Web Tác giả Trần Xuân An

 

 

Danh mục sách & 1 bài trích đăng tạp chí, 1 bài in trong sách in chung:

"Tác giả Trần Xuân An -- đề tài Nguyễn Văn Tường"

 

 
     
T́m thấy ( trong 391297 ) 7
Trang kết quả          [1] [ In kết quả tìm kiếm ]
  [ Lưu kết quả ]

 

1. Tiểu sử biên niên phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824-1886 ) kẻ thù không đội trời chung của chủ nghĩa thực dân Pháp : Từ Đại nam thực lục, rút gọn dạng niên biểu, sách dẫn chi tiết / Trần Xuân An b.s.. - H. : Thanh niên, 2007. - 441tr. : ảnh ; 20cm
chi tiết ...
Số ĐKCB: VV07.21137   VV07.21138   
 

2. Nguyễn Văn Tường (1824-1886) - một người trung nghĩa : Khảo luận về một vài khía cạnh sử học / Trần Xuân An. - H. : Thanh niên, 2007. - 354tr. : ảnh ; 20cm
chi tiết ...
Số ĐKCB: VV07.21140   VV07.21139   
 

3. Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886) - cuộc đời và lời giải / Đỗ Bang (ch.b.), Trần Viết Ngạc, Trần Huy Thanh... - In lần thứ 1. - H. : Văn hoá Thông tin, 2007. - 340tr. : h́nh vẽ ; 24cm
chi tiết ...
Số ĐKCB: VV08.00870   VV08.00871   
 

4. Những ngày cuối đời và di thể của Nguyễn Văn Tường / Trần Xuân An
chi tiết ...
 

5. Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường(1824-1886) : Truyện - sử kí - khảo cứu tư liệu lịch sử / Trần Xuân An. - In lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2004. - 983tr. : ảnh ; 24cm. - Trọn bộ bốn tập
chi tiết ...
Số ĐKCB: VV05.04343   VV05.04341   VV05.04342   
 

6. Thoe Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886) : Vài nét về con người, tâm hồn và tư tưởng / Trần Xuân An b.s., khảo cứu ; Trần Viết Ngạc s.t. ; Ngô Thời Đôn h.đ. - H. : Thanh niên, 2008. - 462tr. : ảnh ; 26cm
chi tiết ...
Số ĐKCB: VV08.13546   VV08.13547   
 

7. Thơ Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886) - vài nét về con người, tâm hồn và tư tưởng / Trần Xuân An b.s. ; Trần Viết Ngạc s.t. ; Dịch nghĩa, phiên âm: Trần Đại Vinh.... - H. : Thanh niên, 2008. - 461tr. : ảnh chân dung ; 26cm
chi tiết ...
Số ĐKCB: VV08.17449   VV08.17450   VV08.17451   
 

Trang kết quả          [1]

 

Ghi chú: Mục 6 và mục 7 là một: "Thơ Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886) - Vài nét về con người, tâm hồn và tư tưởng" (mới xuất bản lần thứ nhất)

 

 

Sách mới bổ sung vào danh mục "Tác giả Trần Xuân An -- đề tài Nguyễn Văn Tường", 2008:

 
Thơ Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886) - vài nét về con người, tâm hồn và tư tưởng
       
   
 Loại tài liệu Sách đơn
 Chỉ số ISBN 150000đ. - 500b
 Ngôn ngữ vie
 Phân loại DDC 895.92212/ TH460N  
 Tác giả Trần Xuân An
 Nhan đề Thơ Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886) - vài nét về con người, tâm hồn và tư tưởng / Trần Xuân An b.s. ; Trần Viết Ngạc s.t. ; Dịch nghĩa, phiên âm: Trần Đại Vinh...
 Nơi xuất bản H. : Thanh niên, 2008
 Mô tả vật lư 461tr. : ảnh chân dung ; 26cm
 Phụ chú thư mục Thư mục: tr. 435-444
 Tóm tắt Giới thiệu vài nét về con người, tâm hồn, tư tưởng và một số thi phẩm của tác giả Nguyễn Văn Tường
 Từ Khoá Nghiên cứu văn học  
 Từ Khoá Thơ  
 Từ Khoá Văn học trung đại  
 Từ khoá Nguyễn Văn Tường  Phụ chính đại thần nhà Nguyễn  1824  1886  Việt Nam  
 Tác giả bổ sung Nguyễn Tôn Nhan- dịch nghĩa, phiên âm
 Tác giả bổ sung Trần Viết Ngạc- s.t.
 Tác giả bổ sung Trần Đại Vinh- dịch nghĩa, phiên âm
 Tác giả bổ sung Vũ Đức Sao Biển- dịch nghĩa, phiên âm

 Dữ liệu số  

  Tình trạng mượn trả:
 
 • Đang mượn: 0
 • Hiện có: 3
  Thư viện Quốc Gia \ Kho mở KHXH [XH] (Đọc tại Pḥng đọc tự chọn sách KHXH & NV, P.402, tầng 4 - nhà D) :
  VV08.17449; VV08.17450; VV08.17451
 • Xử lý kỹ thuật: 0

 • Vốn tư liệu  
   
  Đơn vị thư mục cơ bản:
   

   

  Phụ trương:
   

   

  Bảng tra:
   

   


   Tham khảo thêm  

   

   

   

   

  ________________________________________________________________________________________________

   

  Trở về

   

  THÔNG BÁO CẬP NHẬT Ở CÁC TRANG KHÔNG PHẢI TRANG BÀI MỚI - SÁCH MỚI - TIN TỨC MỚI:

  http://tranxuanan.writer.googlepages.com/thongbao-update_mucluctrang

   

  TRANG BÀI MỚI - SÁCH MỚI - TIN TỨC MỚI

  &

  trang mục lục Giao Lưu:

  http://tranxuanan.writer.googlepages.com/linkdoanket_mucluctrang

  (mục lục của mục này -- các trang Giao lưu)

  http://tranxuanan.writer.googlepages.com/linkdoanket

  (trang 1 Giao lưu)

  TRANG "NGÀN WEBs CỦA NGÀN NHÀ":

  http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/webcacnha

  Trang chủ Web. Tác giả Trần Xuân An:

  http://tranxuanan.writer.googlepages.com

  trang "Những trang mục trên 'Web Tác giả Trần Xuân An'":

  http://tranxuanan.writer.googlepages.com/webtacgiatranxuanan

   

  hidden hit counter

   

  Google page creator  /  host

  DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE  

   

      lên đầu trang (top page)   

   

   Ngày đưa trang này lên web: 01-2009