2009-01-14 Mùa Hè Bên Sông Trần Xuân An Truyện 3656 Ko

2009-01-14 Nước Mắt Có Vị Ngọt Trần Xuân An Truyện 416 Ko

2009-01-14 Nguyễn Văn Tường "Những Người Trung Nghĩa Từ Xưa, Tưởng ... Trần Xuân An Văn Hóa 1816 Ko

2005-04-23 Nguyễn Văn Tường Với Nhiệm Vụ Lịch Sử Trần Xuân An Văn Hóa 276 Ko

2009-01-14 Suy Nghĩ Về Một Số Vấn Đề Trong Lịch Sử Cổ Đại Nước Ta Trần Xuân An Văn Hóa 1628 Ko

2009-01-14 Thơ Nguyễn Văn Tường Trần Xuân An Văn Chương 2320 Ko

2009-01-14 Thi Tập Nguyễn Văn Tường Nguyên Tác Chữ Hán Trần Xuân An Biên Soạn Văn Chương 5198 Ko

2009-01-14 Tiểu Sử Biên Niên Ḱ Vĩ Phụ Chính Đại Thần Nguyễn Văn Tường Trần Xuân An Biên Soạn Văn Hóa 1972 Ko

 

BẢN SAO TỪ WEBSITE THƯ VIỆN TIEULUN-HOPTO-ORG:

http://tieulun.hopto.org:25000/index2_get.php?cat1=TacGia_SansAccents&cat2=TranXuanAn

Thể loại theo thứ tự:

1) Tập truyện ngắn liên hoàn (sách)

2) Tiểu thuyết (sách)

3) Khảo luận sử học (sách)

4) Nghiên cứu sử học (bài)

5) Khảo luận sử học (sách)

6) Biên soạn & khảo cứu văn học (sách)

7) Nguyên tác chữ Hán (sách)

8) Tiểu sử biên niên -- sử học (sách)