Web Tác giả Trần Xuân An

 


 

 

Truy cập – Tra cứu nâng cao: 22-01 HB8

THƯ VIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM

 

1 tác phẩm truyện kí lịch sử:

1. Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824-1886)

 

►  2 tác phẩm khảo cứu sử học:

2. Tiểu sử biên niên Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường [1824-1886], kẻ thù không đội trời chung của chủ nghĩa thực dân Pháp

3. Nguyễn Văn Tường (1824-1886), một người trung nghĩa

 

2 tiểu thuyết:

4. Ngôi trường tháng giêng

5. Sen đỏ, bài thơ hoà b́nh

 

(số thứ tự ngẫu nhiên khi truy cập, không phải theo thời điểm xuất bản)

 

Tại Thư viện quốc gia Việt Nam

c̣n có các cuốn sách đă xuất bản khác của Trần Xuân An

(xem tiếp, bên dưới)

 

Lưu ư: V́ lí do kĩ thuật, các links hoặc các chữ link-hoá dưới đây, khi được bấm vào, có thể sẽ xuất hiện trang báo lỗi... Nên thực hiện các thao tác tra cứu ngay trên website của Thư viện quốc gia Việt Nam.

 

 

http://www.nlv.gov.vn/opac/search/ISISResult1.asp

 

 

 

 

 

T́m thấy ( trong 336870 )

3

Trang kết quả          [1]

[ In kết quả tìm kiếm ]

 

[ Lưu kết quả ]


 

 

1.

Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường(1824-1886) : Truyện - sử kí - khảo cứu tư liệu lịch sử / Trần Xuân An. - In lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2004. - 983tr. : ảnh ; 24cm. - Trọn bộ bốn tập
chi tiết ...

Số ĐKCB: VV05.04343   VV05.04341   VV05.04342   


 

2.

Tiểu sử biên niên phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824-1886 ) kẻ thù không đội trời chung của chủ nghĩa thực dân Pháp : Từ Đại nam thực lục, rút gọn dạng niên biểu, sách dẫn chi tiết / Trần Xuân An b.s.. - H. : Thanh niên, 2007. - 441tr. : ảnh ; 20cm
chi tiết ...


 

3.

Nguyễn Văn Tường (1824-1886) - một người trung nghĩa : Khảo luận về một vài khía cạnh sử học / Trần Xuân An. - H. : Thanh niên, 2007. - 354tr. : ảnh ; 20cm
chi tiết ...


 

Trang kết quả          [1]

 

 

 

 

http://www.nlv.gov.vn/opac/search/itemDetail.asp?item_id=260710&nBibTypeId=0&idConfig=1

 

 

Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường(1824-1886)

 

     

 

 

 Loại tài liệu

Sách đơn

 Chỉ số ISBN

140000đ. - 500b

 Ngôn ngữ

vie

 Phân loại BBK

P3(1)4-8  

 Phân loại BBK

V6(1)4-46  

 Tác giả

Trần Xuân An

 Nhan đề

Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường(1824-1886) : Truyện - sử kí - khảo cứu tư liệu lịch sử / Trần Xuân An

 Lần xuất bản

In lần thứ 1

 Nơi xuất bản

Tp. Hồ Chí Minh : Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2004

 Mô tả vật lư

983tr. : ảnh ; 24cm. - Trọn bộ bốn tập

 Từ Khoá

Nguyễn Văn Tường  

 Từ Khoá

Lịch sử trung đại  

 Từ Khoá

Văn học trung đại  

 Từ Khoá

Việt Nam  

 Từ Khoá

Truyện lịch sử  


 

 Dữ liệu số

 


 

 

Tình trạng mượn trả:

·  Đang mượn: 0

·  Hiện có: 3
Thư viện Quốc Gia \ Kho mở KHXH 
[XH] (Đọc tại Pḥng đọc tự chọn sách KHXH & NV, P.402, tầng 4 - nhà D) :
VV05.04343; VV05.04341; VV05.04342

·  Xử lý kỹ thuật: 0


 

Vốn tư liệu

 

 

Đơn vị thư mục cơ bản:

 

 

Phụ trương:

 

 

Bảng tra:

 

 

 


 

 Tham khảo thêm

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nlv.gov.vn/opac/search/itemDetail.asp?item_id=340760&nBibTypeId=0&idConfig=1

 

 

Tiểu sử biên niên phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường ( 1824-1886 ) kẻ thù không đội trời chung của chủ nghĩa thực dân Pháp

 

     

 

 

 Loại tài liệu

Sách đơn

 Chỉ số ISBN

70000đ. - 500b

 Ngôn ngữ

vie

 Phân loại DDC

959.7029  

 Phân loại BBK

P3(1)4-8  

 Tác giả

Trần Xuân An

 Nhan đề

Tiểu sử biên niên phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường ( 1824-1886 ) kẻ thù không đội trời chung của chủ nghĩa thực dân Pháp : Từ Đại nam thực lục, rút gọn dạng niên biểu, sách dẫn chi tiết / Trần Xuân An b.s.

 Nơi xuất bản

H. : Thanh niên, 2007

 Mô tả vật lư

441tr. : ảnh ; 20cm

 Phụ chú thư mục

Thư mục: tr. 398-439

 Tóm tắt

Giới thiệu tiểu sử và quá tŕnh hoạt động của Phụ Chính đại thần Nguyễn văn Tường (1824-1886). Những sự kiện, nhân vật khác có liên quan trong bối cảnh lịch sử của khu vực Châu Á và quốc tế vào nửa cuối thế kỷ 19

 Từ Khoá

Nguyễn Văn Tường  

 Từ Khoá

Chống xâm lược  

 Từ Khoá

Lịch sử trung đại  

 Từ Khoá

Nhà Nguyễn  

 Từ Khoá

Sự kiện lịch sử  

 Từ Khoá

Thế kỷ 19  

 Từ Khoá

Việt Nam  


 

 Dữ liệu số

 


 


 

Vốn tư liệu

 

 

Đơn vị thư mục cơ bản:

 

 

Phụ trương:

 

 

Bảng tra:

 

 

 


 

 Tham khảo thêm

 

 

 

 

http://www.nlv.gov.vn/opac/search/itemDetail.asp?item_id=340765&nBibTypeId=0&idConfig=1

 

 

Nguyễn Văn Tường (1824-1886) - một người trung nghĩa

 

     

 

 

 Loại tài liệu

Sách đơn

 Chỉ số ISBN

60000đ. - 500b

 Ngôn ngữ

vie

 Phân loại DDC

959.7029  

 Phân loại BBK

P3(1)4-8  

 Tác giả

Trần Xuân An

 Nhan đề

Nguyễn Văn Tường (1824-1886) - một người trung nghĩa : Khảo luận về một vài khía cạnh sử học / Trần Xuân An

 Nơi xuất bản

H. : Thanh niên, 2007

 Mô tả vật lư

354tr. : ảnh ; 20cm

 Tóm tắt

Viết về phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường - đại thần nhà Nguyễn. Nhiệm vụ lịch sử của ông sau cuộc Kinh Đô Quật khởi ngày 05.07.1885. Bối cảnh lịch sử, ḷng trung nghĩa, thái độ chính trị và quá tŕnh đấu tranh chống Pháp của Nguyễn Văn Tường

 Từ Khoá

Nguyễn Văn Tường  

 Từ Khoá

Chống xâm lược  

 Từ Khoá

Lịch sử trung đại  

 Từ Khoá

Nhà Nguyễn  

 Từ Khoá

Sự kiện lịch sử  


 

 Dữ liệu số

 


 


 

Vốn tư liệu

 

 

Đơn vị thư mục cơ bản:

 

 

Phụ trương:

 

 

Bảng tra:

 

 

 


 

 Tham khảo thêm

 

 

 

 

http://www.nlv.gov.vn/opac/search/ISISResult1.asp

 

 

 

 

 

T́m thấy ( trong 336870 )

1

Trang kết quả          [1]

[ In kết quả tìm kiếm ]

 

[ Lưu kết quả ]


 

 

1.

Ngôi trường tháng giêng : Tiểu thuyết / Trần Xuân An. - H. : Thanh niên, 2007. - 375tr. ; 20cm
chi tiết ...


 

Trang kết quả          [1]

 

 

 

http://www.nlv.gov.vn/opac/search/itemDetail.asp?item_id=340770&nBibTypeId=0&idConfig=1

 

 

Ngôi trường tháng giêng

 

     

 

 

 Loại tài liệu

Sách đơn

 Chỉ số ISBN

36000đ. - 700b

 Ngôn ngữ

vie

 Phân loại DDC

895.922334  

 Phân loại BBK

V6(1)7-44  

 Tác giả

Trần Xuân An

 Nhan đề

Ngôi trường tháng giêng : Tiểu thuyết / Trần Xuân An

 Nơi xuất bản

H. : Thanh niên, 2007

 Mô tả vật lư

375tr. ; 20cm

 Từ Khoá

Văn học hiện đại  

 Từ Khoá

Việt Nam  

 Từ Khoá

Tiểu thuyết  


 

 Dữ liệu số

 


 


 

Vốn tư liệu

 

 

Đơn vị thư mục cơ bản:

 

 

Phụ trương:

 

 

Bảng tra:

 

 

 


 

 Tham khảo thêm

 

 

 

 

http://www.nlv.gov.vn/opac/search/ISISResult1.asp

 

 

 

 

 

T́m thấy ( trong 336870 )

1

Trang kết quả          [1]

[ In kết quả tìm kiếm ]

 

[ Lưu kết quả ]


 

 

1.

Sen đỏ, bài thơ hoà b́nh : Tiểu thuyết / Trần Xuân An. - H. : Thanh niên, 2007. - 279tr. ; 20cm
chi tiết ...


 

Trang kết quả          [1]

 

 

 

http://www.nlv.gov.vn/opac/search/itemDetail.asp?item_id=340767&nBibTypeId=0&idConfig=1

 

 

Sen đỏ, bài thơ hoà b́nh

 

     

 

 

 Loại tài liệu

Sách đơn

 Chỉ số ISBN

27000đ. - 700b

 Ngôn ngữ

vie

 Phân loại DDC

895.922334  

 Phân loại BBK

V6(1)7-44  

 Tác giả

Trần Xuân An

 Nhan đề

Sen đỏ, bài thơ hoà b́nh : Tiểu thuyết / Trần Xuân An

 Nơi xuất bản

H. : Thanh niên, 2007

 Mô tả vật lư

279tr. ; 20cm

 Từ Khoá

Văn học hiện đại  

 Từ Khoá

Việt Nam  

 Từ Khoá

Tiểu thuyết  


 

 Dữ liệu số

 


 


 

Vốn tư liệu

 

 

Đơn vị thư mục cơ bản:

 

 

Phụ trương:

 

 

Bảng tra:

 

 

 


 

 Tham khảo thêm

 

 

 

 

Tại Thư viện quốc gia Việt Nam

c̣n có các cuốn sách đă xuất bản khác của Trần Xuân An:

 

6. Ngẫu hứng đọc thơ

7. Lặng lẽ ở phố

8. Kẻ bị ném vào băo

9. Hát với đời, ơi thương mến

10. Quê nhà yêu dấu

11. Có một nơi lá măi xanh

 

(số thứ tự ngẫu nhiên khi truy cập, không phải theo thời điểm xuất bản)

 

 

 

http://www.nlv.gov.vn/opac/search/ISISResult1.asp

 

 

 

 

 

T́m thấy ( trong 336870 )

1

Trang kết quả          [1]

[ In kết quả tìm kiếm ]

 

[ Lưu kết quả ]


 

 

1.

Ngẫu hứng đọc thơ / Trần Xuân An. - In lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2005. - 193tr. ; 21cm
chi tiết ...

Số ĐKCB: VV06.00553   VV06.00554   VV06.00555   


 

Trang kết quả          [1]

 

 

 

http://www.nlv.gov.vn/opac/search/itemDetail.asp?item_id=293706&nBibTypeId=0&idConfig=1

 

 

Ngẫu hứng đọc thơ

 

     

 

 

 Loại tài liệu

Sách đơn

 Chỉ số ISBN

22000đ. - 500b

 Ngôn ngữ

vie

 Phân loại DDC

895.9221009  

 Phân loại BBK

V5(1)7-4  

 Tác giả

Trần Xuân An

 Nhan đề

Ngẫu hứng đọc thơ / Trần Xuân An

 Lần xuất bản

In lần thứ 1

 Nơi xuất bản

Tp. Hồ Chí Minh : Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2005

 Mô tả vật lư

193tr. ; 21cm

 Tóm tắt

Nghiên cứu, phê b́nh các thể loại thơ của tác giả: Nguyễn Công B́nh, Vơ Văn Luyến, Nguyễn Tiến Đạt, Phan Văn Quang, Nguyễn Tấn Sĩ..

 Từ Khoá

Phê b́nh văn học  

 Từ Khoá

Thơ  

 Từ Khoá

Văn học hiện đại  

 Từ Khoá

Việt Nam  


 

 Dữ liệu số

 


 

 

Tình trạng mượn trả:

·  Đang mượn: 0

·  Hiện có: 3
Thư viện Quốc Gia \ Kho mở KHXH 
[XH] (Đọc tại Pḥng đọc tự chọn sách KHXH & NV, P.402, tầng 4 - nhà D) :
VV06.00553; VV06.00554; VV06.00555

·  Xử lý kỹ thuật: 0


 

Vốn tư liệu

 

 

Đơn vị thư mục cơ bản:

 

 

Phụ trương:

 

 

Bảng tra:

 

 

 


 

 Tham khảo thêm

 

 

 

 

http://www.nlv.gov.vn/opac/search/ISISResult1.asp

 

 

 

 

 

T́m thấy ( trong 336870 )

1

Trang kết quả          [1]

[ In kết quả tìm kiếm ]

 

[ Lưu kết quả ]


 

 

1.

Lặng lẽ ở phố : thơ / Trần Xuân An. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb Trẻ, 1995. - 125tr ; 19cm
chi tiết ...

Số ĐKCB: VN95.03925   


 

Trang kết quả          [1]

 

 

 

http://www.nlv.gov.vn/opac/search/itemDetail.asp?item_id=82918&nBibTypeId=0&idConfig=1

 

 

Lặng lẽ ở phố

 

     

 

 

 Loại tài liệu

Sách đơn

 Chỉ số ISBN

7000d. - 800b

 Ngôn ngữ

9510

 Ngôn ngữ

thơ

 Ngôn ngữ

vie

 Phân loại BBK

V6(1)7-5  

 Tác giả

Trần Xuân An

 Nhan đề

Lặng lẽ ở phố : thơ / Trần Xuân An

 Nơi xuất bản

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb Trẻ, 1995

 Mô tả vật lư

125tr ; 19cm

 Từ khoá

Văn học hiện đại  

 Từ khoá

việt Nam  


 

 Dữ liệu số

 


 

 

Tình trạng mượn trả:

·  Đang mượn: 0

·  Hiện có: 1
Thư viện Quốc Gia \ Tổng kho 
[TK] (Đọc tại pḥng Đọc theo phiếu yêu cầu, tại Pḥng 202, Tầng 2, Nhà D) :
VN95.03925

·  Xử lý kỹ thuật: 0


 

Vốn tư liệu

 

 

Đơn vị thư mục cơ bản:

 

 

Phụ trương:

 

 

Bảng tra:

 

 

 


 

 Tham khảo thêm

 

 

 

 

http://www.nlv.gov.vn/opac/search/ISISResult1.asp

 

 

 

 

 

T́m thấy ( trong 336870 )

1

Trang kết quả          [1]

[ In kết quả tìm kiếm ]

 

[ Lưu kết quả ]


 

 

1.

Kẻ bị ném vào băo : Tập thơ / Trần Xuân An. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 1995. - 70tr : minh hoạ ; 19cm
chi tiết ...

Số ĐKCB: VN95.02561   


 

Trang kết quả          [1]

 

 

 

http://www.nlv.gov.vn/opac/search/itemDetail.asp?item_id=81513&nBibTypeId=0&idConfig=1

 

 

Kẻ bị ném vào băo

 

     

 

 

 Loại tài liệu

Sách đơn

 Chỉ số ISBN

6500đ. - 800b

 Ngôn ngữ

9507

 Ngôn ngữ

thơ

 Ngôn ngữ

vie

 Phân loại BBK

V6(1)7-5  

 Tác giả

Trần Xuân An

 Nhan đề

Kẻ bị ném vào băo : Tập thơ / Trần Xuân An

 Nơi xuất bản

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 1995

 Mô tả vật lư

70tr : minh hoạ ; 19cm

 Từ khoá

Việt Nam  

 Từ khoá

Văn học hiện đại  


 

 Dữ liệu số

 


 

 

Tình trạng mượn trả:

·  Đang mượn: 0

·  Hiện có: 1
Thư viện Quốc Gia \ Tổng kho 
[TK] (Đọc tại pḥng Đọc theo phiếu yêu cầu, tại Pḥng 202, Tầng 2, Nhà D) :
VN95.02561

·  Xử lý kỹ thuật: 0


 

Vốn tư liệu

 

 

Đơn vị thư mục cơ bản:

 

 

Phụ trương:

 

 

Bảng tra:

 

 

 


 

 Tham khảo thêm

 

 

 

 

http://www.nlv.gov.vn/opac/search/ISISResult1.asp

 

 

 

 

 

T́m thấy ( trong 336870 )

1

Trang kết quả          [1]

[ In kết quả tìm kiếm ]

 

[ Lưu kết quả ]


 

 

1.

Hát với đời, ơi thương mến : Thơ / Trần Xuân An. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 1996. - 144tr : h́nh vẽ ; 19cm
chi tiết ...

Số ĐKCB: VN96.02790   


 

Trang kết quả          [1]

 

 

 

http://www.nlv.gov.vn/opac/search/itemDetail.asp?item_id=89183&nBibTypeId=0&idConfig=1

 

 

Hát với đời, ơi thương mến

 

     

 

 

 Loại tài liệu

Sách đơn

 Chỉ số ISBN

7500d. - 800b

 Ngôn ngữ

9609

 Ngôn ngữ

vie

 Phân loại UDC

V21  

 Phân loại BBK

V6(1)7-5  

 Tác giả

Trần Xuân An

 Nhan đề

Hát với đời, ơi thương mến : Thơ / Trần Xuân An

 Nơi xuất bản

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 1996

 Mô tả vật lư

144tr : h́nh vẽ ; 19cm

 Từ khoá

thơ  

 Từ khoá

việt nam  

 Từ khoá

văn học hiện đại  


 

 Dữ liệu số

 


 

 

Tình trạng mượn trả:

·  Đang mượn: 0

·  Hiện có: 1
Thư viện Quốc Gia \ Tổng kho 
[TK] (Đọc tại pḥng Đọc theo phiếu yêu cầu, tại Pḥng 202, Tầng 2, Nhà D) :
VN96.02790

·  Xử lý kỹ thuật: 0


 

Vốn tư liệu

 

 

Đơn vị thư mục cơ bản:

 

 

Phụ trương:

 

 

Bảng tra:

 

 

 


 

 Tham khảo thêm

 

 

 

 

http://www.nlv.gov.vn/opac/search/ISISResult1.asp

 

 

 

 

 

T́m thấy ( trong 336870 )

1

Trang kết quả          [1]

[ In kết quả tìm kiếm ]

 

[ Lưu kết quả ]


 

 

1.

Quê nhà yêu dấu : Trường ca thơ / Trần Xuân An. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 1998. - 112tr ; 19cm
chi tiết ...

Số ĐKCB: VN98.03740   VN98.03739   


 

Trang kết quả          [1]

 

 

 

http://www.nlv.gov.vn/opac/search/itemDetail.asp?item_id=106812&nBibTypeId=0&idConfig=1

 

 

Quê nhà yêu dấu

 

     

 

 

 Loại tài liệu

Sách đơn

 Chỉ số ISBN

9500đ. - 800b

 Ngôn ngữ

9811

 Ngôn ngữ

vie

 Phân loại BBK

V6(1)7-5  

 Tác giả

Trần Xuân An

 Nhan đề

Quê nhà yêu dấu : Trường ca thơ / Trần Xuân An

 Nơi xuất bản

Tp. Hồ Chí Minh : Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 1998

 Mô tả vật lư

112tr ; 19cm

 Từ khoá

Việt Nam  

 Từ khoá

Văn học hiện đại  

 Từ khoá

thơ  


 

 Dữ liệu số

 


 

 

Tình trạng mượn trả:

·  Đang mượn: 0

·  Hiện có: 2
Thư viện Quốc Gia \ Tổng kho 
[TK] (Đọc tại pḥng Đọc theo phiếu yêu cầu, tại Pḥng 202, Tầng 2, Nhà D) :
VN98.03740; VN98.03739

·  Xử lý kỹ thuật: 0


 

Vốn tư liệu

 

 

Đơn vị thư mục cơ bản:

 

 

Phụ trương:

 

 

Bảng tra:

 

 

 


 

 Tham khảo thêm

 

 

 

 

http://www.nlv.gov.vn/opac/search/ISISResult1.asp

 

 

 

 

 

T́m thấy ( trong 336870 )

1

Trang kết quả          [1]

[ In kết quả tìm kiếm ]

 

[ Lưu kết quả ]


 

 

1.

Có một nơi lá măi xanh : Tiểu thuyết : dự thi cuộc thi tiểu thuyết 1998-2000 do Hội nhà văn Việt Nam tổ chức / Trần Xuân An. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 1999. - 218tr ; 19cm
chi tiết ...

Số ĐKCB: VN99.03067   VN99.03068   


 

Trang kết quả          [1]

 

 

 

http://www.nlv.gov.vn/opac/search/itemDetail.asp?item_id=59075&nBibTypeId=0&idConfig=1

 

 

Có một nơi lá măi xanh

 

     

 

 

 Loại tài liệu

Sách đơn

 Chỉ số ISBN

20.000đ. - 1.000b

 Ngôn ngữ

9912

 Ngôn ngữ

vie

 Phân loại UDC

V23  

 Phân loại BBK

V6(1)7-44  

 Tác giả

Trần Xuân An

 Nhan đề

Có một nơi lá măi xanh : Tiểu thuyết : dự thi cuộc thi tiểu thuyết 1998-2000 do Hội nhà văn Việt Nam tổ chức / Trần Xuân An

 Nơi xuất bản

H. : Nxb. Hội nhà văn, 1999

 Mô tả vật lư

218tr ; 19cm

 Từ khoá

Tiểu thuyết  

 Từ khoá

Việt Nam  

 Từ khoá

Văn học hiện đại  


 

 Dữ liệu số

 


 

 

Tình trạng mượn trả:

·  Đang mượn: 0

·  Hiện có: 2
Thư viện Quốc Gia \ Tổng kho 
[TK] (Đọc tại pḥng Đọc theo phiếu yêu cầu, tại Pḥng 202, Tầng 2, Nhà D) :
VN99.03067; VN99.03068

·  Xử lý kỹ thuật: 0


 

Vốn tư liệu

 

 

Đơn vị thư mục cơ bản:

 

 

Phụ trương:

 

 

Bảng tra:

 

 

 


 

 Tham khảo thêm

 

 

 

 

 

● ■ ●

 

 

 

 

THÀNH THẬT CẢM ƠN THƯ VIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM

Tác giả: Trần Xuân An

TP.HCM., ngày 22-01 HB8 (2008), cuối năm Đinh hợi

 

 

 

 

 

 

___________________________

 

Ghi chú thêm:

Chưa t́m thấy 3 cuốn sách khác của Trần Xuân An dưới đây:

 

12. Nắng và mưa, tập thơ, Hội VNNT. tỉnh Quảng Trị, 1991

13. Hát chiêu hồn ḿnh, tập thơ, Nxb. Đồng Nai, 1992

14. Tôi vẫn ở trên đường, tập thơ, Nxb. Văn Nghệ TP.HCM., 1993

 

(số thứ tự ngẫu nhiên, không phải theo thời điểm xuất bản)

 

Có 4 cuốn sách bị gơ phím sai về năm xuất bản (ghi chú ngày 28-01 HB8):

 

“Ngôi trường tháng giêng” (Năm xuất bản chính xác là 2003, không phải 2007), “Sen đỏ, bài thơ hoà b́nh” (Năm xuất bản chính xác là 2003, không phải là 2007), “Tiểu sử biên niên phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824-1886), kẻ thù không đội trời chung của chủ nghĩa thực dân Pháp” (Năm xuất bản chính xác là 2006, không phải 2007), “Nguyễn Văn Tường (1824-1886), một người trung nghĩa” (Năm xuất bản chính xác là 2006, không phải 2007)

 

● ■ ●

 

 

Bấm vào ḍng chữ link-hóa dưới đây:

BẢNG TRA CỨU BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

Chỉ cần điền tên tác giả vào khung

"Thông tin về tác giả",

sau đó, bấm vào nút "T́m kiếm"

 

(chỉ hiển thị những tác phẩm đă đăng kí bản quyền

tại Cục Bản quyền tác giả văn học - nghệ thuật;

số tác phẩm c̣n lại sẽ được đăng kí tiếp)

_________________________
 

DANH MỤC TÁC PHẨM CỦA TÁC GIẢ - 2003

DANH MỤC TÁC PHẨM CỦA TÁC GIẢ - 2005

Bấm vào nút phóng lớn, đúng chuẩn (expand to regular size), phía cuối, bên phải ảnh

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________

 

Trở về

 

THÔNG BÁO CẬP NHẬT Ở CÁC TRANG KHÔNG PHẢI TRANG BÀI MỚI - SÁCH MỚI - TIN TỨC MỚI:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/thongbao-update_mucluctrang

 

TRANG BÀI MỚI - SÁCH MỚI - TIN TỨC MỚI

&

trang mục lục Giao Lưu:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/linkdoanket_mucluctrang

(mục lục của mục này -- các trang Giao lưu)

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/linkdoanket

(trang 1 Giao lưu)

TRANG "NGÀN WEBs CỦA NGÀN NHÀ":

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/webcacnha

Trang chủ Web. Tác giả Trần Xuân An:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com

trang "Những trang mục trên 'Web Tác giả Trần Xuân An'":

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/webtacgiatranxuanan

 

hidden hit counter

 

Google page creator  /  host

DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE  

 

    lên đầu trang (top page)   

 

 Ngày đưa trang này lên web: 22-01 HB8 (2008)

& 28-01 HB8