Blog | Help | Sign In | Sign up for Picasa Web Albums
tranxuananwriter's Public Gallery » Ban be - Than thuoc - Quen biet - 2
Ban be - Than thuoc - Quen biet - 2
TP.HCM., Phan Thiet, Quang Tri, Ha Noi (1986 & 1994-1997-1998 ... & 2007 )
Photos: 78 - 42 MB

Public
VUI LONG GHI RO XUAT XU KHI SU DUNG HINH ANH O DAY: -------- http://picasaweb.google.co.uk/tranxuanan.writer/BanBeThanThuocQuenBiet2 ---------- http://tranxuanan.writer.googlepages.com -------- PHẦN LỚN L THAY NHAU BẤM MY ẢNH
tranxuananwriter
Select: All, None, or click on the thumbnails below to toggle selection.
 

1986

Xem thm: http://www.flickr.com/photos/tranxuananwriter/sets/72157601699801937/ ---- & ---- http://picasaweb.google.co.uk/tranxuanan.writer/WebTacPhamTRANXUANANBaoChiGioiThieuBinhLuanSACHTXA92006

 
 
 
 
 
 

Đy l tấm hnh đặc biệt duy nhất: Chụp chung với một ca sĩ dn ca chưa được hn hạnh quen biết

 
 

1997

1997

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1994

 
 
 
 
 
 

Theo lời nha sĩ, nhạc sĩ Nguyễn Khải Hon đề tặng sau ảnh: 20-11-2007

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 đầu sch đ được xuất bản với hnh thức sch in giấy, từ 1991 đến 2006. Cuốn "Nguyễn Văn Tường -- Thơ -- Vi nt về con người, tm hồn & tư tưởng", ba lm sẵn, chưa xuất bản, l 1 trong 7 cuốn cn ở dạng sch điện tử. Xem: http://tranxuanan.writer.googlepages.com/danh_mtpham-tranxuanan

 

Trần Xun An & anh Nguyễn Văn Ho (nguyn chủ bin tạp chi điện tử Giao Điểm tại Hoa Kỳ) -- 05-11 HB7 (2007)

 
 

Trần Xun An & anh Nguyễn Văn Ho (nguyn chủ bin tạp chi điện tử Giao Điểm tại Hoa Kỳ) -- 05-11 HB7 (2007) -- Hnh 2

Trần Xun An & anh Vũ Quốc Ny (giảng vin Đại học Jean Moulin Lyon III, Php), nhn dịp TXA. nhờ anh Ny chuyển sch tặng anh Lại Như Bằng (chủ bin tạp ch điện tử CHIM VIỆT tại Paris, Php) -- 01 HB7 (2007)

Anh Vũ Quốc Ny (giảng vin Đại học Jean Moulin Lyon III, Php) & anh Lại Như Bằng (chủ bin tạp ch điện tử CHIM VIỆT tại Paris, Php -- người vận o vest xm, quần đen)... -- Ảnh do anh Ny v anh Bằng tặng

Cư sĩ Minh Mẫn (nh bo tự do) -- Ảnh của MM.

Cư sĩ Minh Mẫn (nh bo tự do) hnh nghề sạc ga để mưu sinh -- Ảnh của MM.

Với nh thơ Tần Hoi Dạ Vũ v bạn b Trần Cao Vn - Tam Kỳ (photo: 25-6-1992)

25-6-1992 tại TP.HCM.

Cc nh thơ: L Văn Ngăn, Mai Thn, Phạm Dạ Thuỷ... ---- Nhiếp ảnh: Phạm Dạ Thuỷ

Nh văn Xun Đức (Quảng Trị) --- Web http://www.xuanduc.vn

Anh VĂN VIẾT LỘC (TP.HCM.) --- Web http://vanvietloc.googlepages.com/vanvietloc

Nh thơ Nguyễn Trọng Tạo, thnh vin BBT. Tạp ch Cửa Việt, đ phụ trch việc chọn nơi xếp chữ v nơi in gip Trần Xun An tập thơ "Nắng v Mưa", 1991 -- Nguồn ảnh: Web Gio-o (nh văn L Thị Huệ)

http://picasaweb.google.co.uk/tranxuanan.writer/BanBeVaNhungNguoiThanThuocQuenBiet