthitap9.blogspot.com/

http://tranxuananthitap9.blogspot.com/

15. Giọt mực, cánh đồng và vở kịch điên, thơ.

http://www.giaodiem.com tháng 9-2005

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/905_index.htm

16. Nước mắt có vị ngọt, tập truyện ngắn, 1999.

http://www.giaodiem.com tháng 10-2005

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1005_index.htm


 

<strong>Soạn phẩm biên khảo đă hoàn tất bản thảo:</strong>


 

17. Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886), thơ – Vài nét về con người, tâm hồn và tư tưởng (biên soạn – nghiên cứu, phản bác, và tập hợp một số bản dịch, bài khảo luận văn học và sử học về NVT.), 2000 & 2003.

http://www.giaodiem.com tháng 8-2005

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/805_index.htm

18. Tiểu sử biên niên Ḱ Vĩ phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường – “kẻ thù lớn nhất của chủ nghĩa thực dân Pháp” (từ Đại Nam thực lục, rút gọn), dạng niên biểu, sách dẫn chi tiết, phần I, 2001.

19. Những trang Đại Nam thực lục về Ḱ Vĩ phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886) và các sự kiện thời ḱ đầu chống thực dân Pháp… (Quốc sử quán triều Nguyễn, Tổ Phiên dịch Viện Sử học VN.), chọn lọc, phần II, 2001.

20. Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886), “những người trung nghĩa từ xưa, tưởng không hơn được”, khảo luận và phê b́nh sử học, 2002 &amp; 2003. Website Giao Điểm:

http://www.giaodiem.com

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/505_index.htm

21. Suy nghĩ về một số vấn đề trong lịch sử cổ đại nước ta, khảo luận, 7.2004.

http://www.giaodiem.com tháng 9-2005

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/905_index.htm


 

Địa chỉ:

71B Phạm Văn Hai,

Phường 3, quận Tân B́nh

(cửa hiệu PHAN HUYÊN)

TP. HCM.

ĐT.: 08.8453955

& 0908 803 908

Email: tranxuanan_vn@yahoo.com


 


 

TRUY CẬP THÊM <strong>CÁC ĐỊA CHỈ WEBs/ BLOGs</strong>

(bấm vào LINKs CẬP NHẬT sau đây):


 

I. THƠ:


 

<strong><a href="http://tranxuananthitap9.blogspot.com/">http://tranxuananthitap9.blogspot.com/</a></strong>

<strong><a href="http://tranxuanantthitap4.blogspot.com/">http://tranxuanantthitap4.blogspot.com/</a></strong>

<strong><a href="http://tranxuananthitap3.blogspot.com/">http://tranxuananthitap3.blogspot.com/</a></strong>

<strong><a href="http://tranxuananthitap6.blogspot.com/">http://tranxuananthitap6.blogspot.com/</a></strong>

<strong><a href="http://tranxuanantthitap9.blogspot.com/">http://tranxuanantthitap9.blogspot.com/</a></strong>

<strong><a href="http://tranxuananthitap2.blogspot.com/">http://tranxuananthitap2.blogspot.com/</a></strong>

<strong><a href="http://tranxuanantruongcatho7.blogspot.com/">http://tranxuanantruongcatho7.blogspot.com/</a></strong>

<strong><a href="http://tranxuananthitap5.blogspot.com/">http://tranxuananthitap5.blogspot.com/</a></strong>

<strong><a href="http://tranxuanantthitap1.blogspot.com/">http://tranxuanantthitap1.blogspot.com/</a></strong>


 

II. TIỂU THUYẾT:


 

<strong><a href="http://tranxuanancmnlamaixanh.blogspot.com/">http://tranxuanancmnlamaixanh.

blogspot.com/</a></strong>

<strong><a href="http://tranxuanancmnlamaix2.blogspot.com/">http://tranxuanancmnlamaix2.blogspot.com/</a></strong>

<strong><a href="http://tranxuananngoitruongthgieng.blogspot.com/">http://tranxuananngoitruongthgieng.

blogspot.com/</a></strong>

<strong><a href="http://tranxuanansendobthhbinh.blogspot.com/">http://tranxuanansendobthhbinh.

blogspot.com/</a></strong>


 

III. TIỂU LUẬN - PHÊ B̀NH:


 

<strong><a href="http://tacphamtranxuanangiaodiem.blogspot.com/">http://tacphamtranxuanangiaodiem.

blogspot.com/</a></strong>

<strong><a href="http://tranxuanantieuluan.blogspot.com/">http://tranxuanantieuluan.blogspot.com/</a></strong>

<strong><a href="http://tranxuanantieuluan9b.blogspot.com/">http://tranxuanantieuluan9b.blogspot.com/</a></strong>

<strong><a href="http://tranxuananbinhtho.blogspot.com/">http://tranxuananbinhtho.blogspot.com/</a></strong>


 

IV. TRUYỆN - SỬ KÍ - KHẢO CỨU TƯ LIỆU LỊCH SỬ:


 

<strong><a href="http://tranxuananpcdtnvt1a.blogspot.com/">http://tranxuananpcdtnvt1a.blogspot.com/</a></strong>

<strong><a href="http://tranxuananpcdtnvt2a.blogspot.com/">http://tranxuananpcdtnvt2a.blogspot.com/</a></strong>

<strong><a href="http://tranxuananpcdtnvt2b.blogspot.com/">http://tranxuananpcdtnvt2b.blogspot.com/</a></strong>

<strong><a href="http://tranxuananpcdtnvt2c.blogspot.com/">http://tranxuananpcdtnvt2c.blogspot.com/</a></strong>

<strong><a href="http://tranxuananpcdtnvt3a.blogspot.com/">http://tranxuananpcdtnvt3a.blogspot.com/</a></strong>

<strong><a href="http://tranxuananpcdtnvt3b.blogspot.com/">http://tranxuananpcdtnvt3b.blogspot.com/</a></strong>

<strong><a href="http://tranxuananpcdtnvt4a.blogspot.com/">http://tranxuananpcdtnvt4a.blogspot.com/</a></strong>

<strong><a href="http://tranxuananpcdtnvt4b.blogspot.com/">http://tranxuananpcdtnvt4b.blogspot.com/</a></strong>

<strong><a href="http://tranxuananpcdtnvt4c.blogspot.com/">http://tranxuananpcdtnvt4c.blogspot.com/</a></strong>


 


 

HOẶC CÓ THỂ BẤM VÀO D̉NG CHỮ

<strong>VIEW MY COMPLETE PROFILE</strong>

Ở BẢNG <strong>ABOUT ME</strong>

[ có thể xem như <strong>trang chủ { # homepage # }</strong> ] –

<strong><a href="http://www.blogger.com/profile/14904482">http://www.blogger.com/profile/14904482</a></strong>

ĐỂ TỪ CÁC ĐƯỜNG LINKs TẠI ĐÓ,

ĐỌC NHỮNG TÁC PHẨM KHÁC CỦA TÁC GIẢ

TRÊN WEBs / BLOGGER.


 


 

NGOÀI RA, CÓ THỂ TRUY CẬP THÊM

CÁC TÁC PHẨM SÁNG TÁC, KHẢO LUẬN, BIÊN SOẠN CỦA TÁC GIẢ

TRÊN <strong>TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ GIAO ĐIỂM</strong>

(xin bấm vào các đường LINKs sau đây):


 

<strong><a href="http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/505_index.htm">http://www.giaodiem.com/mluc/

mluc_III05/505_index.htm</a></strong>

<strong><a href="http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/605_index.htm">http://www.giaodiem.com/mluc/

mluc_III05/605_index.htm</a></strong>

<strong><a href="http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/705_index.htm">http://www.giaodiem.com/mluc/

mluc_III05/705_index.htm</a></strong>

<strong><a href="http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/805_index.htm">http://www.giaodiem.com/mluc/

mluc_III05/805_index.htm</a></strong>

<strong><a href="http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/905_index.htm">http://www.giaodiem.com/mluc/

mluc_III05/905_index.htm</a></strong>

<strong><a href="http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1005_index.htm">http://www.giaodiem.com/mluc/

mluc_IV05/1005_index.htm</a></strong>

<strong><a href="http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1105_index.htm">http://www.giaodiem.com/

mluc/mluc_IV05/1105_index.htm</a></strong>


 


 

+++ <strong><em>LINK tổng mục TẬP I : </strong></em>


 

<strong><a href="http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1105_txa-ky-content.htm">http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1105_txa-ky-content.htm</a></strong>


 

+++ <strong><em>LINKs các tiểu mục TẬP I (gồm 15 tệp [files]):</strong></em>


 

<strong><a href="http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1005_nvtuong_txaI.htm">http://www.giaodiem.com/

mluc/mluc_IV05/1005_nvtuong_txaI.htm</a></strong>


 

<strong><a href="http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1105_txa_ky1.htm">http://www.giaodiem.com/

mluc/mluc_IV05/1105_txa_ky1.htm</a></strong>


 

<strong><a href="http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1105_txa_ky2.htm">http://www.giaodiem.com/

mluc/mluc_IV05/1105_txa_ky2.htm</a></strong>


 

<strong><a href="http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1105_txa_ky3.htm">http://www.giaodiem.com/

mluc/mluc_IV05/1105_txa_ky3.htm</a></strong>


 

<strong><a href="http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1105_txa_ky4.htm">http://www.giaodiem.com/

mluc/mluc_IV05/1105_txa_ky4.htm</a></strong>


 

<strong><a href="http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1105_txa_ky5.htm">http://www.giaodiem.com/

mluc/mluc_IV05/1105_txa_ky5.htm</a></strong>


 

<strong><a href="http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1105_txa_ky6.htm">http://www.giaodiem.com/

mluc/mluc_IV05/1105_txa_ky6.htm</a></strong>


 

<strong><a href="http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1105_txa_ky7.htm">http://www.giaodiem.com/

mluc/mluc_IV05/1105_txa_ky7.htm</a></strong>


 

<strong><a href="http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1105_txa_ky8.htm">http://www.giaodiem.com/

mluc/mluc_IV05/1105_txa_ky8.htm</a></strong>


 

<strong><a href="http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1105_txa_ky9.htm">http://www.giaodiem.com/

mluc/mluc_IV05/1105_txa_ky9.htm</a></strong>


 

<strong><a href="http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1105_txa_ky10.htm">http://www.giaodiem.com/

mluc/mluc_IV05/1105_txa_ky10.htm</a></strong>


 

<strong><a href="http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1105_txa_ky11.htm">http://www.giaodiem.com/

mluc/mluc_IV05/1105_txa_ky11.htm</a></strong>


 

<strong><a href="http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1105_txa_ky12.htm">http://www.giaodiem.com/

mluc/mluc_IV05/1105_txa_ky12.htm</a></strong>


 

<strong><a href="http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1105_txa_ky13.htm">http://www.giaodiem.com/

mluc/mluc_IV05/1105_txa_ky13.htm</a></strong>


 

<strong><a href="http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1105_txa_ky14.htm">http://www.giaodiem.com/

mluc/mluc_IV05/1105_txa_ky14.htm</a></strong>


 

<strong><a href="http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1105_txa_ky15.htm">http://www.giaodiem.com/

mluc/mluc_IV05/1105_txa_ky15.htm</a></strong>


 


 

Trân trọng và cảm ơn.

Tác giả,

Trần Xuân An


 


 

____________________________________

____________________________________


 


 


 

<strong>NHỮNG ĐƯỜNG NỐI KẾT ĐẾN VĂN HỌC THUẦN TÚY

<em>[ HỖ TRỢ NHAU HƯỚNG TỚI SỬ HỌC CHÂN THỰC ! ]</em></strong>

( CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ HẢI NGOẠI

&amp; CÁC NHÀ VĂN PHI CHÍNH PHỦ HẢI NGOẠI )


 

<strong>LINKs TO PURE LITERATURE

<em>[ HELP TOGETHER TO FORWARD TO REAL HISTORY ! ]</em></strong>

( THE OVERSEAS NON-GOVERNMENT ORGANIZATIONS [ N.G.O. ]

& THE OVERSEAS NON-GOVERNMENT WRITERS [ N.G.W.] ):


 

<strong><li><a href="http://www.giaodiem.com/">Tạp chí điện tử GIAO ĐIỂM</a></li></strong>


 

<strong><li><a href="http://71.69.162.244/LuanHoan/thungo/1.htm">Luân Hoán</a></li></strong>

<strong><li><a href="http://www.songvinh.com/SongVinhBlog/">Song Vinh</a></li></strong>


 

... v.v ... etc ...


 

TÔI HOÀN TOÀN KHÔNG QUAN HỆ VỚI NHỮNG PHẦN TỬ CÁ NHÂN VÀ CÁC TỔ CHỨC CHỐNG ĐỐI CÁC CHẾ ĐỘ HIỆN HÀNH TẠI MỌI ĐẤT NƯỚC <em>(DĨ NHIÊN, NHỮNG CHẾ ĐỘ ẤY, BAO GỒM CẢ NHÀ NƯỚC CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, NGOẠI TRỪ MỘT SỐ CHÍNH PHỦ CỦA CHỦ NGHĨA THỰC DÂN MỚI, 'VÀNG' HAY 'ĐỎ)</em>, NHƯNG TÔI LUÔN KÍNH TRỌNG MỌI NGƯỜI, MỌI TỔ CHỨC THƯỜNG TRỰC PHẢN KHÁNG CÔNG KHAI VỀ TẤT CẢ NHỮNG SỰ ĐỐI XỬ BẤT CÔNG <em>(TRONG SỬ HỌC, TRONG VĂN CHƯƠNG VÀ TRONG ĐỜI SỐNG, TRÊN KHẮP THẾ GIỚI)</em>.


 

I HAVE NOT COMPLETELY RELATED TO EVERY PERSONAL ELEMENTS AND ORGANIZATIONS WHICH HAVE BEEN OPPOSING THE CURRENT REGIMES IN EVERY NATIONS <em>(OF COURSE, THOSE ARE INCLUDED THE PUPLIC SOCIALIST VIET NAM GOVERNMENT, EXCEPT SOME GOVERNMENTS OF THE 'YELLOW' OR 'RED' NEOCOLONIALISM)</em>, BUT I ALWAYS VENERATE EVERYONE WHO HAVE BEEN ON DUTY MAKING THE PUPLIC PROTESTS ABOUT ALL UNJUST TREATMENTS <em>(IN HISTORY, IN LITERATURE AND IN THE LIFE, OVER THE WORLD)</em>.


 


 

<em>(Bổ sung: 17-01 HB6)</em>


 

_______________________________

_______________________________


 


 


 

<strong>Trang phụ</strong> này có tên theo tiếng Việt chuẩn xác ( có dấu thanh của vần và dấu âm của chữ cái đặc biệt ) là:

<strong>TRẦN XUÂN AN - PHẢN HỒI : ĐỒNG CẢM - TRAO ĐỔI - LÀM RƠ &amp; ĐÍNH CHÍNH</strong>


 

Sở dĩ tôi phải sửa đầu đề chính của trang (không dùng dấu thanh, dấu âm) rồi ghi chú thêm như vậy là để tiện việc truy cập. Trừ 05 blogs vẫn để nguyên trạng (để truy cập theo tiếng Việt chuẩn xác, đầy đủ các dấu thanh, âm), tôi cũng đă sửa hơn 20 blogs theo cách ấy và chỉ bổ sung thêm LINKs, cũng cùng một lí do: tiện truy cập.

Ngoài ra, tôi không sửa chữa thêm một câu, một chữ, thậm chí không sửa một dấu phẩy nào, trong nội dung của các tác phẩm sáng tác, biên khảo, nghị luận đă công bố trên Tạp chí điện tử Giao Điểm cũng như trên Web BLOGGER… Thiết tưởng, việc đăng báo điện tử, xuất bản sách điện tử (e-book) trên internet cũng như đăng báo giấy, xuất bản sách giấy. Khi đă đăng tải, xuất bản rồi, không nên sửa chữa mà không thông báo. Sửa chữa văn bản đă đăng trên website, đă xuất bản thành sách điện tử mà không thông báo sẽ gây khó khăn cho người đọc, người nghiên cứu. Do đó, tốt nhất là lập thêm mục đính chính trên trang web phụ.

Mục đính chính ở trang phụ này cũng tương tự như phần đính chính của sách báo in giấy.


 

Trân trọng.

TXA.


 

2


 

12/29/2005 NHỮNG BÀI VIẾT ĐỒNG CẢM, QUƯ MẾN Phan Huyên Đ́nh post


 

3


 

<strong>V̀ MỘT SỐ HẠN CHẾ VỀ KĨ THUẬT C̉N TỒN TẠI...</strong>


 

Xin vui ḷng điền vào khung t́m kiếm (search) một trong các cách viết sau đây :


 

<strong>TRẦN XUÂN AN = "TRẦN XUÂN AN"

Trần Xuân An = "Trần Xuân An"


 

TRAN XUAN AN = "TRAN XUAN AN"

Tran Xuan An = "Tran Xuan An"


 

trần xuân an = "trần xuân an"

tran xuan an = "tran xuan an"</strong>


 

Ngoài ra, cũng có người viết theo các cách sau:


 

TrầnXuânAn = "TrầnXuânAn"

TranXuanAn = "TranXuanAn"


 

trầnxuânan = "trầnxuânan"

tranxuanan = "tranxuanan"

<em>(<strong>tranxuanan</strong>, đây là cách t́m kiếm theo <strong>địa chỉ e-mail</strong> của tác giả [nếu có] trên các websites hoặc theo <strong>LINKs</strong> của tác giả trên Blogger)</em>


 

Tra^`n Xua^n An = "Tra^`n Xua^n An"

Tra^`nXua^nAn = "Tra^`nXua^nAn"


 

tra^`n xua^n an = "tra^`n xua^n an"

tra^`nxua^nan = "tra^`nxua^nan"


 

An Trần Xuân = "An Trần Xuân"

An TranXuan = "An TranXuan"


 

...v.v...


 

Tuy nhiên, chủ yếu là 4 cách viết:


 

1. Có dấu thanh của vần [ sắc, huyền, nặng, hỏi, ngă ] cùng dấu âm chữ cái đặc biệt [ á (ă), ê, ớ (â), ô, ơ, ư; đ ]; viết hoa phụ âm đầu, nguyên âm đầu của mỗi âm tiết: <strong>Trần Xuân An</strong>.


 

2. Không có dấu thanh của vần và dấu âm chữ cái đặc biệt; viết hoa phụ âm đầu, nguyên âm đầu của mỗi âm tiết: <strong>Tran Xuan An</strong>.


 

3. Viết hoa toàn bộ tên họ, có dấu thanh của vần, dấu âm chữ cái đặc biệt: <strong>TRẦN XUÂN AN</strong>.


 

4. Viết hoa toàn bộ tên họ, không có dấu thanh của vần, dấu âm chữ cái đặc biệt : <strong>TRAN XUAN AN</strong>.


 


 

<strong><em>Đề nghị:

1. Nên đặt nguyên vẹn tên họ trong ngoặc kép (" ") như trên để dễ t́m kiếm hơn (như một cụm từ cố định).

2. Nên thử t́m kiếm ( search ) với tất cả các cách viết, nhất là 4 cách chủ yếu như đă liệt kê.</strong></em>


 

VỚI BẢNG LIỆT KÊ ĐẦY ĐỦ CÁC CÁCH VIẾT DANH TÍNH NHƯ VẬY, HI VỌNG TRANG WEB NÀY SẼ HIỂN THỊ TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP T̀M KIẾM THEO TÊN HỌ TÁC GIẢ, trên các trang t́m kiếm: GOOGLE SEARCH, YAHOO SEARCH…, đặc biệt là <strong>MSN SEARCH</strong>, <em><strong>kể cả trường hợp máy vi tính truy cập không có sẵn các FONTs tiếng Việt</em></strong>.


 

VỀ <strong><em>LINKs</strong></em>, XIN XEM Ở CUỐI TRANG.


 


 

Trân trọng và cảm ơn

TRẦN XUÂN AN ( TRAN XUAN AN )

<em>Ngày cuối năm thứ 5 công nguyên Ḥa B́nh

(31-12 HB5)</em>


 

4


 

1/03/2006 H̉A B̀NH 6 ! CHÀO MỪNG & ƯỚC VỌNG Phan Huyên Đ́nh post


 

5


 

<strong>MỘT LẦN NỮA, ĐỀ NGHỊ TRẢ LỜI CÔNG KHAI ĐIỀU CẦN LÀM RƠ TRÊN BÁO CHÍ (INTERNET & IN GIẤY) ĐƯỢC PHỔ BIẾN, PHÁT HÀNH, TRUY CẬP TẠI VIỆT NAM</strong>


 

Cho đến hôm nay, tôi chưa nhận được sự trả lời chính thức và công khai trên báo chí điện tử hoặc in giấy được phổ biến, phát hành, truy cập tại Việt Nam về <strong><em>“Điều cần làm rơ với quư ông Tuệ Chương - Hoàng Long Hải và Hoàng Liên (có thể kể cả ông Vĩnh Lại)…”</strong></em>. Hơn nữa, Tạp chí điện tử “VietNam Review” đă làm tường lửa (fire-wall) với nội dung “truy cập của bạn đến VietNam Review đă bị cấm”, hiển thị trên tất cả các máy vi tính của mọi cửa hiệu internet tại TP. HCM.. Do đó, tôi thấy cần phải nêu lên một lần nữa <strong><em>“Điều cần làm rơ”</strong></em> trên trang web này.


 

Về nội dung cụ thể và chi tiết, xin vui ḷng xem “THƯ KÍNH GỬI ÔNG CHỦ BIÊN VÀ BAN BIÊN TẬP <em>“VIETNAM REVIEW”</em>” ở cuối trang web này và theo LINKs :


 

LINKs I)

<strong><a href="http://www.vietnamreview.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2514">http://www.vietnamreview.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2514</a></strong>


 

<strong>1)</strong> số thứ tự web: 4) Thư gửi và đăng lần thứ nhất: 2005-12-23 22:01:13

<strong>2)</strong> số thứ tự web: 3) Thư gửi và đăng lần thứ hai: 2005-12-24 02:16:37

<strong>3)</strong> số thứ tự web: 2) Thư đính chính “Thư gửi và đăng lần thứ nhất, lần thứ hai”: 2005-12-24 04:14:48

<strong>4)</strong> số thứ tự web: 1) Thư đính chính và bổ sung “Thư gửi và đăng lần thứ nhất, lần thứ hai”: 2005-12-26 (giờ : [TXA. quên copy giờ để lưu]).


 

Links và email liên lạc với Trần Xuân An kèm theo :

<strong><a href="http://tranxuananpcdtnvt4a.blogsot.com/">http://tranxuananpcdtnvt4a.blogsot.com/</a></strong>

<strong><a href="http://tranxuanan-trphu.blogspot.com/">http://tranxuanan-trphu.blogspot.com/</a></strong>

<strong><em>tranxuanan-vn@yahoo.com</strong></em>


 

Các lá thư trên đều đă được đăng trên Tạp chí điện tử VietNam Review.


 

LINKs II)

<strong><a href="http://www.vietnamreview.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2515">http://www.vietnamreview.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2515</a></strong>


 

<strong>Re: Nguyễn Văn Tường, Nỗi Oan Lịch Sử (II)</strong>

2005-12-24 05:55:08

<strong>LTS (Vietnam Review):</strong> “Dưới đây là bức thư của ông Trần Xuân An gửi cho Vietnam Review về xuất xứ của một số tài liệu dùng trong bài báo có tựa đề là <em>"Nguyễn Văn Tường, Nỗi Oan Lịch Sử"</em>. Chúng tôi cho đăng tải để mong vấn đề được làm sáng tỏ. Kính mong tác giả trả lời. Đa tạ”.


 

<em>& Đăng tải nguyên văn thư gửi đăng lần thứ nhất.</em>


 


 

Kính mong tất cả quư vị có liên quan hoặc hiểu rơ sự thể, vụ việc, trong đó có quư ông Tuệ Chương - Hoàng Long Hải, nhất là quư ông Hoàng Liên, Vĩnh Lại (hoặc thân nhân, bạn bè), cùng tôi làm rơ vấn đề, càng sớm càng tốt, trên báo chí công khai, mọi người đều có thể truy cập, t́m đọc được (như các websites Giao Điểm, Chuyển Luân, BBCVietnamese, Chim Việt, Người Việt ... ; eVăn, Thanh Niên, Tuổi Trẻ ... ).


 

<strong><em>Xin nhấn mạnh: Sự thể, vụ việc cần thiết phải làm rơ, công khai, xác thực, nhanh chóng, để tránh những ngộ nhận tai hại, những phức tạp khó giải quyết về sau.</strong></em>


 

Trân trọng và cảm ơn.

TRẦN XUÂN AN


 

(TP.HCM., lúc 9 : 27, ngày 07 tháng Giêng HB6 [2006])


 

<em>Ghi chú: Các đường LINKs trên đă được thực hiện thao tác kết nối theo kĩ thuật internet. Xin bấm trực tiếp vào đó.</em>


 

__________________________


 


 

THƯ TRÊN ĐÂY ĐĂ ĐƯỢC KÍNH GỬI ĐẾN CÁC T̉A SOẠN BÁO CHÍ VÀ KHOẢNG 50 NHÀ NGHIÊN CỨU, NHÀ BÁO, NHÀ VĂN, NHÀ THƠ, NHÀ GIÁO, KĨ SƯ TIN HỌC (ĐỊA CHỈ EMAIL TRÊN DANH THIẾP & THƯ TỪ GIAO DỊCH):


 

leminhquoc@hcm.vnn.vn, caokimquy@hcm.vnn.vn, tansynh@yahoo.com, knguyen@sjsu.edu, leducduc@tuoitre.com.vn, ducsam2001@yahoo.com, sales@itsolution2b.com, francoistrans@vinetworks-usa.net, qthangpro@yahoo.com, dunghoang@hcm.fpt.vn, ngonguyennghiem@yahoo.com, bacnha@yahoo.com, paultrans@yahoo.com, SBui100@aol.com, lehieuliem18@yahoo.com, Pcci1003@aol.com, phuclam_tcn@sbcglobal.net, khatran2001@yahoo.com, huuminhnguyen@gmail.com, yenminh7@yahoo.com, Nguy931@aol.com, dunguyenc@yahoo.com, emily96_nghiem@yahoo.com, kiwizengarden@yahoo.com, Tai.Do@alcoa.com, gactholoc@yahoo.com, huongle710@yahoo.com.vn, lienlac@gio-o.com, lienhuongle@hotmail.com, huequangvn@yahoo.com, inrasara@yahoo.com, bachma60@yahoo.com, chantu@dodo.com.au, min180@ozemail.com.au, Mrsam91@aol.com, dongba72@yahoo.com, phuxuan@hcm.vnn.vn, hodacduy@saigonnet.vn, thuylamsynh2000@yahoo.com, thichnhattu@yahoo.com, nhulac@hotmail.com, muoiha1@yahoo.com, trungtrungdinh@yahoo.com, hanhngaynay@yahoo.com, writer_leluu@yahoo.com, kimchau@hcm.fpt.vn, hdquang202@yahoo.com, nuidoi2001@yahoo.com, thanhquynh@hcm.vnn.vn, vuimung86@yahoo.com, lienlacOGio@gmail.com, trankiemdoan@yahoo.com, windeco@t-online.de, tamdieu@yahoo.com, phantanhai@vietbao.com, thuandangho@yahoo.com, hodacduy@yahoo.com, kimlanthai@gmx.de, cao1234@tiscali.fr, ducsonng@yahoo.com, trunghau@hcm.vnn.vn, letiencong2002@yahoo.com, vinhson82@yahoo.com, giaodiem@comcast.net, giaodiem@giaodiem.com, qmn559@yahoo.com, tieudaobaocu@yahoo.com, huyle139@hcm.vnn.vn, hoang31@charter.net, tythanh2001@yahoo.com, chuyenluan@yahoo.com, Chuyen_Luan@yahoo.com, vanhocviet@vnexpress.net, vonguyens@yahoo.fr, vanhoaphatgiao@vnn.vn, tsphapluan@yahoo.com, bbtphapluan@yahoo.com, LeBao_Hoang@yahoo.com, SongVinh@yahoo.com, tranhoaithu@yahoo.com, nhanvanpham@yahoo.com, phusa@phusa.net, chimviet2000@yahoo.fr, red@talawas.org, mail@tienve.org, nguyenhungquoc@tienve.org, talawas_talawas@yahoo.com, theky21@kicon.com, vncentral-team@vnpoems.com, nhanvan@nhanvan.com, tapchihopluu@aol.com, danghien2005@aol.com, tapchitho@gmail.com, tapchitho@aol.com, tanhinhthuc@aol.com, info@vietnamreview.com


 

6


 

<strong><em>Tạp chí điện tử Giao Điểm</strong></em> đă đăng tải <strong>“Đề nghị trả lời công khai <em>'ĐIỀU CẦN LÀM RƠ'</em> trên báo chí”</strong> kèm với <strong>“ĐIỀU CẦN LÀM RƠ”</strong> vốn đă đăng trên VietNam Review, ngày 25-12 HB5 (24-12-2005 tại USA.), và sau đó, tôi công bố lại trên trang web này.

 

Xin truy cập:


 

+++ Link bài viết:


 

<strong><a href="http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1205_ykien-caydang.htm">http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1205_ykien-caydang.htm</a></strong>


 

+++ Link số tạp chí:

 

<strong><a href="http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1205_index.htm">http://www.giaodiem.com/

mluc/mluc_IV05/1205_index.htm</a></strong>

Posted: 06.01.2006 (06 tháng 01-2006, ngày tại USA.)


 

Trân trọng thông báo,

<strong>Trần Xuân An</strong>

<em>Việt Nam, TP.HCM.,

ngày thứ bảy cuối tuần (chủ nhật cũ) 08-01 HB6 (2006)</em>


 


 

7


 


 

<strong>CẦN LÀM RƠ THÊM “ĐÔI ĐIỀU CẦN LÀM RƠ” </strong> (*)


 

posted: 08.01.2006

<strong>Vài lời của web Gđ: </strong>


 

Tác phẩm về lịch sử: <em>"Ḱ Vĩ phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Thơ - Vài nét về con người, tâm hồn và tư tưởng"</em> của nhà nghiên cứu sử Trần Xuân An đă được đăng tải gần như trọn bộ trên website GĐ trong thời gian qua. Hơn thế, ông Trần Xuân An c̣n có nhă ư cống hiến toàn bộ những công tŕnh nghiên cứu liên hệ đến nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường cho mạng lưới GĐ; tuy vậy, rất tiếc chúng tôi không thể đáp ứng được nguyện vọng của ông TXA, v́ <em>storage-space's maximum quota</em> (lượng dữ kiện tối đa được chứa) của server GĐ có giới hạn. Do đó, ông TXA đă tự thực hiện một weblog cá nhân của ông theo như thông báo trong “thư cậy đăng” trong mục “ư kiến bạn đọc” của tháng này.

Trong “thư cậy đăng”, ông TXA đă nêu ra sự kiện tác giả Tuệ Chương (tức Hoàng Long Hải hiện ở bang Massachussets, Hoa Kỳ) trong một bài viết về ‘nhân vật Nguyễn Văn Tường’ đă sử dụng tài liệu sử mà không nêu xuất xứ. Và, theo tác giả TXA tài liệu ấy đă lấy từ cuốn sách nêu trên của ông. Mới đây, tác giả TXA lại khám phá thêm một bài viết của nhà văn Mai Kim Ngọc (theo nguồn của đường nối kết đăng kèm) trong một bài viết tưởng niệm về tác giả Hoàng Liên (Nguyễn Văn Đăi) có đế cập đến “ư định” viết về nhân vật Nguyễn Văn Tường của người quá văng. Thế nhưng, trong điện thư [viết không bỏ dấu có đăng kèm] của tác giả Tuệ Chương trả lời cho ông TXA có nêu nguồn <em> “ông đă sử dụng lại, sau khi được ông Hoàng Liên - Nguyễn Văn Đăi nhờ viết” </em>. <strong>Qua đó, vấn đề đă được hé mở thêm một vài sự kiện làm cho sáng tỏ hơn</strong>.

Nguyện vọng “muốn làm sáng tỏ vụ việc” của tác giả (chủ quyền/ copyright owner) TXA là chính đáng và hợp với pháp luật quốc gia và quốc tế, bởi lẽ chúng ta đang sống trong thời đại toàn cầu hóa, trong đó luật pháp giữa mỗi quốc gia có những sợi dây liên đới giữa tác nhân, điều luật và cơ chế pháp lư với nhau. Không một cá thể dân sự hay thể nhân quốc gia nào có quyền bất chấp sự “liên đới” đó.

Thêm nữa, theo dơi tin tức, b́nh luận trên các mạng lưới điện tử trong thời gian qua, chúng tôi ghi nhận những “tệ nạn” về văn hóa, học thuật, sáng tạo trong nước đang lan truyền nhanh. Xin nêu ra vài sự kiện: Web vnn ngày 6.1.06, nêu con số thống kê chừng “30% học viên cấp sau đại học có tŕnh độ yếu” (tức là các phó tiến sĩ, tiến sĩ đă tốt nghiệp) – đó là hậu quả nói chung về tổng thể giáo dục yếu kém, cộng thêm một số “tệ nạn” về “đạo văn, đạo thơ, thậm chí c̣n đạo nhạc, đạo tranh” của các nghệ sĩ ở nước ngoài… đă chứng tỏ nhân cách văn hóa của người Việt hiện nay (trong và ngoài nước) đang ở mức suy đồi đáng báo động. <strong>Đó là vấn nạn, chúng tôi xin các bậc thức giả, thân hữu của GĐ cần phải lên tiếng</strong>.

Ngoài ra, chúng tôi c̣n ghi nhận một số tác giả, nhà nghiên cứu khác chưa biết sử dụng đúng cách về nguyên tắc, quy định về trích dẫn, chú thích (references, footnotes..) theo tiêu chuẩn quốc tế. Vấn đề này không hẳn là sự cố ư, mà do chưa t́m hiểu, điều nghiên trước. Ở nước ngoài, các tài liệu hướng dẫn viết tiểu luận khá nhiều, nhưng trong nước chắc là hiếm hoi. Chúng tôi được đọc một cuốn “cẩm nang” viết tiểu luận, nguyên tắc trích dẫn, chú thích nguồn sử dụng tài liệu của tiến sĩ Tỳ kheo Thích Nhật Từ đă được xuất bản với số lượng hạn chế trong nước, rất hữu ích. Nếu có thể, chúng tôi sẽ xin thầy Nhật Từ cung cấp bản đánh máy để phổ biến cho quần chúng trên web GĐ.

Chân thành biết ơn các tác giả TXA, Tuệ Chương, nhà văn Mai Kim Ngọc đă cung cấp, hoặc sẽ mặc nhiên đồng ư cho đăng tải các lá thư trao đổi và bài viết liên quan đến cuốn sách của ông Trần Xuân An.

 

<strong>Phụ trách Web GIAO ĐIỂM: </strong>

NGUYỄN VĂN HÓA


 


 

<em>Sau đây là bài viết của ông Mai Kim Ngọc về ông Hoàng Liên (Nguyễn Văn Đăi), tôi t́m thấy trên web YAHOO SEARCH. Mạn phép ông Mai Kim Ngọc, mặc dù chưa hỏi ư kiến của ông, tôi gửi bài viết này đến Ṭa soạn VietNam Review để góp phần làm sáng tỏ vấn đề. Nếu ông Mai Kim Ngọc không đồng ư, kính mong Ṭa soạn Viet Nam Review chỉ dẫn LINK. Đồng thời, tôi kính mong ông Tuệ Chương (Hoàng Long Hải) và bà Nguyễn Văn Đăi (vợ của ông Hoàng Liên Nguyễn Văn Đăi) lưu tâm đọc và đưa ra ư kiến khẳng định cuối cùng. Đó là điều cần thiết.

Theo tôi, đây là vụ việc khá đơn giản.

Về bài viết của ông Mai Kim Ngọc:

Tôi nhấn mạnh lại điều ông Mai Kim Ngọc đă khẳng định: Ông Hoàng Liên Nguyễn Văn Đăi chỉ mới có ư định viết một cái ǵ đó về Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886), sau khi đă nhận được những tư liệu mới, và ông chưa thực hiện dự định, cuối cùng cũng không thực hiện được ǵ cả, ngoài một bài viết trích dẫn nhiều bài thơ Nguyễn Văn Tường đă được hai ông Trần Đại Vinh và Vũ Đức Sao Biển dịch (không ghi xuất xứ cụ thể).

(Và, theo ông Hoàng Long Hải, qua thư trong mục này, ông đă sử dụng lại, sau khi được ông Hoàng Liên Nguyễn Văn Đăi nhờ viết ).

Vấn đề là cả cuốn sách tôi đă biên soạn với mấy trăm trang chú giải, có tên là "Ḱ Vĩ phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - Thơ - Vài nét về con người, tâm hồn và tư tưởng". Không hiểu từ đâu mà ông Hoàng Liên Nguyễn Văn Đăi có cuốn bản thảo sơ thảo ấy để trích thơ từ đó ra...

Vấn đề tuy đơn giản nhưng vẫn rất cần sự khẳng định trung thực của bà Nguyễn Văn Đăi.

Vấn đề đơn giản nhưng cũng có thể sẽ bị đẩy vào một âm mưu của thế lực đen tối nào đó.

Trân trọng và cảm ơn hai ông Mai Kim Ngọc và Tuệ Chương Hoàng Long Hải.</em>


 

<em><strong>Lưu ư đặc biệt: Trong bài viết và lá thư dưới đây, có nhiều chỗ, về sắc thái biểu cảm, có lẽ không phù hợp trong việc đăng tải trên các báo chí trong nước và với cá nhân tôi. Tôi chỉ lưu ư đến lượng thông tin chuyển tải trong đó</em>.</strong>


 

<strong>Trần Xuân An</strong>


 

+++ Link chính bài viết của Mai Kim Ngọc:

<strong><a href="http://www.saigonline.com/vanhoc/vh0101/mkn.htm">http://www.saigonline.com/

vanhoc/vh0101/mkn.htm</a></strong>


 

+++ Link theo YAHOO search :

<strong>http://66.218.69.11/search/cache?p=%22Ho%C3%A0ng+Li%C3%AAn%22&prssweb=Search&ei=UTF-8&fl=0&u=www.saigonline.com/vanhoc/vh0101/mkn.htm&w=%22al%3Aho%C3%A0ng+al%3Ali%C3%AAn%22&d=ByT0dg0DL3Nz&icp=1&.intl=us</strong>


 

Nguồn:

YAHOO SEARCH:


 

<em>“Below is a cache of http://www.saigonline.com/vanhoc/vh0101/mkn.htm. It's a snapshot of the page taken as our search engine crawled the Web. We've highlighted the words: hoàng liên

The web site itself may have changed. You can check the current page (without highlighting) or check for previous versions at the Internet Archive.

Yahoo! is not affiliated with the authors of this page or responsible for its content”.</em>


 


 

<strong>Giă từ Hoàng Liên

Mai Kim Ngọc</strong>

<em>Tặng chị Đăi.</em>

 

Chúng tôi bàn sang cuốn sách mới của anh. Nhà xuất bản Mơ Làng sắp in xong, anh bảo. Tôi hỏi ai sẽ điểm sách cho anh. Anh lại bảo, chưa có ai, hay anh điểm đi. Nghĩ đến thời gian tính gấp rút tôi định sẽ viết vào dịp nghỉ mấy ngày sắp tới. Tôi xin anh cho gửi bản thảo qua E-mail, và anh hứa sẽ yêu cầu nhà xuất bản làm như đề nghị. Rồi anh trở lại câu chuyện đang dở chừng khi chúng tôi t́nh cờ bàn sang cuốn sách.

Câu chuyện ấy là vấn đề sức khỏe của anh. Được tin anh đau nặng, nhà tôi và tôi lên San Francisco thăm. Xem cách bà gác cổng vui vẻ ân cần mời vào tôi thấy ḷng quư mến mọi người trong khu chung cư này dành cho anh chị đă lây sang bạn bè khách khứa.

Tới căn hộ của anh chị, chúng tôi được chị đưa thẳng tới pḥng bệnh. Biết tính anh cẩn trọng dù với người bạn vong niên chỉ cỡ em út, tôi đoán bệnh phải nặng lắm anh mới chịu nằm giường tiếp khách. Vậy mà giọng anh mạnh, thần thức anh minh mẫn, ánh mắt anh sáng và thanh thản như thường lệ. Chỉ nước da có màu vàng ủng, và có máu trong ống nhựa có lẽ thông với vết thương mới mổ từ dưới chăn dẫn ra bịch nylon treo bên hông giường.

Tại tôi uống nghệ đấy...”, Anh cắt nghĩa.

Từ phía sau chị đỡ lời:

Môn thuốc gia truyền mà lại dễ kiếm... Có người mách cho... Tôi nghĩ nhà tôi uống vào cũng thấy dễ chịu”.

Chị vừa nói vừa nh́n tôi khẽ lắc đầu. Tôi nhẩm tính bướu độc vùng chấn thủy nằm ngay ngă ba gan ruột chắc đă đè vào cuống mật. Thật đáng ái ngại, vùng cơ thể này thần kinh chằng chịt từng bó, bị ung thư gậm nhấm cái đau sẽ không phải vừa... Tất nhiên anh đă phải dùng thuốc chống đau thứ mạnh, nhưng thuốc nào giữ được thần sắc anh tự tại như thế kia. Một đời làm thầy thuốc tôi chỉ có một lần khác đă lâu thấy bệnh nhân (một thiền sư) chịu được cái loại đau này với an b́nh tự tại như anh. Tôi thoáng lạc quan nghĩ có thể bệnh không nặng như tôi đă đoán. Biết đâu lại chỉ tại anh uống nghệ, tôi tự thuyết phục.

Anh cho nhà tôi hay đă nhận đuợc quà gửi gồm mấy bài kinh và cái cát-xét Phật. Tôi rón rén chuyện mưa nắng, nhưng anh trực diện vào thẳng vấn đề chính đă mang tôi tới thăm anh.

Anh bảo, “Ḿnh như vậy kể c̣n thọ hơn cả cái thọ cổ lai hy người ta thường nói”.

Anh tâm sự anh không hy vọng khỏi bệnh, chỉ mong thêm được ít thời gian...

Rồi nhẹ nhàng anh trầm giọng xuống nói thêm,

Ḿnh c̣n chút chuyện muốn làm”.

Chị và nhà tôi đă ra pḥng khách. C̣n lại một ḿnh bên giường anh, tôi nghĩ cuộc sống của anh đă chẳng quá nhiều thành quả rồi sao. Anh đă là giáo sư giỏi khi dậy các nữ trung học Việt và Pháp, và bao lớp nữ sinh khi thành bà nội bà ngoại vẫn c̣n nhắc lại thày cũ với sự quư mến và kính phục đặc biệt. Anh đă đóng góp cho công vụ cho chính trị miền Nam mười hai năm tù đầy thêm bốn năm quản thúc tại gia, khi rơi vào tay đối phương vụ Tết Mậu thân, để rồi khi được giải phóng viết một cuốn hồi kư không hận thù không nhỏ mọn với cuộc sống, với con người, kể cả con người c̣n trú ẩn trong cái chai sạn hay ác độc của những cai ngục. Anh đă là công chức cao cấp chỉ huy trực tiếp hay gián tiếp cả ngàn nhân viên của miền Nam, quản trị đời sống hành chánh cả triệu đồng bào. Sang đến Mỹ trong tư thế một người cán sự xă hội kiêm phiên dịch viên anh đă góp phần cải tiến cuộc sống cho đám thân chủ bần cùng của mấy thị xă ven vịnh San Francisco. Anh đă là nhà văn nhà thơ thành danh và đă tạo cho ḿnh một chỗ xứng đáng trên văn đàn hải ngoại...

Ḿnh c̣n chút việc muốn làm...”, câu nói của anh cứ lẩn vẩn trong đầu tôi, mặc dầu anh đă chuyển sang đề tài khác, về tiết trời cuối hè đầu thu của San Francisco, về các cháu con anh, về các cháu con tôi, về nhà tôi cháy năm ngoái xây lại đă xong chưa. Tôi không nghe sự bám víu hay nuối tiếc thông thường cho cuộc sống này, mà anh tự tại như người Phật tử đă hiểu chuyện vô thường, chuyện sống ở chết về, hiểu tới một tŕnh độ mà không có chữ tâm th́ dù cho nghiền ngẫm Tạng thư tử sinh hàng tháng hàng năm chắc ǵ đă đạt được... Tôi cân đo chữ muốn của anh, để thấy nó đă không tham lam, lại hiền lành quá. Nó nhắc đến một chút bổn phận, cái thứ bổn phận ḿnh tự buộc cho ḿnh.

Rồi tôi sực nhớ ra lần trước tôi lên thăm anh, <strong>anh có chia sẻ với tôi tham vọng viết lại lịch sử đất nước giai đoạn đen tối cuối đời Tự Đức và những năm tiếp cận</strong>. Hôm ấy anh phấn khởi cho hay, tuy chưa kịp kiểm tra lại, rằng có nhiều tài liệu mới về người và việc của gian đoạn ấy... <strong>Tôi không nhớ anh nói xuất xứ từ đâu</strong>. H́nh như từ những phúc tŕnh của các khâm sứ Pháp gửi về bộ thuộc địa Paris, từ văn khố hội truyền giáo, hay từ châu phê của các vị hoàng đế cuối cùng của thời Nguyễn mạt. <strong>Anh nghe nói</strong><em> có nhiều phát hiện mới mẻ về sự cộng tác mật thiết giữa hai vị đại thần là ông Thuyết và ông Tường, về việc họ chia nhau hai mặt cương nhu để đối phó với Pháp, về công trạng của người này, về hàm oan của người kia, và về nhiều chuyện khác nữa. Hai ông, người đánh người ḥa trong hai mặt nhịp nhàng của cùng một chiến lược chống xâm lăng</em>... Sau khi ông Thuyết họa hổ không thành, nếu không có ông Tường đứng ra thu xếp với Pháp th́ c̣n bao nhiêu thê thảm chúng sẽ đổ thêm lên đầu dân Việt để trả thù... Lịch sử có những vai tṛ bạc bẽo, làm không ổn mà không làm cũng không ổn. Chỉ có điều ở một địa vị nào đấy th́ người ta phải làm thôi... C̣n chuyện tứ nguyệt tam vương, chuyện hoàng thái hậu đa t́nh, chuyện quan nhiếp chánh hào hoa, th́ miệng tiếng thế gian thường độc ác với những người nổi danh, mà đă là thâm cung bí sử th́ làm sao mà biết thật hay giả...

Khi tôi vô t́nh hỏi anh bận tâm những chuyện lịch sử hay dă sử xa xôi ấy làm ǵ, anh ôn tồn bảo sự việc thực ra th́ cũng không xa lắm, chỉ mới mấy đời thôi. Và với cái b́nh thản thường lệ, anh nói,

Cụ Tường là cố năm đời của tôi...”.

Tôi nhớ hôm ấy tôi phản ứng theo cái sử quan ba phải của ḿnh rằng công tội lịch sử là chuyện kính nhi viễn chi. V́ mỗi thế hệ dù hết ḷng xử lư những biến cố quan trọng của ḿnh, thành công hay thất bại phần lớn vẫn bị quyết định bởi những việc mà hai ba thế hệ trước đă làm hay quên không làm. Và trong một tập thể cùng thế hệ, việc người này làm bị ảnh hưởng bởi hành động của người xung quanh, thành công hay thất bại của một cá nhân bao giờ cũng mang ít nhiều gốc nguồn tập thể. Thắng lợi vẻ vang hay bại vong cay đắng, không ai đáng hưởng hết công mà cũng không ai đáng lănh hết tội. Vả lại Pháp đày ông Tường sang Tahiti đến gần măn đời mới cho về chẳng đă biện chứng hùng hồn cho bản chất chống Pháp của ông sao...

Thành thử khi anh nói về ông, tôi chỉ nhớ lại cảnh cố đô như tôi biết hồi xưa trọ học, ra ngơ một bước là gặp hậu duệ của những nhân vật lịch sử nổi danh từ phía này hay phía kia của những chiến tuyến nhiều khi đối lập. Huế nhiều quư tộc, nhưng cái quư tộc nơi Hoàng Liên không kiêu kỳ kiểu cách, hay phô trương. Ngược lại nó là cái tấm ḷng quư người, cái cung cách cẩn trọng khiêm tốn anh ứng xử với tha nhân. Tấm ḷng ấy cung cách ấy đă chinh phục được tất cả những ai biết anh, có lẽ kể cả những cai ngục cộng sản có bổn phận giam cầm kiểm soát anh hơn mười năm ṛng ră...

Lát sau, các cháu tới thăm anh. Sau khi cho <strong>Đức</strong> địa chỉ E-mail của tôi để tiện liên lạc, chúng tôi xin cáo từ để dành th́ giờ của anh cho gia đ́nh. Câu chuyện uống nghệ vàng da không biết ai t́nh cờ nhắc lại ngoài pḥng khách. Tôi có cảm tưởng anh nắm chặt tay tôi hơn, và nh́n thẳng mắt tôi anh nói “Chuyện cốt yếu là anh em ḿnh hiểu nhau...”.


 

*


 

ít bữa sau cầm tập bản thảo của anh vừa in ra từ máy điện toán, tôi có linh tính đây là tác phẩm cuối cùng của anh và bài điểm sách của tôi sẽ là những lời tạ từ cho người đàn anh bạn văn quư mến.

Với cái tựa “Điên”, tuyển tập của Hoàng Liên gồm nhiều truyện ngắn đă đăng trong những tạp chí văn hải ngoại. Trừ truyện cuối về một con ngựa tên Hạc, nhân vật là những con người sống trong cảnh cơ hàn hay thiếu may mắn của thành phố Cựu Kim Sơn. Họ phần đông là đồng hương, tuy có hai người ngoại quốc một Mỹ một Nam Triều Tiên. Cốt truyện là những sự việc xảy ra trong trong thập niên đầu của đời sống định cư khi mọi người đa số c̣n vất vả hay thất bại. Anh biết rơ những vất vả những thất bại ấy khi giúp họ trong tư cách một cán sự xă hội kiêm thông dịch. Và anh tiếp tục phục vụ họ bằng cách đưa những vấn đề nhân sinh của họ vào văn học.


 

*


 

Ta thấy ǵ trong tuyển tập cuối cùng của Hoàng Liên? Trước tiên là cảm giác quen thuộc gặp lại nhà văn đàn anh khả kính đôn hậu mà bạn văn hải ngoại từ nam tới bắc, từ đông sang tây vẫn từng quư trọng yêu mến. Ta thấy những nét tài năng đă được ghi nhận bởi những bài điểm sách trên các tạp chí Văn học, Làng văn, Ngày Nay, Quang Phục, Nhân văn, Hoài băo Quê hương, vân vân... Bút pháp trong sáng, khúc triết, mạch lạc; Ảnh hưởng văn hóa đông tây hài ḥa; Vốn sống cũng như kiến thức phong phú thâm hậu; Cung cách cao quư, khiêm tốn thận trọng khi kể chuyện ḿnh và độ lượng bao dung khi kể chuyện người... Quả như Vơ Phiến nhận xét, đọc Hoàng Liên, không những ta thấy được sự việc mà c̣n thấy được một tâm hồn rất đẹp.

Tôi nghĩ với tâm hồn đặc biệt ấy, Hoàng Liên đă tạo được những sáng tác mang rơ dấu ấn của anh. Ngay trong thân phận người tù bị kẻ thù áp tải ra Bắc sau Tết Mậu thân, gian khổ vẫn không cản được anh chiếu quán và thưởng lăm cuộc sống cũng như ngoại cảnh. Cả triệu chiến binh Việt cộng qua lại con đường ṃn Hồ Chí Minh trong những thập niên chiến tranh đă để lại không thiếu ǵ những thơ những truyện, loại hùng ca, loại nhớ nhà, loại khẩu hiệu, loại đồng chí luyến ái nhau trong ṿng phấn công tác, vân vân. Nhưng họ vẫn thiếu sự đóng góp của một một tâm hồn ngay thẳng trong sáng, nh́n ḿnh nh́n địch với sự độ lượng tỉnh táo thấm nhuần đạo lư và mỹ học như Hoàng Liên với hồi kư “ánh Sáng và Bóng Tối” của anh.

Mấy chục năm sau tại Mỹ, cũng với cái đặc thù rất Hoàng Liên, anh đă bắt được vàng trên hè phố Cựu Kim Sơn. Con đường Folsom đă in bao nhiêu dấu giày của mọi sắc dân, du khách cũng như bản xứ, vậy mà chỉ có Hoàng Liên mới ghi lại được cái đẹp của một “tiểu ngộ” khi chợt bắt được ánh nắng vàng nhạt rực rỡ dội lên mặt dẫy phố tươi thắm, sinh động. Rồi một chiều tất niên như một truyền thống từ bao nhiêu chiều tất niên khác, những cô thư kư Mỹ chạy ra cửa sổ những cao ốc khu doanh nghiệp Cựu Kim Sơn để rộn ră vứt xuống đường những bó lịch cũ. Hàng vạn hàng triệu tờ lịch bay tơi tả trong nắng gió cuối năm như nhưng cánh bướm thời gian chi chít ghi chú những công việc phải hoàn tất, những gặp gỡ phải kịp hẹn kỳ, những điều phải nhớ... Và trăm ngàn bổn phận lớn nhỏ của thời khóa biểu một năm trong giây khắc bỗng không c̣n quan trọng v́ đă mất thời gian tính. Vậy mà phải đợi đến Hoàng Liên, thay v́ một nhà văn Mỹ - cảnh ấy mới được ghi lại. Anh vẽ bức tranh với những vật liệu rất Hoàng Liên, như h́nh ảnh rất Việt của đàn bướm rừng vùng Tây nguyên cố quốc chận xe anh tại một chân đèo trên đường công vụ; như ư niệm rất Pháp về thời gian, của thủa học đường trong giờ giảng văn thả hồn theo Proust đi t́m quăng đời đánh mất; như cái thiền vị rất cố đô của Huế một trưa hè tĩnh mạc trong hương sen xa xôi của hồ Tịnh Tâm...

Người ta cũng đă viết nhiều về cái triết lư đời sống trong văn anh. Triết lư không lộ liễu như những tác phẩm luận đề của nhiều nhà văn tiền chiến, mà thấm nhuần trong cách nhân vật truyện anh xử lư cuộc đời... Nhân vật của Hoàng Liên, những đứa con tinh thần của anh đă thừa huởng được cốt cách nhân bản của bậc sinh thành ra chúng. Người thông dịch trong “Điên” thấy được cái b́nh thường trong người đàn ông bất hạnh mà xă hội cho là điên. Những cán sự xă hội của đô thị Cựu Kim Sơn trong “Lạc loài”, “Một vụ mất tích”, và “Đứa con” có tinh thần công chức rất cao, rất nghiêm túc. Họ phục vụ mà không phê phán, và chỉ có xót thương và nhẫn nại trong liên hệ dành cho thân chủ...

Truyện của Hoàng Liên có hậu, nhân vật anh có gặp nghịch cảnh nhưng anh cho họ lối ra. Nam danh ca về chiều trong “Hoàng hôn sớm” không xuống dốc đến chỗ thảm thương. Anh c̣n được một nữ thính giả chạy theo bày tỏ ḷng ngưỡng mộ từ thủa con gái. Hoàng Liên cũng cho anh ta đủ trí huệ để thấy lẽ vô thường của danh vọng sân khấu cũng như của cả cuộc đời mà thoát lên trên những đau khổ thường t́nh... Trong “Quê mẹ một mùa xuân muộn” Hoàng Liên xót xa cho người đàn bà Việt di tản đă trả nghĩa người chủ trại Mỹ bằng cả cuộc đời khi chấp nhận cuộc hôn nhân đă không t́nh yêu lại đạm bạc đến chỗ không cả một tấm ảnh cưới hay một bữa cơm ra mắt. Và nhân hậu, Hoàng Liên đă cố gắng đền bù cho người đàn bà một mùa xuân muộn đượm t́nh cố hương. C̣n người chồng Mỹ già, y cũng thừa hưởng được cái vị tha, cái thương người, cái đàng hoàng của tác giả, để quyết định trả lại tự do cho vợ khi hạnh phúc của vợ có cơ hội xuất hiện...


 

*


 

Nhưng đọc Hoàng Liên lần này tôi bỗng t́m được những nét rất mới mà hôm nay tôi mới thấy. Sự việc tiêu biểu cho kỷ luật viết nghiêm túc của anh với sự rèn luyện không ngừng, mà có lẽ cũng phản ánh t́nh huống tạ từ hiện tại của chúng tôi. Sau hết nó phản ánh tâm trạng giao động của tôi khi ngồi bên giường nghe anh tâm sự c̣n chút việc muốn làm...

Cái mới cụ thể nhất của Hoàng Liên là truyện cuối của “Cho đến cuối cuộc đời” của anh. Anh đắc ư với tác phẩm này v́ nhiều lư do. Thứ nhất, anh rất thích thể tùy bút. Hai nhà văn anh rất ngưỡng mộ là Vơ Phiến và Nguyễn Tuân là hai nhà tùy bút lớn. Và anh đă thành công đưa thể văn tùy bút vào trong truyện. “Cho đến cuối đời” đượm hương sắc hoài cổ của cố đô, vang bóng một thời êm ả, với những ông phán, ông phủ, ông chánh tổng biết ngựa, chơi ngựa, sành ngựa... Người mua cũng như người bán đều là tri âm trong thú cỡi ngựa, cái thú phong lưu mà nhờ cung cách của họ đă trở thành tao nhă như thú uống trà. C̣n con Hạc, vai chính của truyện không phải là một con ngựa tầm thường. Nó gốc gác quư tộc, không những thuộc loại ngựa chiến, mà chủ đầu tiên của nó lại là một hoàng thân phong lưu tài tử.

Nhưng có lẽ quan trọng nhất với Hoàng Liên là ở chỗ con ngựa bất kham. Nó chọn người cỡi và đă quật ngă nhiều người... Như nghệ sĩ nhiều tật nhiều tài, con Hạc dù bất kham vẫn là con tuấn mă với chức năng b́nh sinh là chạy. Và nó chạy rất giỏi, nước kiệu cũng như nước đại. Nhưng như mọi con ngựa, con Hạc không phải muốn chạy bao nhiêu th́ chạy, mà bị g̣ bó trong chừng mực người kỵ mă ban cho nó. Thật ra con Hạc là ẩn dụ cho thân phận con người, không phải muốn làm ǵ th́ làm, muốn bao nhiêu th́ làm bấy nhiêu... Đúng hơn nữa, nó ẩn dụ cho người nghệ sĩ bị g̣ bó trong chừng mực của đời sống thực tế.

Khi Hạc gặp người kỵ mă chỉ đủ sức cỡi nó mà không đủ tài để điều khiển nó, th́ cơ hội đă đến cho nó nắm được quyền chủ động trong liên hệ giữa ngựa với người. Và nó chạy theo ư nó. Nó chạy với tất cả đam mê như chưa bao giờ được chạy. Nó chạy cho thỏa chí, mê man mà chạy, chạy thẳng một hơi từ Huế về đến Quảng trị để rồi ngă ra chết...

Hoàng Liên chia sẻ với tôi rằng cái chết của con Hạc không phải là chuyện thảm thương. Thoạt tiên tôi ngạc nhiên v́ đây là lần đầu tiên thấy anh vinh danh một cái đam mê thiếu ngăn nắp và không điều độ, dù của một nhân vật tiểu thuyết. Nhưng tôi cũng hiểu khi anh bảo cái chết của con Hạc là điều mơ ước của người nghệ sĩ. Đây là cơ hội được sáng tạo hết ḿnh, sáng tạo cho đến hết khả năng, cho đến hơi thở cuối cùng. Con Hạc chết như người uống cạn ly rượu đời, nếu mượn chữ của Phùng Quán. Sáng tạo trở thành cái Sáng Tạo tuyệt đỉnh, khi mọi đắn đo g̣ bó tầm thường, mọi cân nhắc eo xèo b́nh thường đă được gỡ bỏ vứt đi.

Cái song song giữa truyện và cuộc sống làm tôi cảm động: Tuyển tập là tác phẩm cuối đời của anh; “Cho đến cuối cuộc đời” là truyện ngắn cuối tuyển tập; và sau hết con Hạc kết liễu chức năng b́nh sinh của nó bằng một cuộc chạy cuối cùng vượt kỷ lục, một cuộc chạy huy hoàng cho đến khi ngă gục. Tiểu thuyết bắt chước đời sống, và con Hạc chẳng qua bắt chước Hoàng Liên trên giường bệnh nan y mà vẫn bận tâm với những trang chót của tác phẩm cuối đời đang chạy trên máy in của nhà xuất bản.

Tôi ấm ḷng khi ghi nhận ngay cả con ngựa bất kham dưới nhân sinh quan của Hoàng Liên cũng mượn được những nét khiêm cung, mẫu mực, đôn hậu, cẩn trọng, tư cách, và lịch lăm của anh. Cái phút huy hoàng con Hạc đă trả bằng cuộc sống, kỳ lạ thay không nhuốm dù chỉ một chút khinh bạc. Và khác với những con ngựa hoang điển h́nh của văn học, con Hạc không những không khinh bạc, mà cũng không lầm than lam lũ, không lôi thôi lếch thếch, không lê la trác táng... Thực tế th́ những con ngựa hoang của nghệ thuật khi tỉnh rượu lúc tàn canh chắc chẳng khỏi giật ḿnh để xót xa cho thân phận, và tiếc nuối đă không khám phá sớm hơn cái nhân sinh quan của con Hạc...


 

*


 

Chuyện mới thứ hai trong cảm nhận của tôi về Hoàng Liên liên hệ đến câu tâm sự <strong> “Tôi c̣n chút chuyện muốn làm”</strong>, anh chia sẻ với tôi bên giường bệnh. Câu nói cả mấy tuần sau vẫn c̣n văng vẳng bên tai tôi, và làm tôi suy nghĩ rất nhiều. <strong>Tôi biết chắc chút chuyện anh muốn làm ấy không phải là tham vọng viết lại đoạn sử những năm hậu Tự Đức như tôi suy đoán lúc đầu. Trong một cuộc điện đàm về sau, anh đă cho tôi hay là anh không bận tâm hàng đầu về công việc ấy nữa</strong>. Anh nghĩ sự thật lịch sử trước sau rồi sẽ được sáng tỏ, chuyện công chuyện tội trước sau rồi cũng phân minh.

<strong>Tuy gỡ được một gút cột trong lời trối của anh, tôi vẫn không tiến bộ hơn trong việc t́m hiểu câu chuyện anh muốn làm mà không làm kịp</strong>. Một mặt tôi nghĩ nó phải quan trọng nên anh mới nghĩ đến nó. Mặt khác nó rơ ràng không đủ quan trọng để tạo ra buồn phiền, hay phá rầy nổi cái tự tại an b́nh của anh trước thử thách tột cùng của đời người.

Vậy mà tôi vẫn không quên được lời anh. Nó từ từ tăng trưởng trong đầu tôi. Vấn đề triết học chung chung, v́ liên hệ với người thân, đă vận vào suy tư để trở nên tha thiết, và mệnh đề “Có thể hay có nên hoàn tất hết chuyện trần thế khi ra đi” trở thành một câu hỏi nghiêm túc cho tôi. <strong>Sau cùng tôi quyết định hỏi thẳng anh trong cuộc điện đàm cuối cùng.

Tôi có nói vậy sao?” anh thành thật hỏi lại tôi, giọng vui vui như tự riễu ḿnh mà cũng như không tin. Té ra anh không nhớ đích xác anh đang nghĩ đến chuyện ǵ khi nói với tôi chuyện đó</strong>. <strong>Rồi anh đoán có lẽ anh muốn “viết thêm về tùy bút... hay nghiên cứu lại truyện ngắn... hay dành thêm ưu tiên cho văn vần. Đại khái là thế...”, anh kết luận. Tóm lại anh chỉ nói đến những sinh hoạt b́nh thường và liên tục của cuộc sống, và không có thê lương, không có kịch tính, không có tha thiết ǵ đặc biệt trong cái một chút việc anh c̣n muốn làm thêm... </strong>

Chân lư nằm ngay trước mặt, nếu tôi đă không vất vả đi t́m nó th́ đă thấy được nó. Nơi anh, cái đẹp của cuộc sống hay của sự chết nằm ngay trong cái b́nh thường, cái không ly kỳ, cái không bất ngờ, cái không gay cấn. Mọi sự vô thủy vô chung. Sinh không là bắt đầu, mà Tử cũng không là chấm hết. Và c̣n công việc th́ c̣n lao động, c̣n bổn phận th́ c̣n gánh vác, và nếu được thêm chút thời giờ, th́ lao động thêm một chút, gánh vác thêm một chút cũng là một niềm vui tùy duyên...

Và ư niệm gánh vác làm tôi nhớ đến bài giảng của người mục sư tin lành da đen t́nh cờ tôi được nghe hôm vào nhà thờ địa phận giáo khu Harlem để thưởng lăm thánh ca đen nổi tiếng thế giới của họ. Để khích lệ những người trong họ đạo lên đường cứu giúp đồng loại, ông mục sư kể câu chuyện hai tăng sĩ, Tây tạng, một thày một tṛ. Người môn đệ nặng nợ ân nghĩa với sư phụ c̣n hơn với cha đẻ. Lúc chưa quen nhau, gặp y lâm nạn nằm chờ chết ven đường, vị sư già đă vác y trên vai băng qua cánh đồng tuyết để mang về tu viện săn sóc. Một hôm rảnh rỗi, y hỏi sư phụ: “Phải chăng thân xác con đêm ấy là gánh nặng nhất thày đă phải vác?” Vị sư già trả lời, “Con không phải cái gánh nặng ấy. V́ cái gánh nặng nhất trên đời là khi trên vai không c̣n gánh nặng nào nữa...”. Hôm nay nhớ lại câu chuyện điện đàm với anh, tôi thưởng lăm ẩn dụ của người mục sư khu phố Harlem với một chiều sâu mới.

Tôi gói ghém sao đây bài tạ từ đang viết cho anh? Tất nhiên tôi không giác ngộ đủ để có thể miễn nhiễm được cái buồn của chuyện sinh tử tan hợp. Nhưng đọc truyện cuối của anh, nhớ lại hôm bên giường bệnh, ôn lại những câu chuyện điện thoại với anh, tôi lắng nghe bên cạnh cái buồn, thăng hoa lên như tiếng sáo diều của quê cũ của chúng ta, cái t́nh hoài hương anh dành cho một miền đất không hẳn bao giờ cũng công b́nh tử tế với anh. Anh đă chọn mến yêu nó, chọn nhớ lại nó với tất cả t́nh thương, với tất cả khoan dung độ lượng mà anh đă không được hưởng... C̣n nữa, trong tiếng sáo diều êm ả đó, tôi c̣n nghe những âm ba rất thanh thoát rất đẹp dâng lên từ cung cách trang nhă anh xử lư chuyện tử sinh...

 

<strong>Mai Kim Ngọc</strong>

Dec. 12, 2000.


 


 


 


 

<strong>Hoàng Long Hải (Tuệ Chương)</strong>


 

Nguồn: VietNam Review

2006-01-07 11:24:22

Link:

<strong>http://www.vietnamreview.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2515</strong>


 


 

Re: <strong>Nguyễn Văn Tường, Nỗi Oan Lịch Sử (II) </strong>


 

Kinh goi ong Tran Xuan An,

(Xin cam phien ong vui long goi goi tiep cho VNNew. Toi da goi roi nhung khong hieu vi sao bai lai khong duoc chuyen di).


 

Mass, USA ngay 9 thang 2006


 

Thua Ong

Toi co e-mail tra loi theo loi ong yeu cau, nhung khong hieu sao bai toi khong duoc VNReview chuyen di.

Nay, toi lai thay ong yeu cau lan nua, nen toi lai xin tra loi ong nhu sau:

Cach day khoang 10 nam, ong Le Huu Thang (LHT), Hoi Truong Hoi Quang Tri o Colorado la mot nguoi ban hoc cu cua toi o truong Trung Hoc Quang Tri nien khoa 1952/53 <strong>co goi dien thoai cho toi noi la ong Nguyen Van Dai, mot hau due cua quan Phu Chanh Dai Than Nguyen Van Tuong (NVT), co yeu cau Hoi QT tim mot nguoi nao do co the viet doi dieu de minh oan cho quan Phu Chanh</strong>.

Toi khong phai la su gia, chi la mot nguoi day su 10 nam (1958-68) va hay viet bao voi tinh cach nghiep du nen ong LHT nho toi lam viec nay. <strong>Vi la mot nguoi co quan tam den su kien NVT tu truoc nen toi nhan loi</strong>.

Bay gio, de tra loi thac mac cua ong, truoc het toi xin noi qua ve ong Nguyen Van Đăi (NVĐ). Ong ba NVĐ nguyen la giao su truong Dong Khanh Hue. Nam 1966, khi tuong Hoang Xuan Lam dam nhan chuc vu Tu lenh Quan Doan 1, ong khong nhan kiem nhiem Dai Bieu Chinh Phu (theo nhu cau hoi do). Vi vay, ong yeu cau ong Nguyen Van Đai, mot nguoi ba con ben vo tuong Lam, dam nhan chuc vu nay. Nam 1968, khi Viet Cong (VC) tan cong thanh pho Hue, ong NVD bi Viet Cong bat, dem ra Bac. Ong NVD bi tu den sau 1975 moi duoc tha ve. Sau do, ong NVD qua “Trang Den”, noi ve nhung ngay ong o trong tu Viet cong ngoai Bac. Ong khong ky ten that ma ky but hieu la Hoang Lien.

Khi viet ve Cu NVT, toi khong co tai lieu. Va lai, theo toi nghi, viec viet su la de may ong su gia, con toi mot nguoi day su, hieu va nhan xet duoc qua Viet Nam Su Luoc (VNSL) cua Cu Tran Trong Kim (TTK) thi cung du noi ve noi oan, - chi noi ve noi oan thoi - cua Cu NVT roi. Ngay VNSL cung co nhieu lan can roi. Do do, nhu ong thay, bai toi viet can cu tren VNSL la chinh.

<strong>Khi sap sua viet, ong NVD co goi cho toi mot it tai lieu. Tat ca nhung tai lieu do, toi gom het va in trong phan phu luc cua bai toi viet</strong>. Trong phan nay, <strong>co bai cua ong Vinh Lai</strong>, <strong><em>toi chi thay ten do ong NVD trao lai, chu toi khong ro ong nay la ai</strong></em>, cung nhu mot so bai tho cua cu NVT. <strong>Theo loi giai thich cua ong NVD noi voi toi thi nhung bai tho nay, ong ay co nho mot vai nguoi dich ra quoc ngu, nhung bai dich chua duoc chinh</strong>.

Toi khong tim hieu nhung tai lieu nay do dau ma ong NVD co. Toi nghi viec do khong phai la dieu toi phai lam. Rat tiec la ong NVD vua qua doi cach day may nam. Neu nhu ong con song, ong co the hoi thang ong ay thi rat tien. <strong>Tuy nhien, toi hy vong Ba NVD cung co the tra loi ong viec nay duoc, tuy khong ro nhu ong ay</strong>.

Viec toi viet bai ve Cu NVT, cung co nguoi hoan nghenh, nhu ong NVD va co loi cam on (di nhien vi toi viet ve cu NVT) nhung cung co nguoi phan ung. Vi du, trong bai viet, co may chu ”Ong Nguyen Hưu Độ (theo đao Thien Chua)”. Ong Nguyen Ly Tuong (GS NLT), thuong goi la Giao Su Nguyen Ly Tuong, trach cu toi tai sao lai mo ngoac nhu the va co cho toi biet rang ong Nguyen Hưu Đo, khong theo dao Thien Chua bao gio. GS NLT hoi toi can cu vao dau ma viet nhu the va co bao toi rang khi viet phai tra cưu sach vo cho dang hoang (Co nghia la toi viet khong dang hoang). Cung may, toi tim lai duoc bai viet cua ong Tien Si Vu Ngu Chieu (TSVNC), trong do noi rang ong “NHĐ la nguoi theo dao Thien Chua”. Toi ben trich lai doan van ay cua TSVNC ma goi cho ong GSNLT, roi toi yeu cau hai ong thao luan voi nhau cho ro van de. Ong nao cung la su gia nen ho co du trinh do va tai lieu de noi voi nhau, con toi thi thay sach viet sao, toi viet lai vay ma thoi. Khong biet hai ong nay co thao luan gi voi nhau khong va viec di toi dau roi.

Tom lai, ve ong Hoang Lien thi toi da trinh bay voi ong roi. Ve <strong>ong Vinh Lai</strong> hay nhung nguoi dich tho cua Cu NVT nhu toi kem trong phan phu luc, thi toi chi viet lai theo ong Hoang Lien. <strong>Toi hy vong ong se lien lai duoc voi gia dinh ong NVD de van de duoc ro them</strong>.

Xin cam on ong da doc bai toi viet. Va nhan tien dau nam Tay, xin kinh chuc ong suc khoe va nhieu hanh thong trong cong viec ong dang lam.


 

Kinh

<strong>Hoang Long Hai (Tue Chuong) </strong>


 


 

_________________


 

(*) Đầu đề chung do Trần Xuân An đặt.


 

8


 

<em> Date: Sun, 8 Jan 2006 16:43:14 -0800 (PST)

From: "Tran Xuan An" tranxuanan_vn@yahoo.com View Contact Details Add Mobile Alert

Subject: THƯ TR̀NH BÀY, 09 01 HB6 (2006)

To: giaodiem@comcast.net, giaodiem@giaodiem.com

CC: tranxuanan_vn@yahoo.com, tranxuanan_tphcm@yahoo.com.vn</em> (*)


 

Việt Nam, TP.HCM., lúc 7 : 17,

thứ nhất (thứ hai cũ), ngày 09-01 HB6

 

Kính gửi anh Nguyễn Văn Hóa

(chủ biên Tạp chí điện tử Giao Điểm)

 

Anh Hóa quư mến,

Xin cảm ơn anh rất nhiều: Giao Điểm đă lên tiếng giúp về vụ việc ông Hoàng Liên Nguyễn Văn Đăi và cho đăng bài ông Mai Kim Ngọc, thư ông Tuệ Chương Hoàng Long Hải (**).


 

Quả thật đó là một sự cố ngoài ư muốn. Nhưng không lên tiếng để LÀM RƠ và KẾT LUẬN DỨT KHOÁT th́ cũng không được. Tôi rất ngại về việc người ta dựng vụ, tạo cớ, nhưng không giải quyết dứt điểm, mà cứ để đó, thả trôi, nhận ch́m vụ việc, rồi về sau vin vào đó để chứng minh ngược lại với sự thật (***). Đành phải lên tiếng và nhờ Giao Điểm giúp cho.

Tính tôi muốn yên để làm việc viết lách, nghiên cứu, thế mà cứ dính vào những sự cố vớ vẩn, bất lợi.


 

Có một điều nữa: Hôm qua, tôi thấy VietNam Review đă hiển thị lại, ở Việt Nam có thể truy cập được. Nhưng 2 trang web về Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886) lại bị VietNam Review để riêng ra, không thấy trong mục <em>"Lịch sử địa dư"</em> của tạp chí ấy.

Nhờ truy cập được, mới biết là ông Tuệ Chương Hoàng Long Hải có thư gửi tôi.

Ở Việt Nam, luôn luôn truy cập được GIAO ĐIỂM; và người đọc Giao Điểm cũng không ngại bị công an Việt Nam làm khó dễ. Chắc anh thừa biết là khi truy cập, ở phần lưu tự động của máy vi tính (favorites) luôn luôn lưu lại LINKs, cho nên nếu bị công an kiểm tra là không chối tội được. Do đó người đọc rất lo sợ khi đọc những websites như VietNam Review.

Tâm lí người trong nước chắc anh quá thông cảm.

Rất mong được các anh chị nhà văn, nhà báo… ở hải ngoại cũng thông cảm như thế.

 

Biết ơn anh.

Trân trọng.

Kính thư,

TXA.


 

_____________


 

Chú thích khi đăng lại trên trang web này:


 

<em>(*) TXA. tự gửi để lưu ở INBOX (mặc dù YAHOO! MAIL đă tự lưu ở trang SENT của người sử dụng).</em>

<em>(**) Nguyên văn toàn bộ chùm bài gồm lời dẫn của TXA., bài của ông Mai Kim Ngọc và thư của ông Hoàng Long Hải đă đăng trong mục thảo luận của VietNam Review, 08-01HB6 (2006). Giao Điểm đăng lại với lời nhận định của Giao Điểm, số tháng 12-2005, triển hạn, 09-01 HB6 (2006):</em>


 

<strong><a href="http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1205_index.htm">http://www.giaodiem.com/

mluc/mluc_IV05/1205_index.htm</a></strong>


 

<strong>http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1205_ykien-copyrights.htm</strong>


 

<em>(***) Như vấn nạn Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886), chẳng hạn. Ngay vấn nạn Nguyễn Trăi - Nguyễn Thị Lộ cũng đă có người “lật lại hồ sơ”! Có nhiều sự kiện trong sách sử cứ để lửng lơ như thế để rồi bao nhiêu lớp người cứ suy diễn, thêu dệt, nói xuôi, nói ngược. Ở đây, đơn giản thôi, là việc ông Hoàng Liên sử dụng</em> <strong>bản thảo chưa hoàn chỉnh (2000) <em>“Ḱ Vĩ phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886) – Thơ – Vài nét vê con người, tâm hồn và tư tưởng”</em></strong> <em>do Trần Xuân An biên soạn nối tiếp và biên soạn chính.

Tôi cũng đă có dịp tŕnh bày về việc bị làm thất lạc bản xếp chữ vi tính cuốn <strong>"Tiểu sử biên niên KVPCĐT Nguyễn Văn Tường ... "</strong> của tôi (niên biểu, dạng sách dẫn chi tiết, gồm 385 tr. sách 13 cm x 19 cm). Tôi sẽ tŕnh bày lại vụ việc ấy trong một dịp gần đây.

Xem chú thích đầu tiên ( [*a] ) ở "Bài thứ hai" theo LINK:</em>

<strong><a href="http://tranxuanantieuluan.blogspot.com/">http://tranxuanantieuluan.blogspot.com/</a></strong>


 

TXA.


 

9


 

<strong>TRUY T̀M <em>BẢN XẾP CHỮ VI TÍNH BẢN THẢO</em> BỊ “THẤT LẠC”</strong>


 

<strong>TRẦN XUÂN AN</strong>

(biên soạn)


 

<strong>TIỂU SỬ BIÊN NIÊN

K̀ VĨ PHỤ CHÍNH ĐẠI THẦN

NGUYỄN VĂN TƯỜNG

(1824 – 1886),

kẻ thù lớn nhất

của chủ nghĩa thực dân Pháp” </strong>


 

(từ <strong><em> “Đại Nam thực lục chính biên”</strong></em>, rút gọn)

dạng niên biểu, sách dẫn chi tiết


 

Phần I (*)

(385 tr. sách 13 cm x 19 cm)


 

<strong>3. 2001

(tháng hai, Tân tị) </strong>


 

_________________


 

(*) Phần 2 : Trích đoạn nguyên văn <em>“Đại Nam thực lục chính biên”</em>, các kỉ có liên quan.

Phần 2 này, tôi đă hoàn tất bản sưu tập (photocopy các trang chọn lọc từ ĐNTL.CB., 599 tr. sách 14 cm x 20 cm) và đă sao chụp thành 02 cuốn; gửi ở chú Nguyễn Văn Toàn (luật sư, TP. HCM.) 01 cuốn, 01 cuốn lưu tại nhà.


 

______________________________

_____________________________________


 

<strong>Ghi chú ngày 02. 04. 2005 (24.02.2005)

<em>(khi gửi emails / attchments cùng một số tác phẩm sáng tác, biên khảo ra các báo chí hải ngoại để đăng tải và với hi vọng t́m được tung tích bản thảo bị “thất lạc”) </em></strong>


 

Cuốn sách này, vào đầu năm 2001, tôi nhờ Nguyễn Nhị Lan Hà (con gái anh Nguyên Minh, vốn thuộc nhóm Ư Thức ở Phan Rang trước 1975, bạn anh Lê Kư Thương) xếp chữ theo bản thảo viết tay của tôi (1). Người cùng phụ giúp xếp chữ vi tính với Lan Hà là Tạ Thị Vân (2).

Ở đó, thường có mặt một người thanh niên <em>(không rơ là công an hay là giáo dân Thiên Chúa giáo?)</em>, có tên là Tuấn (không phải anh Tuấn vốn là người yêu của Lan Hà). Anh ta vốn hay đến tiệm vi tính của Lan Hà chơi (thực chất là để theo dơi?) (3). Sau khi Lan Hà và Vân xếp chữ xong, anh ta chép vào hai đĩa mềm h́nh ảnh PCĐT. NVT., thơ chữ Hán và bản đồ (Đại Nam, Thuận An - Huế 1883, kinh thành Huế 1885, Quảng Trị), trao cho tôi, bảo là file chữ. Tôi tin đúng là file chữ (bởi anh ta làm trước mắt tôi với thao tác rất nhanh, như ảo thuật).

Cầm hai đĩa mềm và xấp bản thảo in vi tính theo dạng sách về; cất đĩa, tôi đưa xấp bản thảo ấy đi photocopy (tại ngă tư Lê Văn Sĩ – Trần Quang Diệu – Trần Huy Liệu, quận 3, TP. HCM. [nhà ông Doăn Hứa]), để gửi cho bà con, bạn bè, đặc biệt là gửi đến anh Nguyễn Hạnh <em>(Tạp chí Xưa & Nay)</em>, Viện Sử học và <em>Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử</em> tại Hà Nội để xin ư kiến.

Danh sách và ngày gửi sách in vi tính như sau:

1. Inrasara (10. 9. 2001)

2. Nguyễn Văn An (chú, bà con, giảng viên ĐHSP. TP. HCM., 02. 9. 2001)

3. Trần Viết Ngạc (giảng viên ĐHSP. TP. HCM., 15. 9. 2001)

4. Tạp chí Xưa & Nay (anh Nguyễn Hạnh, bấy giờ là phó trưởng ban biên tập phía Nam, 13. 9. 2001)

5. Nguyễn Q. Thắng (nhà nghiên cứu, 15. 9. 2001)

6. Viện Sử học Việt Nam (17. 9. 2001)

7. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử (17. 9. 2001)

8. Trần Đại Vinh (giảng viên ĐHSP. Huế, 17. 9. 2001)

9. Nguyễn Văn Toàn (chú, bà con, luật sư, cùng với cuốn sưu tập các bài viết xuyên tạc trên sách báo…, cũng vào tháng 9. 2001)

10. Nguyễn Văn Sơn (chú, bà con, làng An Cư, Triệu Phước, Triệu Phong, Quảng Trị; 05. 7. 2002)

11. Nguyễn Công B́nh (biên tập viên Chi nhánh NXB. Thanh Niên tại TP. HCM.; 10. 2003)…

Vài tháng sau ngày hoàn tất việc xếp chữ vi tính (9. 2001), tôi đưa cho Lan Hà hai đĩa mềm đó, đặt vào máy, hoá ra chỉ có h́nh ảnh PCĐT. NVT., thơ chữ Hán và bản đồ được <em>scan</em> mà thôi. Khi ấy, tôi mới biết là người thanh niên tên Tuấn ấy “chơi khăm” (hay “tịch thu” trái pháp luật?).

Hỏi Lan Hà file chữ c̣n trong ổ cứng không, Lan Hà bảo máy vi tính cũ đă bán, bán luôn ổ cứng (?!?!). Thế là không biết file chữ ấy trôi nổi vào đâu!

Đến nay, cần chép lại vào máy vi tính, cảm thấy rất tiếc công lao bao nhiêu lần sửa “bon” khi nhờ Lan Hà xếp chữ. Nay phải tự xếp chữ lại, rất mất th́ giờ!

<em><strong>Cũng cần ghi rơ để tránh t́nh trạng "thất lạc" (hoặc bị "tịch thu", gây khó khăn, bị đánh cắp bản thảo kiểu đó), gây ra bao rắc rối về sau (4).

NẾU AI T̀M THẤY BẢN XẾP CHỮ VI TÍNH CỦA CUỐN SÁCH NÀY, XIN VUI L̉NG THÔNG BÁO CHO TÔI ĐƯỢC BIẾT ĐỂ NHẬN LẠI. KÍNH ĐA TẠ. </em></strong>


 

<strong>TRẦN XUÂN AN</strong>

Email: tranxuanan_vn@yahoo.com

Website: http://tranxuanan-trphu.blogspot.com/


 

____________________


 

(1) BẢN THẢO CHÉP TAY NÀY HIỆN NAY VẪN C̉N LƯU TẠI NHÀ TÔI.


 

(2) Cô Tạ Thị Vân bảo rằng thầy giáo của cô, giảng viên kinh tế – chính trị học, rất thích bản thảo này. (Trong những ngày đó, cô Tạ Thị Vân cũng đang xếp chữ cho thầy giáo một số văn bản; thầy giáo ngồi bên cạnh, đọc cho Vân gơ phím).


 

(3) (tại cửa hàng Minh Triết I, số nhà 40/1 [mặt tiền] đường Quang Trung, Phường 10 [Xóm Thuốc], quận G̣ Vấp, TP. HCM.; ĐT. vp.: 9966345 & ĐT. nr.: 8944421).


 

(4) Ở b́a 4 của cả hai cuốn tiểu thuyết NGÔI TRƯỜNG THÁNG GIÊNG & SEN ĐỎ, BÀI THƠ HOÀ B̀NH (cùng NXB. Thanh Niên, 2003), tôi có in rơ:

<strong><em> “Tất cả các tác phẩm, soạn phẩm biên khảo đă được xếp chữ vi tính, ấn hành với phạm vi từ 10 đến 20 bản sách (gửi các nhà nghiên cứu, các nhà xuất bản, các người bà con và một số bạn thân), trong khi chờ giấy phép và điều kiện để có thể xuất bản rộng răi. TXA”.</strong></em>


 

_______________________________


 


 

XIN XEM THÊM Ở CUỐI TRANG WEB,

TẠI CÁC NHAN ĐỀ

CỦA MỤC <strong>PREVIOUS POSTS</strong>

HOẶC TẠI <strong><em>DECEMBER 2005</strong></em>

CỦA MỤC <strong>ARCHIVES</strong>


 

XEM THÊM TRANG PHỤ 2 (TIẾP THEO):

<strong><a href=“http://tranxuananp-trphu.blogspot.com/”>http://tranxuananp-trphu.blogspot.com/</a></strong>


 

________________________


 

<strong><em>Đính chính & bổ sung (17-01 HB6):</strong></em>

02. 04. 2005 (24.02. <strong>Ất dậu HB5</strong>).

ĐT. (vp.) mới của cửa hiệu Minh Triết I: <strong>(08) 9892669</strong>.


 

________________________


 

<strong><em>Giải thích (24-01 HB6):</strong></em>


 

Tôi sử dụng chữ "chép" trong câu "BẢN THẢO <em>CHÉP</em> TAY NÀY HIỆN NAY VẪN C̉N LƯU TẠI NHÀ TÔI" ở chú thích (1) bên trên với nghĩa <em>ghi chép, lược chép</em> của người viết <em>sử kí</em>. Chữ <em><strong>kí</em></strong> trong từ <em><strong>sử kí</em></strong> có nghĩa là <em><strong>ghi chép</em></strong> (cũng như trong từ "kí sự", ghi chép về người thật, việc thật). Viết sử kí hoàn toàn, tuyệt đối không thể là một việc hư cấu, sáng tạo theo trí tưởng tượng. Ở đây, trường hợp này, tôi LƯỢC CHÉP lại <em>"Đại Nam thực lục chính biên"</em>, các kỉ thuộc đề tài nghiên cứu, và ghi chú thêm theo quan điểm của ḿnh (phương pháp thể hiện rơ ở bài viết <em>"Lời thưa đầu sách"</em>

[xem TIỂU LUẬN 1, bài thứ hai,

TRẦN XUÂN AN,

"TỪ <em>ĐẠI NAM THỰC LỤC CHÍNH BIÊN IV, V & VI (1847 – 1885 – 1888)</em>, SUY NGHĨ VỀ GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ THUỘC THẾ KỈ XX (1930 – 1945 – 1975)",

tại:

http://tranxuanantieuluan.blogspot.com/

hoặc ở:

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/505_index.htm ]).


 


 

10


 


 

<strong>THƯ GỬI CÔNG KHAI TRÊN INTERNET

<em>CÓ BỔ SUNG THƯ GỬI LẦN THỨ TƯ

(23-01 HB6 [2006])</em>

đến ông Nguyễn Quư Đức

(con trai ông HOÀNG LIÊN NGUYỄN VĂN ĐĂI)</strong>


 

<strong>I. GỬI LẦN THỨ NHẤT</strong>


 

<strong>Thu gui NGUYEN QUY DUC dang tren VietNamReview 19 01 HB6 (2006)</strong>

<strong>TRAN XUAN AN ( Trần Xuân An ) </strong>

2006-01-19 04:58:38

<strong>Re: Nguyễn Văn Tường, Nỗi Oan Lịch Sử (II) </strong>


 

Thứ tư (thứ năm cũ), ngày 19-01 HB6 (2006)


 

Thưa ông NGUYỄN QUƯ ĐỨC (nhà văn, cựu BTV. BBCVietnamese),


 

Tôi t́m gặp trên trang GOOGLE SEARCH danh tính và vài nét tiểu sử của ông: nhà văn NGUYỄN QUƯ ĐỨC, con trai ông Hoàng Liên Nguyễn Văn Đăi và là tác giả cuốn sách "Where The Ashes Are" (TRO THAN NƠI ĐÂU) [*].


 

Mong nhà văn NGUYỄN QUƯ ĐỨC vui ḷng làm sáng tỏ vụ việc đă phản ánh trong những khung thảo luận dưới đây.


 

Mời nhà văn NGUYỄN QUƯ ĐỨC xem thêm các trang web của tôi (bấm vào biểu trưng ngôi nhà phía trái khung này) và xem các khung thảo luận ở cuối phần 1 bài viết của ông Tuệ Chương Hoàng Long Hải (cũng trên VietNam Review, … News&file=article&sid=2514)…


 

Mong vụ việc được sáng tỏ để dứt điểm.

Không nên để kéo dài t́nh trạng mập mờ.


 

Trân trọng.

Trần Xuân An.


 

______________________________________

______________________________________


 


 

<strong>II. GỬI LẦN THỨ HAI </strong>


 

<strong>Thư gửi qua Yahoo Mail</strong>


 

<em>This message is not flagged. [ Flag Message - Mark as Unread ]

Date: Thu, 19 Jan 2006 20:03:50 -0800 (PST)

From: "Tran Xuan An" <tranxuanan_vn@yahoo.com> View Contact Details Add Mobile Alert

Subject: <strong>Xin vui long chuyen giup den NGUYEN QUY DUC. Kinh cam on.</strong>

To: Subject: Xin vui long chuyen giup den NGUYEN QUY DUC. Kinh cam on.

francoistrans@vinetworks-usa.net, paultrans@yahoo.com, SBui100@aol.com, lehieuliem18@yahoo.com, Pcci1003@aol.com, phuclam_tcn@sbcglobal.net, khatran2001@yahoo.com, huuminhnguyen@gmail.com, yenminh7@yahoo.com, Nguy931@aol.com, dunguyenc@yahoo.com, emily96_nghiem@yahoo.com, kiwizengarden@yahoo.com, Tai.Do@alcoa.com, gactholoc@yahoo.com, lienlac@gio-o.com, huequangvn@yahoo.com, bachma60@yahoo.com, chantu@dodo.com.au, min180@ozemail.com.au, Mrsam91@aol.com, dongba72@yahoo.com, thuylamsynh2000@yahoo.com, thichnhattu@yahoo.com, nhulac@hotmail.com, muoiha1@yahoo.com, lienlacOGio@gmail.com, trankiemdoan@yahoo.com, windeco@t-online.de, tamdieu@yahoo.com, phantanhai@vietbao.com, thuandangho@yahoo.com, kimlanthai@gmx.de, cao1234@tiscali.fr, ducsonng@yahoo.com, trunghau@hcm.vnn.vn, giaodiem@comcast.net, giaodiem@giaodiem.com, qmn559@yahoo.com, LeBao_Hoang@yahoo.com, LuanHoan@videotron.ca, SongVinh@yahoo.com, svFriends@1dis.com, tranhoaithu@yahoo.com, nhanvanpham@yahoo.com, Chuyen_Luan@yahoo.com, tsphapluan@yahoo.com, bbtphapluan@yahoo.com, phusa@phusa.net, chimviet2000@yahoo.fr, red@talawas.org, mail@tienve.org, nguyenhungquoc@tienve.org, talawas_talawas@yahoo.com, theky21@kicon.com, vncentral-team@vnpoems.com, nhanvan@nhanvan.com, tapchihopluu@aol.com, danghien2005@aol.com, tapchitho@gmail.com, tapchitho@aol.com, tanhinhthuc@aol.com, sallehayden@irccsj.com, viethorizons@irccsj.com, info@vietnamreview.com, hoang31@charter.net, tythanh2001@yahoo.com, vietnamese@bbc.co.uk, lequynhmaii@yahoo.com</em>

<em>CC: tranxuanan_vn@yahoo.com, tranxuanan_tphcm@yahoo.com.vn</em>


 


 

<strong>Thu gui NGUYEN QUY DUC dang tren VietNamReview 19 01 HB6</strong>

 

<strong>http://www.vietnamreview.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2514

http://www.vietnamreview.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2515</strong>

 

Thu tu (thu nam cu), ngay 19-01 HB6 (2006)


 

Thua ong NGUYEN QUY DUC (nha van, cuu BTV. BBCVietnamese),


 

Toi tim gap tren trang GOOGLE SEARCH danh tinh va vai net tieu su cua ong: Nha van NGUYEN QUY DUC, con trai ong Hoang Lien Nguyen Van Dai va la <strong>tac gia cuon sach "Where The Ashes Are" (TRO THAN NOI DAU) </strong>.

Mong nha van NGUYEN QUY DUC <strong>vui long lam sang to vu viec da phan anh trong nhung khung thao luan</strong> duoi day.

Moi nha van NGUYEN QUY DUC xem them cac trang web cua toi (bam vao bieu trung ngoi nha phia trai khung nay) va xem cac khung thao luan o cuoi phan 2 bai viet cua ong Tue Chuong Hoang Long Hai (cung tren VietNam Review, … News&file=article&sid=2515)…


 

Mong vu viec duoc sang to de dut diem.

Khong nen de keo dai tinh trang map mo.


 

Tran trong.

<strong>Tran Xuan An</strong>.

<strong>http://tranxuanan-trphu.blogspot.com/

http://tranxuananp-trphu.blogspot.com/</strong>

 

Kèm theo:

BA?N UNICODE CO' DA^'U : <em>[nguyên văn lá thư như trên] </em>


 

_____________________________________

_____________________________________

 


 

<strong>III. GỬI LẦN THỨ BA </strong>


 


 

<em>This message is not flagged. [ Flag Message - Mark as Unread ]

Date: Thu, 19 Jan 2006 23:39:01 -0800 (PST)

From: "Tran Xuan An" <tranxuanan_vn@yahoo.com> View Contact Details Add Mobile Alert

Yahoo! DomainKeys has confirmed that this message was sent by yahoo.com. Learn more

Subject: <strong>Kinh nho Nha tho DANG HIEN chuyen giup den NGUYEN QUY DUC. Kinh cam on</strong>

To: <strong>tapchihopluu@aol.com, danghien2005@aol.com</strong>

CC: tranxuanan_vn@yahoo.com, tranxuanan_tphcm@yahoo.com.vn</em>


 


 

<strong>Thu gui NGUYEN QUY DUC dang tren VietNamReview 19 01 HB6

 

http://www.vietnamreview.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2514


 

http://www.vietnamreview.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2515</strong>

 

<em> [nguyên văn lá thư như trên] </em>


 

_________________


 


 

Chú thích thư thứ III:

Nhân t́m thấy tên họ ông Nguyễn Quư Đức trên MSN Search:


 

<em>This is a version of <strong>http://www.hopluu.net/editorship.html</strong> as it looked when our crawler examined the site on 1/17/2006. The page you see below is the version in our index that was used to rank this page in the results to your recent query. This is not necessarily the most recent version of the page - to see the most recent version of this page, visit the page on the web.

MSN is not affiliated with the content nor parties responsible for the page displayed below.</em>


 

<strong>HỢP LƯU

Tập san văn học nghệ thuật biên khảo</strong>

Số mới <em>Current issue</em> | Số cũ <em>Back issues</em> | Ban Biên Tập <em>editorship</em> | Mua báo <em>subcription</em> | Liên kết <em>links</em>


 

<strong>Văn hữu cộng tác: </strong>

Đặng Tiến, Nguyễn Văn Trung, Thụy Khuê, Vũ Ngự Chiêu, Phan Nhật Nam, Nguyễn Hưng Quốc, Hoàng Ngọc-Tuấn, Nguyễn Vy Khanh, Nguyễn Hoàng Văn, Phạm Vũ Thịnh, Thạch Hăn, Nguyễn Văn Lục, Nguyễn thị Hồng Ngát, Đỗ Minh Tuấn, Bùi Vĩnh Phúc, Thường Quán, Lệ Hằng, Hoàng Nguyên Nhuận, Hoàng Xuân Sơn, Luân Hoán, Hồ Đ́nh Nghiêm, Song Thao, Phan Ni Tấn, Nguyễn Tiến Văn, Nguyễn Ước, Lê Quỳnh Mai, Trần Mộng Tú, Bùi Bích Hà, Đặng Mai Lan, Phan Thị Trọng Tuyến, Đỗ Quyên, Thế Giang, Trần Vũ, Kiệt Tấn, Nguyễn Thị Ngọc Nhung, Lâm Chương, Trần Doăn Nho, Triều Hoa Đại, Thu Thuyền, Phạm Chi Lan, Phạm Thị Ngọc, Hồ Minh Dũng, Nguyễn Trọng Khôi, Trân Sa, Nguyễn Thị Thanh B́nh, Trương Vũ, Đinh Cường, Đinh Trường Chinh, Trịnh Thanh Thủy, Thận Nhiên, Phan Xuân Sinh, Thái Tuấn, Lê Bá Đảng, Huỳnh Mạnh Tiên, Phan Nguyên, Vũ Huy Quang, Huỳnh Tấn Đông Triều, Đức Phổ, Lê Bi, Nguyễn Nam An, Lê Thứ, Hoàng Khởi Phong, Nhật Tiến, <strong>Nguyễn Quư Đức</strong>, Trần Minh Quân, Ngu Yên, Nguyễn Hữu Liêm, Tường Vũ Anh Thy, Vũ Huy Quang, Vũ Quỳnh Nh., Lê Thị Thấm Vân, Hoàng Phủ Cương, Phạm Việt Cường, Phạm Hải Anh, Lê Minh Hà, Cao Xuân Tứ, Vũ Quỳnh Hương, Sương Mai, Vơ Đ́nh, Đỗ Quỳnh Dao, Trần Thị Diệu Tâm, Phan Nhiên Hạo, Chân Phương, Y Chi, Nam Dao, Nguyễn Thị Minh Thủy, Hoàng Mai Đạt, Đỗ Kh., Hoài Mỹ, Phan Tấn Hải, Vĩnh Hảo, Thượng Văn, Diễm Châu, Nguyễn Đăng Thường, Đ́nh Đ́nh, Nguyễn Văn Ninh, Nguyễn Viện, Huỳnh Lê Nhật Tấn, Nguyễn B́nh Phương, Nguyễn Danh Bằng, Nguyễn Ư Thuần, Hồ Ngọc Minh, Trần Tự, Lê Hùng Vọng, Trần Công Tiến, Hoài Ziang Duy, Khê Kinh Kha, Cao Xuân Huy...


 

<strong>Ban Biên Tập : </strong>

<strong>tapchihopluu@aol.com</strong>

 

<strong>Tổng Thư Kư: </strong>

(Managing Editor)

<strong>Đặng Hiền</strong>

<strong>danghien2005@aol.com</strong>


 


 

___________________________

___________________________


 


 

<em>Việt Nam, TP. HCM.,

thứ năm (thứ sáu cũ), ngày 20-01 HB6 (2006)</em>


 

Trân trọng kính thông báo

TRẦN XUÂN AN


 

__________________________

__________________________


 


 

<em>[*] 21-01 HB6 (2006):

"Where the ashes are": Nơi tro mun [hoặc di cốt hỏa táng] hiện hữu.</em>


 

_________________________

_________________________


 


 

<strong>IV. GỬI LẦN THỨ TƯ </strong>


 


 

<strong>Thu gui anh Nguyen Van Hoa & Nguyen Quy Duc 23 01 HB6</strong>

(theo thứ tự trang e-mail, đọc từ dưới lên trên) [*]


 

<em>This message is not flagged. [ Flag Message - Mark as Unread ]

Date: Sun, 22 Jan 2006 18:31:29 -0800 (PST)

From: "Tran Xuan An" <tranxuanan_vn@yahoo.com> View Contact Details Add Mobile Alert

Subject: Fwd: Re: Mong ong NGUYEN QUY DUC tra loi cong khai tren INTERNET

To: DNguyen@KQED.org, giaodiem@comcast.net, giaodiem@giaodiem.com</em>


 


 

<em>Note: forwarded message attached. </em>


 


 

<em>Forwarded Message [ Download File | Save to Yahoo! Briefcase ]

Date: Sun, 22 Jan 2006 18:18:27 -0800 (PST)

From: "Tran Xuan An" <tranxuanan_vn@yahoo.com>

Subject: Re: Mong ong NGUYEN QUY DUC tra loi cong khai tren INTERNET

To: giaodiem@comcast.net

CC: tranxuanan_vn@yahoo.com, tranxuanan_tphcm@yahoo.com.vn

HTML Attachment [ Download File | Save to Yahoo! Briefcase ] </em>


 

Việt Nam, TP.HCM., thứ nhất (thứ hai cũ), ngày 23-01 HB6 (2006)

 

Kính gửi anh Nguyễn Văn Hóa

(chủ biên Tạp chí điện tử Giao Điểm)


 

1.

 

Anh Nguyễn Văn Hóa quư mến,

Lâu nay tôi vẫn nghĩ ḿnh may mắn được Web Giao Điểm giúp đỡ một cách chân t́nh và công tâm.

Thật sự tôi cũng luôn tâm niệm: Những ǵ người cầm bút viết ra, không phải v́ quyền lợi trước mắt, mà v́ giá trị lâu dài. Tôi vẫn nhận ra điều đó ở Web Giao Điểm nói chung.

Tôi cũng mới biết, cách đây chỉ vài tháng, các hậu duệ của Trần Tiễn Thành cũng có quen biết với Giao Điểm; đến nay được rơ hơn, là họ có tài trợ, giúp đỡ về thủ tục hành chính cho Tổ chức từ thiện Giao Điểm [ không phải Tạp chí điện tử Giao Điểm – ct.]. Nhưng cho dù quan hệ thế nào đi nữa, th́ Web Giao Điểm vẫn như anh Nguyễn Văn Hoá nói: tôn trọng vấn đề lịch sử, học thuật.

Tôi cũng rất kính trọng tinh thần đó, và cũng tâm niệm như thế.

Ai cũng biết rằng, vấn đề Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886), gồm cả Tôn Thất Thuyết và Trần Tiễn Thành, là chuyện của thế kỉ mười chín [ XIX ], cách đây hơn 120 năm rồi. Vấn đề từ 1930 đến 1975 và vài chục năm gần đây mới thật sự bức thiết [gấp nhiều lần – ct.]. Nhưng phải đi sâu vào 1858 – 1885 & 1886 mới rơ được giai đoạn 1930 – 1975 ... Trên tất cả các vấn đề, ấy là tội ác của Thiên Chúa giáo từ 1858 đến 1975…

Do đó, tôi hiểu anh Nguyễn Văn Hóa không cho rằng tôi chỉ v́ mỗi một nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường mà thôi. Như có lần anh viết trong một lá thư: Những cuốn sách, bài viết của tôi cũng có chút nào hữu ích chung cho việc xác định thái độ chính trị, văn hóa trong hiện tại và tương lai của nhiều người. [Bất ḱ ai] làm báo, viết văn, nghiên cứu hay làm chính trị ǵ đi nữa, th́ cũng phải hiểu thấu đáo lịch sử. Bao nhiêu người mù mờ về lịch sử nên sai lầm cả cuộc đời!

Có lẽ anh cũng biết là hậu duệ Nguyễn Văn Tường có nhiều người theo chủ nghĩa quốc gia, [ thậm chí ] chống cộng ([đồng thời] cũng có nhiều người theo Việt Minh, tập kết ra Bắc, nhưng chức vụ không bằng người ở lại Miền Nam [quê hương bản quán bên này sông Bến Hải – ct.]). Tôi đă lí giải điều này [trong một bài tiểu luận – ct.]. Và tôi biết vậy, nhưng cũng phải chấp nhận sự thật lịch sử: Diệm – Thiệu là ngụy & tả đạo [nên chế độ dưới quyền hai kẻ này cũng chỉ là ngụy tả – ct.] .

Thanh minh cho ông tổ [năm đời] nhưng phải chấp nhận những người thuộc thế hệ gần hơn như ông nội, cha, anh, dẫu không phải là ngụy vẫn chịu tiếng ngụy, th́ đâu phải v́ quyền lợi cá nhân, cục bộ.


 

2.

 

Anh Hóa kính mến,

Vấn đề Hoàng Liên Nguyễn Văn Đăi ([liên quan đến con trai là – ct.] Nguyễn Qúy Đức) cũng ngoài ư muốn, và thật sự là bất lợi. Bản quyền trong lịch sử văn học vẫn c̣n nhiều vụ khá dây dưa, không giải quyết được, nghĩ mà sợ quá! Chẳng hạn, ai là tác giả <em> “Thơ Thần” </em> (Lư Thường Kiệt?), <em> “Gia huấn ca” </em> (không phải Nguyễn Trăi?), ai là dịch giả <em> “Chinh phụ ngâm” </em> (Phan Huy Ích? Đoàn Thị Điểm?) .v.v...

V́ vậy, tôi cũng muốn làm rơ và rốt ráo, đến nơi đến chốn [dẫu tác phẩm ḿnh chưa lớn lao ǵ lắm!].

Theo nguyên tắc tố tụng h́nh sự: Nguyên cáo và bị cáo đều phải xác nhận trước ṭa án bằng chính tiếng nói của mỗi người. Ở đây, tôi là nguyên cáo, tôi chỉ tố cáo mà bên bị cáo im lặng, th́ vấn đề vẫn chưa giải quyết được. Khổ một nỗi là ông Hoàng Liên Nguyễn Văn Đăi đă chết (năm 2000 [năm hai ngàn chẵn])! Thế th́ không nhân chứng nào có tư cách pháp lí hơn là bà Nguyễn Văn Đăi (vợ bị cáo) và Nguyễn Quư [Quí] Đức (con trai bị cáo) cùng thân hữu của ông Nguyễn Văn Đăi (như ông Tuệ Chương Hoàng Long Hải, nhà văn Mai Kim Ngọc...). Và vật chứng nữa (t́nh trạng bản thảo, tài liệu tham khảo…)! Vật chứng trong trường hợp này lại có giá trị quyết định. (V́ có nguy cơ như trường hợp vợ ông Nguyễn Mạnh Quang, nhà nghiên cứu, có lần bị ông Nguyễn Văn Trung, giáo sư, xúi giục xuyên tạc. [Cho dù bà không nghe theo Gs. này], ông Nguyễn Mạnh Quang vẫn phải công khai tố cáo trước dư luận báo chí)...

 

Tất nhiên cũng không đến nỗi phải đưa vấn đề Hoàng Liên Nguyễn Văn Đăi ra ṭa một cách ầm ĩ và tốn kém vô ích, rơi vào t́nh trạng "gà nhà bôi mặt đá nhau"... [Tôi chỉ muốn được làm sáng tỏ trước ṭa án công luận, đó là báo chí, internet – ct.].

 

Vài ḍng kính tŕnh bày để anh rơ hơn t́nh huống này cùng những ư nghĩ của tôi.

Kính mong anh Nguyễn Văn Hóa giúp đỡ cho trọn vẹn.

Tất cả v́ vấn nạn lịch sử 1858 - 1975; và để anh em cầm bút rút kinh nghiệm chung về bản quyền [nhất là bản quyền về danh tính tác giả trên tác phẩm của ḿnh – ct.].

 

Biết ơn anh Nguyễn Văn Hóa.

 

Trân trọng

Kính thư

TXA.

 

<em><strong>giaodiem@comcast.net</em></strong> <em>wrote:</em>


 

Anh TXA. thân,

Nếu anh biết rơ sự thật rằng: Xưa nay Tổ chức từ thiện Giao Điểm (không phải Web GĐ.) đă nhận rất nhiều sự giúp đỡ, đóng góp tài vật lực, hành chánh, từ những ḍng họ hậu duệ của Trần Tiễn [Thành – ct.] ở trên đất Mỹ (đa số họ đều là bác sĩ, trong lănh vực y khoa v.v...), vậy mà tôi vẫn quảng cáo rum beng những tài liệu của anh xiển dương cho Nguyễn Văn Tường, th́ anh sẽ hiểu, chúng tôi tôn trọng vấn đề lịch sử, học thuật đến chừng nào!

Tánh tôi không thích nhiều lời, thường chỉ hành động thôi.

Cám ơn anh,

Nvh [Nguyễn Văn Hóa].


 


 

 

<em>-------------- Original message --------------

From: Tran Xuan An <tranxuanan_vn@yahoo.com> </em>


 


 

Viet Nam, TP.HCM., nga`y 22 tha'ng 01 HB6

 

Kính gửi ông NGUYỄN QUƯ ĐỨC (Nguyen Qui Duc)

<DNguyen@KQED.org>

Host

Pacific Time - KQED FM

2601 Mariposa Street

San Francisco CA 94110-1426

Tel. 415 553 2892 or 553 3399

Fax 415 553 2867

 

Đây là vụ việc ngoài ư muốn, nhưng nguyên nhân không phải v́ tôi.

Mong ông truy cập:

 

1. Web Giao Điểm

Links:

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1205_ykien-caydang.htm

 

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1205_ykien-copyrights.htm

 

2. VietNam Review

Links:

Thư gửi NGUYỄN QUƯ ĐỨC đăng trên VietNamReview 19 01 HB6

 

http://www.vietnamreview.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2514


 

http://www.vietnamreview.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2515

 

“”Thu+' tu+ [ thu+' na(m cu~ ], nga`y 19-01 HB6 (2006)


 

Thu+a o^ng NGUYEN QUY DUC [ nha` va(n, cuu BTV. BBCVietnamese ],


 

<em> [Nguyên văn lá thư như trên không có dấu thanh, dấu âm – lược bỏ & ct.] </em>


 

Mong vu. vie^.c ddu+o+.c sa’ng to? dde^? du+’t ddie^?m.

Kho^ng ne^n dde^? ke’o da`i ti`nh tra.ng ma^.p mo+`.


 

Tra^n tro.ng.

Tran Xuan An.

http://tranxuanan-trphu.blogspot.com/

http://tranxuananp-trphu.blogspot.com/ “”


 

“”<em> [Nguyên văn lá thư như trên, bản unicode có dấu thanh và dấu âm – lược bỏ & ct.] </em> “”


 

 

Ki’nh tho^ng ba’o dde^? o^ng ro~ .

Mo^.t la^`n nu+~a, mong o^ng va` tha^n ma^~u cu?a o^ng [ ba` Hoa`ng Lie^n Nguye^~n Va(n Dda~i ] tra? lo+`i co^ng khai tre^n internet ca`ng so+’m ca`ng to^’t!

Tra^n tro.ng .

TXA.


 

_________________


 

<em>[*] Chiều ngày 23-01 HB6: Xin mạn phép anh Nguyễn Văn Hóa : Tôi đăng tải những lá thư này trên weblog (internet). TXA.</em>


 

11


 

<strong><a href="http://tranxuanantsbnnvt.blogspot.com/">TIỂU SỬ BIÊN NIÊN

K̀ VĨ PHỤ CHÍNH ĐẠI THẦN

NGUYỄN VĂN TƯỜNG

(1824 – 1886)

kẻ thù lớn nhất

của chủ nghĩa thực dân Pháp"</a></strong>


 


 

<strong>(từ <em>Đại Nam thực lục</em>, rút gọn)

dạng niên biểu, sách dẫn chi tiết


 

TRẦN XUÂN AN

<em>biên soạn

tháng 3 HB1 ( 2001 )

(tháng hai âl., Tân tị HB1)</em>


 


 


 

Lúc khoảng 14 giờ,

mùng hai Tết Nguyên đán

Bính tuất HB6 ( 30-01-2006 ),

người biên soạn khởi công xếp chữ lại.


 


 

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI TRUY CẬP: </strong>


 

<em>Bấm vào nhan đề sách phía trên,

hoặc theo LINK dưới đây:</em>


 

<strong><a href= “http://tranxuanantsbnnvt.blogspot.com/”>http://tranxuanantsbnnvt.blogspot.com/</a></strong>


 

<strong>TXA. </strong>


 


 


 

TRANG PHU 1

tổng cộng : mười một (11) tệp (files).


 

Để LƯU

07 tháng 12 năm 2006 (HB6)

Trần Xuân An


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÂN THÀNH CẢM ƠN 

Docs.Google.com, 1asphost.com

(Cti "văn khố" Google, Cti "kho lưu" 1asp)

& Yahoo, MSN. search

 

 

 

 

Nobody have permission for editting this document.